İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balkaya C., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Ozhanli M., Merter G., Cakmak O., Guven I.T., "Ground-penetrating radar and electrical resistivity tomography studies in the biblical Pisidian Antioch city, southwest Anatolia", ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION, vol.25, pp.285-300, 2018
Gulal E., Tiryakioglu I., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Erdogan S., Dolmaz M.N., Elitok Ö., "The determination of relations between statistical seismicity data and geodetic strain analysis, and the analysis of seismic hazard in southwest Anatolia", GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, vol.7, pp.138-155, 2016
Kalyoncuoğlu Ü.Y., "In situ gamma source radioactivity measurement in Isparta plain, Turkey", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.73, pp.3159-3175, 2015
Starostenko V., Dolmaz M.N., Kutas R., Rusakov O., Oksum E., Hisarli Z.M., et al., "Thermal structure of the crust in the Black Sea: comparative analysis of magnetic and heat flow data", MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES, vol.35, pp.345-359, 2014
Gulal E., Tiryakioglu I., Erdogan S., Aykut N.O., Baybura T., Akpinar B., et al., "Tectonic activity inferred from velocity field of GNSS measurements in Southwest of Turkey", ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.48, pp.109-121, 2013
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Elitok Ö., Dolmaz M.N., "Tectonic implications of spatial variation of b-values and heat flow in the Aegean region", MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES, vol.34, pp.59-78, 2013
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Elitok Ö., Dolmaz M.N., Anadolu N.C., "Geophysical and geological imprints of southern Neotethyan subduction between Cyprus and the Isparta Angle, SW Turkey", JOURNAL OF GEODYNAMICS, vol.52, pp.70-82, 2011
Dolmaz M.N., Elitok Ö., Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Interpretation of low seismicity in the eastern Anatolian collisional zone using geophysical (seismicity and aeromagnetic) and geological data", PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, vol.165, pp.311-330, 2008
Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Evaluation of seismicity and seismic hazard parameters in Turkey and surrounding area using a new approach to the Gutenberg-Richter relation", JOURNAL OF SEISMOLOGY, vol.11, pp.131-148, 2007
Tigdemir M., Kalyoncuoglu S., Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Application of ultrasonic method in asphalt concrete testing for fatigue life estimation", NDT INTERNATIONAL, vol.37, pp.597-602, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Çelik Ç., Öksüm E., Çakmak O., "TERKEDİLMİŞ KROMİT MADEN SAHASININ GRAVİTE VE MANYETİK YÖNTEMLER İLE YENİDEN İŞLETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, no.4, ss.643-649, 2018
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Aktaş S., Anadolu N., "EĞİRDİR GÖL HAVZASININ DE MARTONNE YÖNTEMİ İLE KURAKLIK ANALİZİ", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, no.2, ss.229-238, 2018
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Anadolu N., Baykul A., Erek Y., "Isparta Sehir Merkezi Yüzey Topragındaki Radyoakativite Düzeyi", Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, no.1, ss.111-119, 2010
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Anadolu N., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi", Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, no.1, ss.84-94, 2010
Kamaci Z., Dolmaz M., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Çiftçi C., "Sismik P Dalga Hızlarından Yararlanarak Termal Kondüktivite Yapısının Belirlenmesi: Isparta Örneği", Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, no.1, ss.60-73, 2009
Dolmaz M., Öksüm E., Kalyoncuoğlu Ü.Y., Elitok Ö., Aydin İ., Poyraz S., "Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması", İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.22, no.2, ss.105-108, 2009
Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Depreme Dayanıklı Yapılaşma için Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan örneği)", Süleyman Demirel Ãœniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, no.3, ss.428-436, 2006
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Uyanik O., Altuncu S., Geçim E., "Gutenberg Richter Bağıntısındaki b Değerinin Tespiti İçin Alternatif Bir Metot ve Güneybatı Türkiye de Bir Uygulaması", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.8, no.2, ss.67-78, 2006
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Özer M.F., "Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Kabuk Yapısının Belirlenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.5, no.3, ss.111-127, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kalyoncuoğlu Ü.Y., "", , ,
Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Evaluation of present day seismicity in the Aegean Region using Kaltek Method", XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association , SELANİK, YUNANISTAN, 23-26 Eylül 2010, pp.176-177
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Özer M.F., "INVERSION OF RECEIVER FUNCTIONS FOR CRUSTAL STRUCTURE BENEATH THE ISPARTA ANGLE", The 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, SEA OF GALİLEE, ISRAIL, 4-8 Haziran 2006, pp.113-114
Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Zemin sınıfları ve ivme tepkileri", 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2006, pp.184-184
Kalyoncuoğlu Ü.Y., Çoban H., Uyanik O., "An overview of the Mediterranean region seismotectonic using a new approach to the b-value in the Gutenserg-Richter relation and other geophysical data: Preliminary results.", International workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead sea fault systems, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 12 Eylül 2003, pp.137-137
Kaya M., Keçeli D., Özyalin Ş., Uyanik O., Kalyoncuoğlu Ü.Y., "Pisidia Antiocheia'sı Roma Hamamı", 1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 1997, pp.51-67
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi