İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Binti Mohd Nasır N.T., Şahin S., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Optimization of ultrasonic-assisted extraction via multiresponse surface for high antioxidant recovery from Chlorella vulgaris (Chlorophyta)", PHYCOLOGIA, vol.56, pp.561-569, 2017 (Link)
Selvaraj G., Kaliamurthi S., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "In silico validation of microalgal metabolites against Diabetes mellitus", JOURNAL OF DIABETES, vol.20, no.1, pp.301-307, 2017 (Link)
Selvaraj G., Kaliamurthi S., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "RuBisCO of microalgae as potential targets for nutraceutical peptides: A computational study", BIOTECHNOLOGY JOURNAL, vol.16, pp.130-144, 2017 (Link)
Aydin M., Taspinar M.S., Elibol Çakmak Z., Dumlupinar R., Agar G., "Static magnetic field induced epigenetic changes in wheat callus", BIOELECTROMAGNETICS, vol.37, pp.504-511, 2016
Kaliamurthi S., Selvaraj G., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Production and characterization of spherical-thermostable silver nanoparticles from Spirulina platensis (Cyanophyceae)", PHYCOLOGIA, vol.55, pp.568-576, 2016 (Link)
Selvaraj G., Kaliamurthi S., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Computational screening of dipeptidyl peptidase IV inhibitors from micoroalgal metabolites by pharmacophore modeling and molecular docking", PHYCOLOGICAL RESEARCH, vol.64, pp.291-299, 2016
Elibol Çakmak Z., Olmez T.T., Çakmak T., Menemen Y., Tekinay T., "Antioxidant response of Chlamydomonas reinhardtii grown under different element regimes", PHYCOLOGICAL RESEARCH, vol.63, pp.202-211, 2015
Elibol Çakmak Z., Ölmez T.T., Çakmak T., Menemen Y., Tekinay T. , "Induction of triacylglycerol production by microalgae: Comparative analysis of different element regimes", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.155, pp.379-387, 2014 (Link)
Elibol Z., Menemen Y., Sağıroğlu M., Duman H., "A MOLECULAR PHYLOGENETIC STUDY ON SOME TURKISH FERULA L. (APIACEAE) SPECIES USING nrDNA ITS SEQUENCES", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.44, pp.589-594, 2012
Çakmak T., Angun P., D. Ozkan A., Çakmak Z., Ölmez T.T., Tekinay T., "Nitrogen and sulfur deprivation differentiate lipid accumulation targets of Chlamydomonas reinhardtii", BIOENGINEERED, vol.3, no.1, pp.343-346, 2012 (Link)
Çakmak T., Angun P., Demiray Y.E., Ozkan A.D., Elibol Çakmak Z., Tekinay T., "Differential effects of nitrogen and sulfur deprivation on growth and biodiesel feedstock production of Chlamydomonas reinhardtii", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, vol.109, pp.1947-1957, 2012
Çakmak T., Elibol Çakmak Z., Dumlupinar R., Tekinay T., "Analysis of apoplastic and symplastic antioxidant system in shallot leaves: Impacts of weak static electric and magnetic field", JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, vol.169, pp.1066-1073, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Selvaraj G., Kaliamurthi S., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Computational Screening of Anti-diabetic Molecules from Microalgae Metabolites by Molecular Docking", Journal of Bioinformatics and Proteomics Review, vol.3, no.1, pp.1-7, 2017 (Link)
Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Evaluation of an Indigenous Dunaliella Strain for β-Caroten and Neutral Lipid Production as a Response to Cobalt Deprivation", Advances in Renewable Energy, vol.1, pp.1-6, 2016 (Link)
Bağcı Ö. , Menemen Y., Elibol Z., "Kızılırmak Kapulukaya (Kırıkkale) baraj gölü çevresi florası", OT Sist. Dergisi, cilt.18, ss.89-116, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Evaluation of an indigenous Dunaliella strain for β-caroten and neutral lipid production as a response to Cobalt deprivation ", World Congress on New Technologies (NewTech’15), Barselona, ISPANYA, 15-17 Temmuz 2015, pp.1-6
Akdoğan Şirin P., Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Oxygen evolution as a key factor controlling neutral lipid production in Chlorella vulgaris C-27", Uluslararası Mikroalg ve Biyoyakıt Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Temmuz 2015, pp.30-30
Elibol Çakmak Z., Açıkgöz İ., Akbulut A., Çakmak T., "Zeytin karasuyunun değerlendirilebilmesine yardımcı organik yaklaşım: mikroalgler", 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.33-33
Elibol Çakmak Z., Akdoğan Şirin P., Bulut A., Dayıoğlu T., Haddad M., Kaliamurthi S., et al., "Chlorella ArM 0029B, an arctic microalga for neutral lipid production: Isolation, identification, and characterization", Uluslararası Mikroalg ve Biyoyakıt Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Temmuz 2015, pp.7-7
Elibol Çakmak Z., Çakmak T., "Dissection Of Antioxidant Response In Arabidopsis Thaliana Roots In Response To Different Inorganic Nitrogen Sources", International Conference on Advances in Plant Sciences, Kuching, MALEZYA, 18-22 Kasım 2014, pp.42-42
Elibol Çakmak Z., "Antioxidant response of Chlamydomonas reinhardtii grown under element starvation and supplementation", 2nd International Conference on Algal Biorefinery: A potential source of food, feed, biochemicals, biofuels and biofertilizers, Lyngby , DANIMARKA, 27-29 Ağustos 2014, pp.2-2
Çakmak T., Elibol Çakmak Z., "Dissection of triacylglycerol production in Chlamydomonas reinhardtii grown under different element regimes", 2nd International Conference on Algal Biorefinery: A potential source of food, feed, biochemicals, biofuels and biofertilizers, Lyngby , DANIMARKA, 27-29 Ağustos 2014, pp.3-3
Ölmez T.T., Çakmak Z., Çakmak T., Tekinay T., "Chlamydomonas reinhardtii mikroalglerinde fosfor ve magnezyum eksikliğinde biyodizel üretimine ışık şiddetinin etkisi", Ekoloji 2012 Sempozyumu, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.350-350
Elibol Çakmak Z., Ölmez T.T., Menemen Y., Tekinay T., "Bazı Çevresel Faktörlerin Mikroalglerin Büyümeleri ve Biyodizel Hammaddesi Üretimine Etkileri: Işık ve Element Manipulasyonu", Ekoloji 2012 Sempozyumu, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.347-347
Ölmez T.T., Çakmak Z., Çakmak T., Tekinay T., "Chlamydomonas reinhardtii mikroalginin nötral lipid içerikleri üzerine sıcaklık ve element eksikliğinin etkileri", Ekoloji 2012 Sempozyumu, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.349-349
Çakmak Z., Çakmak T., Ölmez T.T., Tekinay T., "Farklı inorganik azot kaynaklarına cevapta Arabidopsis thaliana kök hücrelerinde meydana gelen bazı biyokimyasal değişimler", Ekoloji 2012 Sempozyumu,, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.346-346
Elibol Çakmak Z., Ölmez T.T., Menemen Y., Tekinay T., "Fosforu veya Magnezyumu Eksik Ortamlarda Büyüyen Chlamydomonas reinhardtii’de Farklı Sıcaklıklar Altında Lipid Birikimi", Ekoloji 2012 Sempozyumu, KİLİS, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.348-348
Çakmak T., Çakmak Z., Tekinay T., "Mikroalglerden biyodizel üretimine yönelik büyütme ortamı geliştirilmesi", Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi, BURSA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2011, ss.35-35
Çakmak T., Dumlupınar R., Elibol Z., Erdal S., Rasmusson A., "Farklı inorganik azot kaynaklarına cevapta alternatif oksidazın redoks yanıtları", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.354-354
Çakmak T., Dumlupınar R., Erdal S., Elibol Z., "Arabidopsis thaliana köklerinde inorganik azot kaynaklarındaki değişime cevapta meydana gelen hücresel redoks değişimleri", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.355-355
Elibol Z., Menemen Y., "Kırıkkale’nin Florası ve Endemik Bitkileri", Nehrimiz Kızılırmak Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 6-6 Temmuz 2008, ss.5-5
Elibol Z., Menemen Y., "Kırıkkale İli Enerji Hizmetleri Ve Doğal Kaynaklar Sektörü’ne Genel Bakış", 21. Yüzyılın başında II. Kırıkkale Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Haziran 2008, ss.330-335
Çakmak T., Dumlupınar R., Elibol Z., "Farklı ortamlarda bazı tohumların çimlenmeleri uzerine dc elektrik ve manyetik alan uygulamalarının etkileri", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.161-161
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi