İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan Y.G. , "A training programme for a teacher working with a student with ASD: An action research. ", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, no.4, pp.2229-2246, 2013 (Link)
Erbaş D., Turan Y., Aslan Y.G. , Dunlap G., "Attributions for problem behavior as described by Turkish teachers of special education", REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION, no.2, pp.116-125, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan Y.G. , "Üniversite-temelli bir otizm araştırma ve uygulama merkezinin incelenmesi", Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1-1, ss.1-11, 2018
Aslan Y.G. , "Interview", Operants, vol.2, pp.9-12, 2018 (Link)
Aslan Y.G. , Sola Özgüç C., "Öğretmenliğin ilk yıllarında otizm spektrum bozukluk tanılı öğrencilerle çalışan özel eğitim öğretmenlerine uygulanan mentorluk programının ikinci yılına bakış", International Journal of Human Sciences, vol.14, pp.3548-3570, 2017
Aslan Y.G. , "The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder", Advances in Social Sciences Research Journal (ASSRJ), , vol.4, pp.149-169, 2017
Aslan Y.G. , "Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan eğitimcilerin uygulamalı davranış analizine yönelik algıları, vol.32, pp.1013-1032, 2017
Aslan Y.G. , "Interview: Skinner’s science, applied behavior analysis ans autism spectrum disorders. Alice Shillingsburg", Operants, vol.2, no.2, pp.29-32, 2017 (Link)
Aslan Y.G. , Sola Özgüç C., "A mentoring program for special education teachers working with students with autism spectrum disorders in their first year of career", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.528-559, 2017
Aslan Y.G. , Subaşi Yurtçu A.B., "Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin algıları", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.971-984, 2017
Aslan Y.G. , "Kaynaştırma ortamlarında ailelere yönelik eğitsel ve psikolojik hizmetler", Sakarya University Journal of Education (SUJE), cilt.6, ss.79-89, 2016
Cihan H., Aslan Y.G. , "Profiles", Operants, vol.4, pp.15-18, 2015 (Link)
Cihan H., Aslan Y.G. , "A unique journey", Operants, vol.3, pp.18-19, 2014 (Link)
Güleç Aslan Y. , "Preservice mental retardation education teachers’ perceptions toward autism spectrum disorders field", Kastamonu University Kastamonu Education Journal, no.3, pp.869-897, 2014 (Link)
Aslan Y.G. , Cihan H., Damla A., "Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuk sahibi annelerin deneyimleri. .13 (50):96-111.", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), no.50, ss.96-111, 2014 (Link)
Aslan Y.G. , "Temel eşleme becerilerinin öğretiminde ayrık denemelerle öğretim (ADÖ) sürecinin incelendiği bir nitel çalışma", Sakarya University Journal of Education (SUJE), no.1, ss.24-48, 2014 (Link)
Aslan Y.G. , Fidan Ö., Sola Özgüç C., Cihan H., "Vaka araştırması: Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin sorunları ve ihtiyaçları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), no.31, pp.639-654, 2014 (Link)
Aslan Y.G. , Özbey F., Yassıbaş U., "I have lived an autism experience autism is an interesting disease”: The life story of a young man with autism", International Education Studies, no.1, pp.74-84, 2013 (Link)
Aslan Y.G. , Sola Özgüç C., Ahmet F., "A review of research on interventions for teaching individuals with Asperger’s syndrome", Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS), no.1, pp.32-52, 2013 (Link)
Güleç İ., Aslan Y.G. , "Af Kanunu ile Lisanüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, cilt.2, ss.270-276, 2013 (Link)
Güleç İ., Aslan Y.G. , "Af kanunu ile lisansüstü eğitime yeniden başlayan öğrencilerin deneyimlerinin incelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), no.4, ss.270-276, 2012 (Link)
Aslan Y.G. , "Bir vaka sunumu: Otizm için risk taşıyan bir çocukta uygulamalı davranış analizine dayalı eğitim ", International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), no.2, pp.129-148, 2011 (Link)
Güleç Aslan Y. , Kırcaali-İftar G., Uzuner Y., "Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulamasının bir çocukla incelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, no.1, ss.1-25, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aslan Y.G. , "Overview of a university-based research and intervention center in autism spectrum disorder", III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, MAKEDONYA, 27-29 Haziran 2018, pp.2-2
Aslan Y.G. , "Experiences of preschool teachers for including children with autism spectrum disorders: Challenges faced and methods used", III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, MAKEDONYA, 27-29 Haziran 2018, pp.1-1
Türkan M.M. , Aslan Y.G. , Arikan S., "İşitme engelli çocukların annelerinin stres düzeyini ve evlilik doyumlarını yordayan değişkenlerin incelenmesi", Uluslararası Katılımlı 27.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, ss.1-2
Arikan S., Cihan A. , Akgün Ö.E. , Grudeva P., Wltavsky Z., Silva Dias A., et al., "Özel Eğitim Sonrası İş Hayatı ile Bütünleşmeye Yönelik Destekli İstihdam Koçlarının Yetiştirilmesi", 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, ss.207-207
Aslan Y.G. , "The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder", The AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 140th Annual Meeting, Atlanta, ABD, 4-11 Haziran 2016, pp.22-22 (Link)
Aslan Y.G. , "Otizm Spektrum Bozuklukları Tanılı Çocuk Sahibi Annelerin Deneyimleri", 12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 13-16 Mart 2016, ss.50-51 (Link)
Subaşi Yurtçu A.B., Aslan Y.G. , Aslan M., "Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin deneyim ve algıları", 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.131-131
Yakupyan P., Parlak S. , Sanal-Çalık E., Aslan Y.G. , "UDA’ya dayalı eğitim sunan eğitimcilerin deneyimleri ve algıları", 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, ss.171-171
Çetin İ.H., İzci M., Yiğit S., Aslan Y.G. , "Mental Retardation Education Teachers’ and Teacher’ Candidates Perceptions Toward Their Profession", ELMİS, KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2016, pp.1-1 (Link)
Aslan Y.G. , "Otizm Spektrum Bozukluklarında Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) Süreci", 12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 13-16 Mart 2016, ss.48-49 (Link)
Aslan Y.G. , Cihan H., "The preservice special education teachers’ experiences on autism in Turkey", International Journal of Arts and Science Conference , Boston, ABD, 26-30 Mayıs 2015, pp.1-1
Aslan Y.G. , Cihan H., "A Mother’s Views About Discrete Trial Teaching Who Has A Child with Autism", ABAI’s 41st Annual Convention, San Antonio, TX, ABD, 22-26 Mayıs 2015, pp.1-1 (Link)
Aslan Y.G. , "A qualitative study examining the discrete trial teaching process in the teaching of matching skills", ABAI’s 41st Annual Convention, San Antonio, TX, ABD, 22-26 Mayıs 2015, pp.1-1 (Link)
Aslan Y.G. , Altın D., Cihan H., "Living with a child with autism spectrum disorders (ASD): Experiences of Turkish mothers. ", ABAI (Association for Behavior Analysis International) Eighth Annual Autism Konferansı’nda sunulan poster bildiri , Louisville, ABD, 28 Şubat - 2 Mart 2014, pp.1-1
Sola Özgüç C., Munar M., Şenol S., Aslan Y.G. , "Mentoring Novice Teachers of Students with Autism: A Case Study", Uluslararası Otizm Konferansı - ULOK' (International Conference for Autism-INCA), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2014, pp.1-1 (Link)
Aslan Y.G. , Altın D., Cihan H., "Otizm alanında staj yapan öğrencilerin deneyimlerine ilişkin metaforları", 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2013, ss.319-319
Aslan Y.G. , Sola Özgüç C., "Mentoring teachers of students with autism", ABAI (Association for Behavior Analysis International) 39th Annual Convention, Minneapolis, ABD, 28-29 Mayıs 2013, pp.1-1
Aslan Y.G. , Özbey F., Sola Özgüç C., Cihan H., "Examination of the problems and needs of teachers working in the field of special education ", Inaugural European Conference on Education, Brighton , INGILTERE, 11-14 Haziran 2013, pp.1-1
Güleç İ., Aslan Y.G. , "Af Kanunu ile Lisansüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi", 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, pp.31-31 (Link)
Aslan Y.G. , Yassıbaş U., "Temel eşleme becerilerinin öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretimin (ADÖ) etkisi. 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS, poster bildiri, Antalya, Turkey.", 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, pp.31-31 (Link)
Aslan Y.G. , Sola Özgüç C., Ahmet F., "A content and methodological review of interventions in the treatment of Asperger Syndrome. ", ABAI (Association for Behavior Analysis International) Sixth Annual Autism Konferansı, Philadelphia, ABD, 27-29 Haziran 2012, pp.88-88 (Link)
Aslan Y.G. , Özbey F., Yassıbaş U., "A narrative research: The life experiences of a young man who has been diagnosed with Autism Spectrum Disorders", ABAI (Association for Behavior Analysis International), Sixth Annual Autism Konferansı, Philadelphi, ABD, 27-29 Ocak 2012, pp.88-88 (Link)
Günaydın Ç., Yavuz A.N., Şen Ö., Akın O., Toy Z., Aslan Y.G. , et al., "Otizm spektrum bozukluğu alanında toplumsal farkındalık geliştirmeye yönelik bir sosyal sorumluluk çalışması", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.72-72
Aslan Y.G. , "ABA-Based education for a toddler at high risk for autism", ABAI (Association for Behavior Analysis International), Sixth International Conference, Granada, ISPANYA, 24-26 Kasım 2011, pp.1-1
Kırcaali-İftar G., Kurt O., Aslan Y.G. , Ülke-Kürkçüoğlu B., "OÇİDEP: Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı” panelinde “EYDE programlarının etkilerine ilişkin bilimsel dayanaklar", 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2009, ss.57-57
Aslan Y.G. , Kırcaali-İftar G., "Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı kapsamındaki oyun grubuna ilişkin bir örnek", 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2009, ss.106-106
Kırcaali-İftar G., Aslan Y.G. , Kurt O., Ülke-Kürkçüoğlu B., "OÇİDEP: Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı. ", Sabancı Üniversite’si Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2009, ss.49-49
Kırcaali-İftar G., Kurt O., Aslan Y.G. , Ülke-Kürkçüoğlu B., "Initiation of an intensive behavioral intervention program (OÇİDEP) for children with ASD in Turkey ", ABAI (Association for Behavior Analysis International), 3th International Autism Conference, Jacksonville, ABD, 6-8 Şubat 2009, pp.1-1
Aslan Y.G. , Ülke-Kürkçüoğlu B., Kırcaali-İftar G., "Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ev uygulamasından iki farklı örnek", 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 29 Ekim - 2 Kasım 2008, ss.89-89
Erbaş D., Turan Y., Yücesoy-Özkan Ş., Ülke-Kürkçüoğlu B., Aslan Y.G. , "Parent Perceptions of Positive Behavior Support Strategies:An Evaluation of variables influencing acceptability usage", 2. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2008, pp.1-1
Erbaş D., Turan Y., Yücesoy-Özkan Ş., Ülke-Kürkçüoğlu B., Aslan Y.G. , "Frequencies of and attributions for problem behavior as described by parents of children with developmental disabilities ", 2. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2008, pp.1-1
Aslan Y.G. , Kırcaali-İftar G., Uzuner Y., "The implementation and outcomes of an Intensive Behavioral Home Intervention Program (OCIDEP) for Children with ASD", 2. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2008, pp.165-165 (Link)
Erbaş D., Ülke-Kürkçüoğlu B., Yücesoy-Özkan Ş., Aslan Y.G. , "Özel eğitim öğretmenlerinin gelişimsel geriliği olan çocuklarda karşılaştıkları problem davranışların belirlenmesi ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri: İstanbul, Eskişehir ve Kayseri örneği”", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2007, ss.30-30
Erbaş D., Yücesoy-Özkan Ş., Ülke-Kürkçüoğlu B., Aslan Y.G. , "Özel eğitim öğretmenlerinin problem davranışları azaltmada kullandıkları davranış değiştirme tekniklerinin belirlenmesi: İstanbul, Eskişehir ve Kayseri örneği”", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2007, ss.10-10
Kırcaali-İftar G., Çetin Ö., Aslan Y.G. , Gündoğan S., Karatay Z., Kurt O., et al., "Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) pilot uygulaması", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2007, ss.92-92
Kırcaali-İftar G., Akmanoğlu-Uludağ N., Ülke-Kürkçüoğlu B., Güleç Aslan Y. , Gezer Z.Ü., Çuhadar S., "Video ile Model Olma” konulu bildiri", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2005, ss.10-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aslan Y.G. , Baydere-Öztürk H., Ed., "A survival guide for families with children on the autism spectrum", AAPC Publishing TR, İSTANBUL, 2018
Aslan Y.G. , Berberoğlu L., "High-functioning autism and difficult moments practical solutions for reducing meltdowns ", Çeviri, AAPC Publishing TR, İSTANBUL, 2018
Aslan Y.G. , Berberoğlu L., Ed., "High-functioning autism and difficult moments practical solutions for reducing meltdowns", AAPC Publishing TR, İSTANBUL, 2017
Aslan Y.G. , Berberoğlu L., Ed., "This is asperger syndrome ", AAPC Publishing TR, İSTANBUL, 2017
Aslan Y.G. , Baydere-Öztürk H., "Top ten tips: A survival guide for families with children on the autism spectrum ", Çeviri, İstanbul: AAPC Publishing TR, İSTANBUL, 2017
Aslan Y.G. , Berberoğlu L., "This is asperger syndrome ", Çeviri, AAPC Publishing TR, İSTANBUL, 2017
Aslan Y.G. , "Otizm spektrum bozukluğu", Özel eğitim, Cavkaytar, A, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.149-165, 2017 (Link)
Aslan Y.G. , "Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): Eğitim ve Öğretim Süreci", Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu , Diken İ. H., Bakkaloğlu H., Ed., Pegem A Yayıncılık, ANKARA, ss.264-275, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Türkan M.M. , Arikan S., Aslan Y.G. , "T.C. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Gelişim Psikoloisi Programı. İşitme Engelli Çocukların Annelerinin Stres Düzeyini ve Evlilik Doyumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi. Merve Muhsine Türkan. Yüksek Lisans Tezi. Danışmanlar: Doç. Dr. Selma ARIKAN & Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ ASLAN", Diger, ss.1-94, 2017
Aslan Y.G. , "Behavior Watch: ABA impressions from Atlanta ", Diger, pp.1-1, 2016 (Link)
Aslan Y.G. , "The status of behaviorism in Turkey", Diger, pp.1, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi