İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Doç Dr, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 28.06.2018 - Devam Ediyor
Koordinatör Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 22.09.2016 - 31.07.2018
Yrd. Doç. Dr, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, , 13.07.2015 - 28.06.2018
Uzman Doktor, Dr. Lütfi KIrdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, , 01.03.2011 - 13.07.2015
VERDİĞİ DERSLER
PDÖ, Lisans, 2015-2016
Septik artrit ve osteomiyelit, Lisans, 2015-2016
Akut bakteriyel menenjit ve ensefalit, Lisans, 2015-2016
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Lisans, 2015-2016
Hepatitler, Lisans, 2015-2016
Üriner sistem enfeksiyonları, Lisans, 2015-2016
Akut Gastroenteritler, Lisans, 2015-2016
PDÖ, Lisans, 2015-2016
Bağışıklığı baskılanmış hastada enfeksiyonlar, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, O.Volkan, "Pseudomonas enfeksiyonlarında karbapenem direnci risk faktörlerinin belirlenmesi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi