İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Prof.Dr., YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2010 - 2012
Doç.Dr., DİĞER KURUMLAR, Tıp Fakültesi, 2004 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Kurulu, , 13.12.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 07.08.2016 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 08.02.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, , 11.01.2015 - Devam Ediyor
BAP Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 09.01.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, , 24.12.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 17.12.2012 - 02.05.2017
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 15.05.2012 - 11.05.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Üroloji, , 14.02.2012 - Devam Ediyor
Başhekim, Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , 08.02.2010 - 13.02.2012
Klinik Şefi, Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, , 15.11.2005 - 13.02.2012
Şef yardımcısı, Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, , 02.01.1999 - 14.11.2005
VERDİĞİ DERSLER
Kidney Cancers, Yüksek Lisans, 2017-2018
Minimal invasive procedures and Urology, Yüksek Lisans, 2017-2018
Noninvasive and invasive bladder cancer, Yüksek Lisans, 2017-2018
Kidney Cancers, Yüksek Lisans, 2017-2018
Benign Prostate Hyperplasia, Yüksek Lisans, 2017-2018
Urinary Symptoms and Physical Exam Methods, Yüksek Lisans, 2017-2018
Çocuk Ürolojisi, Lisans, 2015-2016
Üriner Sistem Taş Hastalığı, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, Ö.Efiloğlu, "Primer Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar TGF-Beta1,NMP-9, TIMP-2, NGFdüzeyleri ve Serum Nötrofil Lenfosit oranı'nın nüks ve progresyon öngörmedeki rolü", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Tıpta Uzmanlık, Ö.Arıkan, "Kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar HER2/neu protein düzeyinin önemi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Tıpta Uzmanlık, M.Kılıç, "Açık ve laparoskopik parsiyel nefrektominin klinik, histopatolojik ve böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Tıpta Uzmanlık, A.Aydın, "Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Alınan Prostat Biyopsilerinde Hiperekoik Nodüllerin Prostat Kanserindeki Tanı Değeri", Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Mart, 2012.
Tıpta Uzmanlık, H.Canat, "Koroner Arter Hastalığının şiddeti ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki ilişki. ", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2011.
Tıpta Uzmanlık, E.İlhan, "Yüzeyel Mesane Kanserlerinde Hyaluronidaz-1(HYAL-1) Ekspresyonunun Rekürrens ve Progresyon Üzerine Etkisi. ", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2011.
Tıpta Uzmanlık, H.Güngör, "Mesane tümörlerinde Re-TUR un prognoz ve survi üzerine etkisi", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, B.Güner, "Radikal Prostatektomi spesmenlerinde Hyaluronidase-1 ekspresyonunun biyokimyasal relaps üzerine etkisi.", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2010.
Tıpta Uzmanlık, S.Demir, "Hipospadias Etyolojisinde Activating Transcription Factor-3 (ATF-3) Genin Rolü.", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2009.
Tıpta Uzmanlık, S.Ordu, "Metabolik Sendromlu Hastalarda Seksüel Disfonksiyon Prevalansı.", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2008.
Tıpta Uzmanlık, H.Polat, "Üriner sistem Hastalığının Etyolojisinde Alfa-2 Heremans Schmid Glikoproteininin(Fetuin-A) yeri", Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji, Haziran, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Yardımcı Doçent atanma Jürisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi , Ocak, 2018
Doçentlik, Doçentlik Dosyası Değerlendirme Jüri, Dışardan, Haziran, 2018
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, TC Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Prof. Kadrosuna Atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Temmuz, 2018
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haziran, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şubat, 2018
Atama, Prof atama jürisi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekim, 2017
Doçentlik, Dosya değerlendirme aşaması, Başkent Üniversitesi, Konya, Mayıs, 2017
Doçentlik, Dosya değerlendirme aşaması, Muğla Üniversitesi), Mayıs, 2017
Doçentlik, Dosya değerlendirme aşaması, Acıbadem Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Profesör kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Yard. Doç kadrosuna atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Beykoz Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Kars Kafkas Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Prof atama jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ekim, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Dr. Zeynel Canoğulları, Kemerburgaz Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nisan, 2017
Atama, Doç.Dr.Gökhan Atış, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2017
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Atama, Prof atama jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınav, Muğla Üniveristesi, Başkent Üniversitesi, Ekim, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Atama, Prof kadroya atanma jürisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Şubat, 2017
Atama, Katip Çelebi Üniversitesi Doçentlik atama jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Haziran, 2016
Atama, Yard. Doç. Kadrosuna atanma, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kasım, 2016
Atama, Profesör Kadrosuna atama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haziran, 2016
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atama, Yeditepe Üniversitesi, Ocak, 2016
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Ekim, 2016
Atama, Profesör kadrosuna atama, Yeditepe Üniversitesi, Ocak, 2016
Atama, Prof kadrosuna atanma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kasım, 2016
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Temmuz, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2015
Atama, Prof Kadrosuna Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
Atama, Doçentlik kadrosuna atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
A. Personel, Başasistanlık Sınavı, Sağlık Bakanlığı, Eylül, 2015
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınav Jüriliği, ÜAK, Nisan, 2015
Atama, Prof Kadrosuna Atama, Konya Selçuklu Üniversitesi, Selçuk Tıp Fakültesi, Eylül, 2015
Atama, Profesörlük atama jürisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,, Ocak, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Nisan, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Nisan, 2015
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınav Jüriliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2014
Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna atanma, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2014
Doçentlik, Doçentlik Adayı , Dosya değerlendirme aşaması, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Dosya Değerlendirme Jüriliği, ÜAK, Kasım, 2014
Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna atanma, Medipol Üniversitesi, Ekim, 2014
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA), Ocak, 2014
Atama, Doçentlik kadrosuna atanma, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Ocak, 2014
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA), Ocak, 2014
Atama, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük Ataması İçin Jüri Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Gazi Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Gazi Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesör atama Jüri üyeliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temmuz, 2013
Atama, Profesörlük kadrosuiçin Jüri üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2013
Atama, Profesör atama Jüri üyeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık sınavı jüri üyeliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim görevlisi atama , Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekim, 2013
Atama, Eğitim görevlisi atama Jüri üyeliği, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Haziran, 2013
Atama, Profesör kadrosuna atanma Jüri üyeliği, Karabük Üniversitesi , Mart, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Medipol Üniversitesi, Temmuz, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Medipol Üniversitesi, Temmuz, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Karaelmas Üniversitesi, Mayıs, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012, Doçentlik sınav jürisi, Üniversiteler arası Kurul, Nisan 2012, Nisan, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kasım, 2011
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ekim, 2011
A. Personel, Sağlık Bakanlığı Şef ve Şef Muavinliği Sınavı Jürisi, Sağlık Bakanlığı, Haziran, 2010
Atama, Sağlık Bakanlığı Klinik Şefliği Atama Jürisi, Sağlık Bakanlığı, Ağustos, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi