İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı, 2003-2008
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 1999-2002
Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 1990-1995
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, "Ergenlerin öfke yaşantıları, benlik algıları ve akademik başarı ilişkileri", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Kasım, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training Certificate of Attendance , Pyramid Educational Consultant, Inc., 2015
Using Evidence Based Naturalistic Teaching Strategies , International Conference for Autism , 2014
Activity-based intervention with young children, 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 2009
Responsive education and prelinguistic milieu teaching , 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 2009
Eğitimsel planlama için otizm tarama aracı (ASIEP-2), 2. İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, 2008
Using activity schedules, 2nd International Conference on Special Education, 2008
WEAP (Wisconsin Early Autism Project) Early Intensive Behavioral Intervention, WEAP , 2007
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Anadolu Üniversitesi, 2002
Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Anadolu Üniversitesi, 2002
Psikodrama Grup Psikoterapisi , İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2001
Çocuk Psikodraması, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi