İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, , 2005-2011
Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, , 1992-1998
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Vankomisin dirençli enterokok izolatlarının çeşitli antimikrobiyallere karşı duyarlılıklarının belirlenmesi. ", SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Aralık, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Eğitim formasyonu eğitici eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2015
Salgın Analizi Kursu, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği , 2015
7. HIVÇG İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu , Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları derneği , 2014
Fungamental Eğitim Programı, Febril Nötropeni Derneği, 2014
Management of İnfection Diseases in General Surgery and Solid Organ Transplantation Course, Gemelli University Polyclinic, 2013
Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu , Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği , 2012
Temel ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi