İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ZEKAİ METE
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : YENİ ÇAĞ TARİHİ
Sabit Telefon : +90 216 2802644
E Posta Adresi : zekai.metemedeniyet.edu.tr | zekaimete02yahoo.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/zekai.mete/cv
Ofis : B blok. kat 1, oda 11
Posta Adresi : Güney Yerleşkesi, Edebiyat Fak. Tarih Böl. Dumlupınar mahallesi, D-100 Karayolu, Kadıköy-İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi, 1994-2004
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İktisat Tarihi, 1988-1992
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1983-1987
Yaptığı Tezler
Doktora, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Muğla ve Yöresi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, "Bursa Darbhâne ve Rüsûm-ı İhzâriye Mukata'ası Teftiş Defteri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Eylül, 1992.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Yeniçağ Tarihi
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Hukuk Tarihi
Osmanlı Vakıfları
Klasik Dönem Osmanlı İskan Tarihi
Klasik Dönem Osmanlı Ziraat Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
Kent Tarihi
Yerleşme Tarihi
Hukuk Tarihi
Osmanlı Türkçesi
Arşiv
Web Of Science Araştırma Alanları
Area Studies
Agricultural Economics & Policy
History
History Of Social Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2012
Arş.Gör., CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2008
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 - 2004
Arş.Gör., CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994 - 1999
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih Bölümü, , 01.10.2014 - 18.12.2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tarih Bölümü, Tarih Bölümü, 30.09.2009 - 17.09.2012
, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı , , 10.08.1987 - 30.04.1994
Verdiği Dersler
Osmanlı Taşra Teşkilatı, Lisans, 2016-2017
Osmanlı Devleti'nde Vakıflar ve Vakıf Hukuku I-II, Doktora, 2011-2012
Osmanlı İktisat Tarihi I-II, Lisans, 2011-2012
Osmanlı Tarihi I-II, Lisans, 2009-2010
Osmanlı Vakfiyeleri Üzerinde İncelemeler I-II, Yüksek Lisans, 2009-2010
Osmanlıca I-II, Lisans, 2009-2010
Osmanlı Merkez Teşkilâtı I-II, Lisans, 2009-2010
Tarih Araştırmalarında Metod I-II, Lisans, 2009-2010
Osmanlı Timar SistemiI-II, Doktora, 2009-2010
Osmanlı Hukuk Tarihi I-II, Yüksek Lisans, 2009-2010
Bitirme Tezi, Lisans, 2008-2009
Yönetilen Tezler
Doktora, Y.Çetiner, "XVII. Yüzyılda Ohri Sancağı", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih, Devam Ediyor.
Doktora, O.Büyüktapu, "Sadrazam Kemankeş (Kara) Mustafa Paşa ve Dönemi (ö. 1644)", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Kurt, "1565-1575 Yılları Arasında Karahisar-ı Şarkî Sancağında Timar Teşkilatı", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, S.Tursun, "İkinci Meşrutiyet'in İlanı ve 31 Mart Olayı", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ tarihi, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Arslan, "Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti’nde İskânları", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi, Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, T.Demir Uyar, "Adriyatik Kıyılarında Osmanlı İdaresi (1545-1574)", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Küçükali, "Sultan II. Mustafa Dönemi'nde Ceyb-i Hümayun Hazinesi Masrafları", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Us, "Tanzimat Başlarında Pınarhisar Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Durumu", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi, Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınavı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantısı, 30 Ocak 2017, Trakya Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Mimar Sinan Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Trakya Üniversitesi, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yetirlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, 17 Ekim 2017, Marmara Üniversitesi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Yeterlik Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Doktora tez izleme komitesi toplantısı, Trakya Üniversitesi, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Doktora yeterlik savunması, İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Aralık, 2016
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınavı, Karabük Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Jüri üyesi, Trakya Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma, Trakya Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma, Trakya Üniversitesi, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Jüri Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma, Trakya Üniversitesi, Aralık, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Trakya Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Trakya Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Sakarya Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2011
A. Personel, Akademik Personel Sınavı, Trakya Üniversitesi, Eylül, 2010
Görsel Etkinlikler
TV Programı , Diğer, 27.05.2016 - 27.05.2016
TV Programı , Diğer, 11.12.2015 - 11.12.2015
TV Programı , Diğer, 08.05.2012 - 08.05.2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Mete Z., "Sur Dışı İstanbulu’Nda İskânın Tarihi Seyri", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.57-84, 2011
Mete Z., "Osmanlı Dönemi Arazi Vakıflarının Menşei Ve Hukukî Konumuyla İlgili Yeni Belgeler Yeni Yaklaşımlar", Vakıflar Dergisi, cilt.35, ss.1-20, 2011
Mete Z., "Saray Kazası’Nın Kuruluşu", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.89-92, ss.11-15, 2008
Mete Z., "İstanbul’Un Fethinden Sonra Osmanlı Devleti’Nin Dünya Siyasetindeki Rolü", Rumeli Kültürü Dergisi, cilt.5, ss.28-37, 2003
Mete Z., "Osmanlı Taşrasında Bürokratik Muamelat: Sancakbeyi Belge ve Defterleri", Osmanlı Araştırmaları, vol.19, pp.181-221, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Mete Z., "Kayıp Bir Eminönü Mahallesini İhya Çalışmaları: Servi Mahallesi", Uluslararası III. Tarihi Yarımada Sempozyumu, TÜRKIYE, 13-15 Haziran 2008, pp.236-267
Mete Z., "Üsküdar Tarihinden Bir Kesit: Bulgurlu Köyünün Aziz Mahmud Hüdayi’Ye Temliki", Üsküdar Sempozyumu I, İSTANBUL, TÜRKİYE, 23-25 Mayıs 2003, ss.68-78
Mete Z., "Beylik Mirası Üç Başkentte Fiziksel Yapının Dönüşümü", 2000’den Kesitler I: Osmanlı’da Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar Doktora Araştırmaları Sempozyumu (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, ANKARA, TÜRKİYE, 1-12 Kasım 1999, ss.87-97
Afyoncu E., Mete Z., "1766 İstanbul Depremi ve Toplum Yaşantısına Tesirleri", arih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri, (İ.Ü. Edb. Fak. Tarih Araştırma Merkezi), İSTANBUL, TÜRKİYE, 5 Mayıs 2000, ss.85-92
Kitap ve Kitap Bölümleri
Eren H., Oğuz M., Mete Z., "Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Yunanistan Vakfiyeleri", IRCıCA, İSTANBl, 2017
Emecen F., Mete Z., Bilgin A., "Şehzade Divanı Defterleri", Tüba Basın Yayın, ANKARA, 2017
Mete Z., "The Urbanization Process, In Southwest Anatolia", Environment and Urbanism in The Ottoman Empire, ., Ed., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İSTANBUL, ss.269-310, 2016
Mete Z., ""Şehirleşmenin Tarihi: Güneybatı Anadolu Örneği"", Osmanlı'da Çevre ve Şehircilik, ., Ed., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İSTANBUL, ss.269-309, 2015
Mete Z., Eren (Dr.) H., Bayır (Dr.) Ö., Oğuz (Dr.) M., "Balkanlar'Da Osmanlı Vakıfları, Vakfiyeler, Bulgaristan Vakıfları (C.1,C.2,C.3)", IRCICA, İSTANBUL, 2012
Mete Z., "Sultan I. Selim Vakfı", Net Kırtasiye Tan., İSTANBUL, 2011
Mete Z., "Osmanlı Arazi Vakıfları", Yeditepe, İSTANBUL, 2011
Mete Z., "İstanbul Tarihi İçin Bilinmeyen Bir Kaynak Külliyatı: Mütevelli Temessük Defterleri", İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul , Prof. Dr. ;Feridun M. Emecen, Ed., Kitabevi, İstanbul, ss.373-389-, 2010
Mete Z., "16. Yüzyılda Osmanlı’Da Kaza Yönetimi: Muğla, Milas Ve Peçin Kazaları", Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Şehir Yönetimi , Doç. Dr. Özvar E.- Doç. Dr. Bilgin A., Ed., Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul, ss.129-162 -, 2008
Mete Z., "Kütahya’Da Sosyal Hayat Iii/1-2 (Yrd. Doç. Cevdet Dadaş Ve Dr. Atilla Batur Ile)", Kütahya Kültür ve Tarihini Araştırma Merkezi Yayınları, KÜTAHYA, 2002
Mete Z., "Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919)(Ortak Yayın)", Başbakanlık Devlet Arşivleri, ANKARA, 1992
Diğer Yayınlar
Mete Z., "Osmanlılarda Sağlık Il, (Kontrol Grubu)", Diger, ss.350, 2006
Mete Z., "Vefa Hanı”, Vefa Semti Dünü Bugünü Yarını Ulusal Sempozyum, 3-5 Kasım, İstanbul 2006 (Bildiri Özetleri)", Diger, ss.37, 2006
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxx, Vakıf Su Defterleri, Boğaziçi Ve Taksim Suları, I, (1836-1908), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2003
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxxii, Vakıf Su Defterleri, Su Tahrirleri, (1655-1807), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2003
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxviii, Vakıf Su Defterleri, Su Keşif Defterleri 2, (1847-1872), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2003
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxix, Vakıf Su Defterleri, Su Keşif Defterleri 3, (1872-1876), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.298, 2003
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxvii, Vakıf Su Defterleri, Su Keşif Defterleri 1, (1842-1862), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2003
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxxi, Vakıf Su Defterleri, Boğaziçi Ve Taksim Suları, 2, (1813-1928), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2003
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxvi, Vakıf Su Defterleri, Suyolcu 1, (1717-1925), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2002
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxv, Vakıf Su Defterleri, Avrupa Yakası Suları 3, (1574-1831), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2002
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxiv, Vakıf Su Defterleri, Avrupa Yakası Suları 2, (1577-1842), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2002
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxiii, Vakıf Su Defterleri, Avrupa Yakası Suları 1, (1603-1826), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2002
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxi, Vakıf Su Defterleri, Halkalu Suları 1, (1837-1905), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.298, 2001
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xx, İstanbul Şeriye Sicilleri Mâ-I Lezîz Defterleri, 11 (1829-1838), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2001
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xix, İstanbul Şeriye Sicilleri Mâ-I Lezîz Defterleri, 10 (1817-1829), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2001
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxii, Vakıf Su Defterleri, Halkalı Suları 2, (1843-1913), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2001
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xvii, İstanbul Şeriye Sicilleri Mâ-I Lezîz Defterleri, 8, (1817-1823), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.300, 2000
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xvi, İstanbul Şeriye Sicilleri Mâ-I Lezîz Defterleri, 7 (1813-1817), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.298, 2000
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xviii, İstanbul Şeriye Sicilleri Mâ-I Lezîz Defterleri, 9 (1823-1826), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2000
Mete Z., "İstanbul Su Külliyatı Xxv, İstanbul Şeriye Sicilleri Mâ-I Lezîz Defterleri 6, (1806-1813), (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Yayınları), (Belge Özetlerinin Çıkarılması)", Diger, ss.295, 2000
Mete Z., "438 Numaralı Muhasebe-I Vilayet-I Anadolu Defteri (937/1530), Ii, Bolu, Kastamonu, Kengırı Ve Koca-Ili Livaları (Sayfa Düzenleme)", Diger, ss.245, 1994
Mete Z., "Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy),Ii, (1575-1918), (Bilgisayar Dizgi-Sayfa Düzenleme)", Diger, ss.235, 1993
Mete Z., "438 Numaralı Muhasebe-I Vilayet-I Anadolu Defteri (937/1530), I, Kütahya, Kara-Hisar-I Sahib, Sultan-Önü, Hamid Ve Ankara Livaları (Sayfa Düzenleme)", Diger, ss.255, 1993
Mete Z., "Osmanlı Devleti İle Kafkasya, Türkistan Ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, (1687-1908 Yılları Arası, (Metin Tashih)", Diger, ss.245, 1992
Mete Z., "Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy), I, (1578-1914, (Metin Tashih)", Diger, ss.215, 1992
Desteklenen Projeler
"Bulgaristan’daki Ermenilerin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1923)", BAP Doktora, TUBAP-2008-63, Yönetici, 2010
"Kuzey Marmara Sahilleri ve Ardalanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Çevresi", BAP Doktora, TUBAP-2008-64, Yönetici, 2010
"İkinci Meşrutiyet'in İlanı ve 31 Mart Olayı", BAP Y.Lisans, TÜBAP 2009-84, Yönetici, 2013
"Osmanlı'da Çevre ve Şehircilik", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, --, Danışman, 2015
"Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Yunanistan Vakfiyeleri", Diğer Projeler, -, Araştırmacı, 2015
"Türk Kızılayı Arşiv Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ..., Araştırmacı, Devam Ediyor
"Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03.08.2017/20, Danışman, 2017
"Yavuz Sultan Selim Vakfiyesi", Diğer Projeler, ..., Yönetici, 2016
"Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Bulgaristan Vakfiyeleri", Diğer Projeler, -, Araştırmacı, 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 14.12.2012 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 16.11.2011 - Devam Ediyor
Akademik Tarih-Tarih Araştırmaları Dergisi (ATAD) , Danisma Kurul Üyesi, 07.10.2010 - Devam Ediyor
History Studies, Danisma Kurul Üyesi, 03.05.2010 - Devam Ediyor
Rumeli Kültürü Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 15.10.2002 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
"Osmanlı Döneminde Bandırma'da Nüfus ve İskânın Gelişimi", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 03-05 Kasım 2017, Bandırma-Türkiye, --Seçiniz--, Kasım 2017
"Yunanistan'taki Osmanlı Medreselerine Ait Vakfiyeler", Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017, Sakarya-Türkiye, İstanbul, Mayıs 2017
"Manisa'dan İstanbul'a Uzanan İkbâl Yolu: Şehzade Sarayında Göreve Başlamak", Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü- Ekonomisi, 26-26 Ekim 2017, Manisa-Türkiye, Manisa, Ekim 2017
İşgalden Kurtuluşa Bandırma Paneli, 18 Eylül Bandırma, (Davetli Konuşmacı), --Seçiniz--, Eylül 2017
"XVIII. Yüzyılın Başlarında Bir Mahalle Halkının Başkaldırı Hikâyesi: İzmitli Kadınların Paşa Sarayı ve Mahkeme Baskını", Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, 24-26 Mart 2017, Kocaeli-Türkiye, Kocaeli, Mart 2017
"XVIII. Yüzyılda Eminönü'ndeki Ticari Yapılar", Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2017, İstanbul-Türkiye, İstanbul, Mayıs 2017
Dünden Yarına Tarih Konuşmaları Konferansı, Mektebim Okulları (Davetli Konuşmacı), İstanbul-Türkiye, İstanbul, Ekim 2017
"XVIII. Yüzyıl İstanbul Evlerinde Mahremiyet: Kadınların Yaşam Alanlarının Dışarıdan Görülmesine Karşı Alınan Tedbirler", CIEPO-22 (Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi), 4-8 Ekim 2016, Trabzon-Türkiye, Trabzon, Ekim 2016
“Osmanlı Vakıflarında Vakfiye Dışı Uygulamaların Hukuki Gerekçeleri Üzerine Örnek Bir İnceleme: Lefkoşa’da Sadettinzâde Ahmet Efendi Vakfı’na Mütevelli Tayini”, Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi, 13-14 Mayıs 2016, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt-İstanbul, İstanbul, Mayıs 2016
"XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bozok Sancağı Timarlı Sipahileri", Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Yozgat-Türkiye, Yozgat, Mayıs 2016
"1649 Yılında Üsküdar'da Celalilerle Yapılan Savaş Hakkında Evliya Çelebi'nin Verdiği Bilgilerin Sıhhati", 9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 11-13 Kasım 2016, Üsküdar/İstanbul, İstanbul, Kasım 2016
"Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Turgutlu'daki Vakıf Kurumları", Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, 17-19 Kasım 2016, Turgutlu-Manisa, Manisa, Kasım 2016
"Tekirdağ Art Alanında Bir Kasabanın Kuruluş Hikayesi: Saray Kazası ve Çevresinde İskânın Tarihi Seyri", I. Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ, Tekirdağ, Mart 2015
"Osmanlılar'ın Balkanlar'ı İmarı: Cisr-i Mustafa Paşa ve Uzuncaâbâd-ı Hasköy Kasabalarının Kuruluşu", 5th International Congress, Islamic Civizilation In the Balkans, 21-23 Mayıs 2015, Saraybosna-Bosna Hersek, Saraybosna, Mayıs 2015
"Osmanlı Vakıf Medeniyeti: Osmanlı'da Vakıf Şehirler", T.C. Gençilk ve Spor Bakanlığı ve Ensar Vakfı Tarafından Düzenlenen "Medeniyetimizde Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Vakıflar" isimli Panel, 18 Aralık 2015, Afyon, Afyon, Aralık 2015
"Vakfiyelere Göre Balkanlar'da Osmanlı Sıbyan Mektepleri: Bulgaristan ve Yunanistan Örneği", IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir", 15-17 Mayıs 2015, Canik/Samsun, Canik/Samsun, Mayıs 2015
"Osmanlı Vakıf Medeniyeti", T.C. İçişleri Bakanlığı ve Beşir Derneği Tarafından Düzenlenen "Vakıf Medeniyetinin Torunları Mirasına Sahip Çıkıyor" İsimli Panel, 22 Kasım 2015, İstanbul, İstanbul, Kasım 2015
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı (Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Bilimler Akademisi), 24-27 Nisan 2014, Akçakoca/Düzce, Düzce/Akçakoca, Nisan 2014
"Osmanlı İktisadi Hayatında Vakıflar", Vakıflar ve İktisat Paneli (Trakya Üniv. İkt. ve İd. Bilim. Fak. ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü), 6 Mayıs 2014, Edirne, Mayıs 2014
“İstanbul’un Dereleri Etrafında Gelişen İskân ve Sosyo-Ekonomik Faaliyetler”, Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, 02-03 Mayıs 2013, Kayseri, Kayseri, Mayıs 2013
“XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Havsa Nüfusu Üzerine Bir Değerlendirme”, Sokollu Mehmed Paşa ve Havsa Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013, Edirne, Edirne, Nisan 2013
“Fatih Döneminde Osmanlı-Venedik Muharebelerinin Güneybatı Anadolu Sahillerine Etkileri”, 1. Uluslararası Hünkâra Vefâ Sempozyumu, 01-03 Mayıs 2013, Gebze, Gebze, Mayıs 2013
"Osmanlı Devleti'nde Emlak-ı Hümayun Statüsündeki Gayrimenkullerden Yapılan Temlikler", Birinci Türk Hukuk Tarihi Kongresi, 21-22 Aralık 2012, İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi, İSTANBUL, Aralık 2012
"Osmanlı Devleti'nde Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Bulgaristan Vakıfları", Yurtdışındaki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Temalı 2013 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi'ne Hazırlık Çalıştayı, Edirne, Haziran 2012
Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Nisan 2010
"XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Arnavutluk Bölgesinde Osmanlı Kaleleri", Uluslararası I. Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Tiran/Arnavutluk, Tiran, Nisan 2010
Balkanların İmarında Osmanlı Vakıflarının Rolü, Kosova'da Edirne Günleri Etkinliği Sempozyumu, 27 Ekim 2009, Priştine/Kosova, Prizren, Ekim 2009
“İstanbul Tarihi İçin Bilinmeyen Bir Kaynak Külliyatı: Mütevelli Temessük Defterleri”, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2009
“Kayıp Bir Eminönü Mahallesini İhya Çalışmaları: Servi Mahallesi”, Uluslararası III. Tarihi Yarımada Sempozyumu, 13-15 Haziran 2008, İstanbul, İstanbul, Haziran 2008
“19. Yüzyıl Ortalarında Kırkağaç’ın Sarı Ağa, Boduroğlu ve Karacaoğlu Mahallelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu”, Kırkağaç’ın Sosyo Ekonomik Tarihi Sempozyumu, 6-7 Eylül 2007, Kırkağaç/Manisa, Kırkağaç, Eylül 2007
“Bodrum Yarımadası Köylerinde İncir Üretimi”, Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Bodrum, Bodrum, Ekim 2007
Osmanlı Arşiv Belgelerinin Bilimsel Çalışmalarda Kullanılması (DEM, Ensar Vakfı), 12 Mart 2007, İstanbul, İstanbul, Mart 2007
“Vefa Hanı”, Vefa Semti Dünü Bugünü Yarını Ulusal Sempozyum, 3-5 Kasım 2006 İstanbul, İstanbul, Kasım 2006
“19. Yüzyılın İkinci Yarısında Turgutlu’nun Sosyo-Ekonomik Yapısında Vakıfların Yeri”, I. Ulusal Turgutlu ve Tarihi Sempozyumu, Mayıs 2005 Turgutlu, Turgutlu, Mayıs 2005
“XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Üsküdar Menzilhanesi”, Üsküdar Sempozyumu II, 12-14 Mart 2004, İstanbul, Mart 2004
”Üsküdar Tarihinden Bir Kesit: Bulgurlu Köyünün Aziz Mahmud Hüdayi’ye Temliki”, Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 Mayıs 2003, İstanbul, Mayıs 2003
“1766 İstanbul Depremi ve Toplum Yaşantısına Tesirleri” (Erhan Afyoncu ile birlikte), Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri, (İ.Ü. Edb. Fak. Tarih Araştırma Merkezi), 22-23 Mayıs 2000, İstanbul, Mayıs 2000
"Beylik Mirası Üç Başkentte Fiziksel Yapının Dönüşümü", 2000’den Kesitler I: Osmanlı’da Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar Doktora Araştırmaları Sempozyumu (ODTÜ), 11-12 Kasım 1999 Ankara, Ankara, Kasım 1999
“XVI. Yüzyılda Eskişehir'in Sosyo-Ekonomik Durumu’”, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Sempozyumu, 25-27 Ağustos 1999, Eskişehir, Eskişehir, Ağustos 1999
“XVI. Yüzyılda Muğla’nın Sosyal Yapısı”, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Sempozyumu, Nisan 1999 Muğla, Muğla, Nisan 1999
Bilimsel Danışmanlıklar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, Proje Danışmanlığı, Mart 2015 - Kasım 2015
IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi), Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Yunanistan Vakfiyeleri, Proje Danışmanlığı, TÜRKIYE, Mart 2014 - Aralık 2015
IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi), Yavuz Sultan Selim Vakfiyesi, Proje Danışmanlığı, TÜRKIYE, Mayıs 2015 - Aralık 2016
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bergama Kazası (1839-1923), Diğer, Ekim 2015 - Mayıs 2017
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İkinci Meşrutiyet in İlanı ve 31 Mart Olayı, Diğer, Ekim 2010 - Ocak 2013
Kütahya Şaphane İlçe Belediyesi, Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi, Proje Danışmanlığı, Ağustos 2017 - Aralık 2017
Genç Akademisyenler Birliği, III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, 27-30 Nisan 2017, Barcelona-Ispanya, Diğer, ISPANYA, Ekim 2016 - Nisan 2017
IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi), Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Bulgaristan Vakfiyeleri, Proje Danışmanlığı, TÜRKIYE, Nisan 2010 - Ocak 2012
KIZILAY, Türk Kızılayı Arşiv Projesi, Proje Danışmanlığı, Nisan 2017 - Devam Ediyor
IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi), Gümülcine Vakıfları, Proje Danışmanlığı, TÜRKIYE, Mart 2017 - Devam Ediyor
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bulgaristan'daki Ermenilerin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1923), Diğer, Ekim 2008 - Mayıs 2010
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ardalanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci : XVI-XVII Yüzyıllarda Tekirdağ ve Çevresi, Diğer, Mayıs 2008 - Haziran 2009
Bilimsel Hakemlikler
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2017
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2017
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2017
Vakıflar Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayı, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayı, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2015
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2015
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Gazi Akademik Bakış Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Osmanlı Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2014
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Osmanlı Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2012
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2012
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu, Bildiriler, Kitap Hakemliği, Mayıs 2011
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü- Ekonomisi), 26-28 Ekim 2017, Manisa-Türkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
III. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, 27-30 Nisan 2017, Barcelona-İspanya, Bilim Kurulu Üyesi, , ISPANYA, Nisan 2017
Uluslararası Sakarya Sempozyumu (Tarih, Kültür, Toplum), 23-25 Kasım 2017, Sakarya/Türkiye, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
II. Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı, 4-6 Temmuz 2017, Prag-Çekya, Bilim Kurulu Üyesi, , CEK CUM., Temmuz 2017
Sokollu Mehmed Paşa ve Havsa Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013, Edirne, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konferans, 3 Ocak 2018, Sütlüce/Beyoğlu-İstanbul, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Uluslararası Sakarya Sempozyumu (Tarih, Kültür, Toplum), 23-25 Kasım 2017, Sakarya/Türkiye, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü- Ekonomisi, 26-26 Ekim 2017, Manisa-Türkiye, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü- Ekonomisi, 26-26 Ekim 2017, Manisa-Türkiye, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
İşgalden Kurtuluşa Bandırma Paneli, 18 Eylül 2017, Bandırma-Türkiye, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Semerkand TV, "Geçmişten Günümüze Tarihin İzinde" Programı, "Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul'un Fethi,,Canlı Yayın (22:00-24:00), 27 Mayıs 2016, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, 17-19 Kasım 2016, Turgutlu-Türkiye, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
"Türk-İslam Kültüründe Vakıflar: Osmanlı Vakıf Medeniyeti", İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen Akademisi Programı, 1 Aralık 2016, Gülhane-İstanbul, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Amin Alayı, ASFA Eğitim Kurumları 2016-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, 17 Eylül 2016, Üsküdar, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Süreklilik (Belgesel çekimi), Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı, Vizyon Filmcilik, Nisan 2016, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Bozok Sempozuyumu, 5-7 Mayıs 2016, Yozgat/Türkiye, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Türkler 2: Osmanlı Dünyası, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı, Vizyon Filmcilik, Nisan 2015, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
"Vakıf Medeniyetinin Torunları Mirasına Sahip Çıkıyor", T.C. İçişleri Bakanlığı ve Beşir Derneği Tarafından Düzenlenen Panel, Kasım 2015, İstanbul, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir, 15-17 Mayıs 2015, Canik/Samsun, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
Semerkand TV, "Geçmişten Günümüze Tarihin İzinde" Programı, Osmanlı Devleti'nde Sosyal Hayat, Yardımlaşma ve Vakıflar,Canlı Yayın (22:00-24:00), 11 Aralık 2015, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
"Medeniyetimizde Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Vakıflar", T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ensar Vakfı Tarafından Düzenlenen Panel, 18 Aralık 2015, Afyon, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Vakıflar ve İktisat (Trakya Üniv. İkt. ve İd. Bilim. Fak. ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü), 6 Mayıs 2014, Davetli Konuşmacı, EDİRNE, TÜRKIYE, 2014
Yurtdışındaki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Temalı 2013 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi'ne Hazırlık Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, EDİRNE, TÜRKIYE, 2012
ETV Canlı Yayın Televizyon Programı, Davetli Konuşmacı, EDİRNE, TÜRKIYE, 2012
Değerler Eğitim Merkezi (DEM), Ensar Vakfı Süleymaniye, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2007
İstanbul'un Fethinin 553. Yıldönümünü Anma Programı (Bayrampaşa Belediyesi), Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2006
Fethin 550. Yılında İstanbul'un Fethi ve Rumeli (Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı/RUTEV), Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2003
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 22
Web Of Science H İndeksi : 1
Ödüller ve Burslar
Mete Z, "Akademik Performans Ödülü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart 2014
Mete Z, "Akademik Performans Ödülü, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Mayıs 2012
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Osmanlı Şehir Tarihi, Osmanlı İskân Tarihi, Osmanlı Hukuk Tarihi, Osmanlı'da Vakıf Kurumu
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi