İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Dr. Yeşim Güleç Aslan Dr. Güleç Aslan, 1995 yılında ODTÜ’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, 2002 yılında Marmara Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesinden Özel Eğitim alanında “Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1995-2010 yılları arasında çeşitli kurumlarda psikolojik danışman ve özel eğitim uzmanı olarak çalışmıştır. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümünde (yarı-zamanlı) öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2015 Eylül-Kasım döneminde Atlanta’da bulunan Emory Üniversitesi ve Marcus Otizm Merkezinde (Emory University, Department of Pediatrics, School of Medicine, Marcus Autism Center) otizm spektrum bozukluğu ve uygulamalı davranış analizi konularında uygulama ve araştırma etkinliklerine katılmak, nitel bir araştırma yürütmek, uygulamalı davranış analizi süpervizyon toplantılarına katılmak, uygulama gözlemleri yürütmek ve uzmanlarla işbirliği kurmak amaçlarıyla misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Çalışma alanları arasında Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimi, OSB alanında eğitimci eğitimi ve uygulamalı davranış analizi yer almaktadır. Ayrıca, uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu, oyun ve şarkı öğretimi, kaynaştırma, atipik çocuk psikolojisi gibi dersleri yürütmektedir.  
Biography (EN) :Yeşim Güleç-Aslan (Ph.D.) Dr. Güleç-Aslan received her bachelor degree from Middle East Technical University in 1995. She studied at Marmara University, where she received her master’s degree in 2002. At both universities she graduated from the Psychological Counseling faculties. Dr. Güleç-Aslan received her doctorate in 2008 from the Faculty of Special Education at Anadolu University. [Doctoral Dissertation: Implementation and outcomes of an Intensive Behavioral Home Intervention Program (OCIDEP) for Children with Autism Spectrum Disorders (ASD)]. She went to the Emory University, Department of Pediatrics, School of Medicine, Marcus Autism Center in Atlanta in the 2015 fall semester as a visiting scholar. Dr. Güleç-Aslan has been working at the Department of Special Education at Istanbul Medeniyet University since 2016. Her lectures and seminars focus on autism spectrum disorders, applied behavioral analysis (ABA), early intensive behavioral intervention (EIBI), and especially qualitative research methods.
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE),OSB alanında eğitimci eğitimi, nitel araştırma yöntemleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Autism spectrum disorders (ASD), applied behavioral analysis (ABA), early intensive behavioral intervention (EIBI), and qualitative research methods.
Research Areas :Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların annelerinin yaşam deneyimleri
Current Research Activities :

Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI)

The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder 

TEMEL ESERLER
Aslan Y.G. , "A training programme for a teacher working with a student with ASD: An action research. ", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, no.4, pp.2229-2246, 2013
Erbaş D., Turan Y., Aslan Y.G. , Dunlap G., "Attributions for problem behavior as described by Turkish teachers of special education", REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION, no.2, pp.116-125, 2010
Aslan Y.G. , Özbey F., Yassıbaş U., "I have lived an autism experience autism is an interesting disease”: The life story of a young man with autism", International Education Studies, no.1, pp.74-84, 2013
Aslan Y.G. , "Temel eşleme becerilerinin öğretiminde ayrık denemelerle öğretim (ADÖ) sürecinin incelendiği bir nitel çalışma", Sakarya University Journal of Education (SUJE), no.1, ss.24-48, 2014
Aslan Y.G. , "Otizm spektrum bozukluğu", Özel eğitim, Cavkaytar, A, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.149-165, 2013

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi