İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ, 1996-2001
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ, 1992-1995
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ, 1986-1991
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Isparta Sismograf İstasyonu Altındaki Yerkabuğu ve Üst Manto Yapısının Belirlenmesi / Determination of The Crustal and Mantle Structure Beneath The Isparta Seismograph Station", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, "Yeraltı Yapısının Reflektivite Yöntemi ile Modellenmesi ve Sonlu Farklar Çözümü ile Mukayesesi", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ Haziran, 1995.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi