İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kutoğlu T., Turut M., Kocabiyik N., Ozan H., Yildirim M., "Anatomical analysis of azygos vein system in human cadavers", ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, vol.53, pp.1051-1056, 2012
Kilic C., Dergin G., Yazar F., Kurt B., Kutoğlu T., Ozan H., et al., "Insertions of the lateral pterygoid muscle to the disc-capsule complex of the temporomandibular joint and condyle", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.40, pp.435-441, 2010
Kiliç C., Kamburoğlu K., Özen T., Balcioğlu H.A., Kurt B., Kutoğlu T., et al., "The Position of the Mandibular Canal and Histologic Feature of the Inferior Alveolar Nerve", CLINICAL ANATOMY, vol.23, pp.34-42, 2010
Cikmaz S., Kutoğlu T., Kanter M., Mesut R., "Effect of formaldehyde inhalation on rat livers: A light and electron microscopic study", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.26, pp.113-119, 2010
Kutoğlu T., Kilincer C., Hamamcioglu M.K., Tuncbilek N., Okten O., Mesut R., et al., "The Agreement Between Radiographic and Surgical Measurements of Intervertebral Disc Height: A Cadaveric Study", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, pp.385-390, 2010
Yilmaz A., Cikmaz S., Kutoğlu T., "Bilateral Arcus Axillaris Case", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.26, pp.90-94, 2009
Uzun C., Kutoğlu T., "Assessment of visualization of structures in the middle ear via Tos modified canal wall-up mastoidectomy versus classic canal wall-up and canal wall-down mastoidectomies", INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.71, pp.851-856, 2007
Gurbuz H., Kutoğlu T., Mesut R., Calpur O.U., Ozcan M., "Anatomical dimensions of lateral ulnar collateral and annular ligaments", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.24, pp.137-140, 2007
Yalcin B., Kutoğlu T., Ozan H., Gurbuz H., "The extensor indicis et medii communis", CLINICAL ANATOMY, vol.19, pp.112-114, 2006
Gurbuz H., Capur O.U., Ozcan M., Kutoğlu T., Mesut R., "The synovial plicae in the knee joint", SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.27, pp.1839-1842, 2006
Kutoğlu T., Yalcin B., Kocabiyik N., Ozan H., "Vortex veins: Anatomic investigations on human eyes", CLINICAL ANATOMY, vol.18, pp.269-273, 2005
Yalcin B., Kocabiyik N., Ozan H., Kutoğlu T., "Muscular bridge between the inferior oblique and inferior rectus muscles", AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.137, pp.121-124, 2004
Ciğali B.S., Kutoğlu T., Cikmaz S., "Musculus extensor digiti medii proprius and musculus extensor digitorum brevis manus - A case report of a rare variation", ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA-JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES C, vol.31, pp.126-127, 2002
Yildirim M., Ozan H., Kutoğlu T., "Left gastric artery originating directly from the aorta", SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, vol.20, pp.303-305, 1998
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bayko S., Yarkan Birdal İ.S., Çetkin M., Kutoğlu T., "Views of medical students on anatomy education supported by plastinated cadavers", Anatomy, vol.12, pp.90-96, 2018
Kocabiyik N., Kocabiyik N., Kutoğlu T., Albay S., Yalçin B., Ozan H., "Azygos vein system abnormality: Case report", Gulhane Medical Journal, cilt.48, ss.180-182, 2006
Gurbuz H., Kutoğlu T., Mesut R., Gurbuz H., "Anatomical dimensions of anterior bundle of ulnar collateral ligament and its role in elbow stability.", Folia medica, vol.47, pp.47-52, 2005
Kutoğlu T., Uluçam E., Gurbuz H., "A case of the subclavius posticus muscle", Trakia Journal of Sciences, vol.3, pp.77-78, 2005
Bozer C., Uluçam E., Kutoğlu T., "A case of originated high superficial ulnar artery", Trakia Journal of Sciences, vol.2, pp.70-73, 2004
Kutoğlu T., Uluçam E., Mesut R., "A case of fibular artery variation", Trakia Journal of Sciences, vol.1, pp.53-55, 2003
Gurbuz H., Kutoğlu T., Yilmaz A., "Bir Olguda İki Taraflı Yüzeyel Brakiyal Arter", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.106-109, 2002
Üzel M., Kutoğlu T., Taşkara N., Yildirim M., Toprak M., Tuna Y., "Arteria Axillaris’in İkinci Bölümünden Çıkan Çift Arteria Thoracica Lateralis", Morfoloji Dergisi, cilt.10, ss.67-68, 2002
Cigali B., Kutoğlu T., "Anatomi Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Bir Anket Çalışmasıyla Değerlendirilmesi", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.167-172, 2001
Uluçam E., Kutoğlu T., Cigali B., "A.Mesenterica Superior’dan Orijin Alan A.Hepatica Communis", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.311-313, 2001
Cigali B., Kutoğlu T., Uluçam E., "Futbolcuların Ayak Antropometrik Ölçüleri", Morfoloji Dergisi, cilt.9, ss.34-36, 2001
Uluçam E., Cigali B., Kutoğlu T., Zengin A., "Yüksek Orijinli Arteria Radialis Olgusu", Morfoloji Dergisi, cilt.9, ss.30-32, 2001
Kaya M., Kutoğlu T., D. Altun G. , Yüksel M., Uğur H.B., Çiftçi Ş., "Sonographic Volume Measurement of The Thyroid Gland in Healthy Turkish Adult Women", Endokrinolojide Yönelişler, cilt.8, ss.122-124, 1999
Terzi T., Turut M., Kutoğlu T., "Sol Aksesuar Hepatik Arter", Morfoloji Dergisi, cilt.5, ss.47-48, 1997
Turut M., Yildirim M., Kutoğlu T., "A.Axillaris’ten Çıkan A.Ulnaris Varyasyonu", Morfoloji Dergisi, cilt.5, ss.62-63, 1997
Yildirim M., Marur T., Şahinoğlu K. , Öztürk A., Kutoğlu T., Toprak M., "Yetişkin Türk Kadavralarında Splanknik Ganglion Sıklığı", Morfoloji Dergisi, cilt.5, ss.57-59, 1997
Yildirim M., Öztürk A., Şahinoğlu K. , Peştemalci T., Turut M., Kutoğlu T., "Arteria Epigastrica Inferior Orijinli Arteria Obturatoria Olguları", Morfoloji Dergisi, cilt.4, ss.56-58, 1996
Turut M., Kutoğlu T., Mesut R., "Yetişkin Türk İnsanında Üst Ekstremiteye Ait Çevre Ölçümleri", Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.145-149, 1996
Türkyilmaz Z., Turut M., Kutoğlu T., "Bir Ductus Thoracicus Varyasyonu", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.64-66, 1996
Kutoğlu T., Turut M., Taşkinalp O., Molla S., Yorulmaz F., "Bazı Kranial Parametreler ve IQ (Intelligence Quota) Değerleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.151-156, 1996
Kutoğlu T., Turut M., Taşkinalp O., "A. Vertebralis Sinistra Varyasyonu", Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.157-159, 1996
Turut M., Kutoğlu T., "Yetişkin Türk Erkeklerinde Göz İle İlgili Antropometrik Ölçümler", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.7-8, 1996
Yorulmaz F., Turut M., Taşkinalp O., Aktaş N., Kutoğlu T., "Yetişkin 1038 Türk İnsanında Bazı Ayak Ölçüleri ve Ayak Parmak Formülü", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.61-63, 1995
Turut M., Taşkinalp O., Kutoğlu T., Mesut R., Yildirim M., "Türk Erkeklerinde Bazı Antropometrik Ölçümler", Morfoloji Dergisi, cilt.3, ss.1-3, 1995
Yorulmaz F., Taşkinalp O., Turut M., Kutoğlu T., "1445 Erişkin Türk İnsanında Bazı Vücut İndeksleri", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.57-59, 1995
Kutoğlu T., Yildirim M., Turut M., Mesut R., "Arcus Aorta’den Çıkan A.Thyroidea Ima Olgusu", Morfoloji Dergisi, cilt.3, ss.43-44, 1995
Yildirim M., Kutoğlu T., Mesut R., Şahinoğlu K. , "Ortak Bir Kütükle V.Azygos’a Dökülen Sağ-Sol V.Intercostalis Posterior Varyasyonu", Morfoloji Dergisi, cilt.3, ss.37-39, 1995
Taşkinalp O., Turut M., Kutoğlu T., "Bilateral Ektopik Böbrek", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.339-342, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özcan N. , Kutoğlu T., "5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunun, Bir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan ve Sigara İçen Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi ", Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Ocak 2019, ss.P5-P5
Bayko S., Yarkan Birdal İ.S., Kutoğlu T., "Bronchus Segmentalis Basalis Anteromedialis?", 18. Ulusal Anatomi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2017, ss.S142-S142
Yarkan Birdal İ.S., Bayko S., Kutoğlu T., "İki Farklı Molar", 18. Ulusal Anatomi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2017, ss.S142-S143
Dönmez D., Kutoğlu T., Sinav A., "Anatomi Atlası’ndaki Tarihi İmza", XVI. Ulusal Anatomi Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.92-92
Önal T., Uluçam E., Yilmaz A., Kutoğlu T., "Nasoaural Canon in Young Turkish Female", XIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Girne , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28 Ekim - 1 Kasım 2010, ss.85-85
Çolak A., Yilmaz A., Cigali B., Memiş D., Kutoğlu T., Kargi M., et al., "Mallampati skorlaması ve temporomandibuler eklem", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.65-65
Kilic C., Dergin G., Yazar F., Kutoğlu T., Ozan H., "Insertions of the Lateral Pterygoid Muscle to the Disc-capsule Complex of the Temporomandibular Joint and Condyle", XI. Ulusal Anatomi Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2007, ss.63-63
Uzun C., Yağiz R., Taş A., Kutoğlu T., Ada S., Karasalihoğlu A., "Anatomik bölgelerine göre dış kulak kıkırdak yapılarının kalınlıkları", 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-26 Mayıs 2005, ss.145-145
Kilincer C., Kutoğlu T., Hamamcioglu M.K., Tuncbilek N., Okten O., Mesut R., et al., "The agreement between radiographic and surgical measurements of intervertebral disc height: a cadaveric study", 7th International Congress on Spine, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2005, pp.P02-P02
Gurbuz H., Kutoğlu T., Balik S., "The axillary nerve trace on the deltoid muscle", 8th EACA Congress, Palermo, ITALYA, 30 Haziran - 3 Temmuz 2005, pp.S165-S165
Yağiz R., Uzun C., Taş A., Tuncbilek N., Kutoğlu T., Karaoğlu D., "Paranazal sinüs tomografisinden hesaplanan maksiller sinus hacminin doğruluğu", 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-26 Mayıs 2005, ss.126-126
Kilincer C., Kutoğlu T., Mesut R., "Carotid tubercle as a surgical landmark in anterior cervical approaches: a cadaveric study", 4th Asian-Pasific International Congress of Anatomists, AYDIN, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2005, pp.186-186
Uzun C., Kutoğlu T., "Assessment of visualization of structures in the middle ear via Tos modified canal wall-up mastoidectomy versus classic canal wall-up and canal wall-down mastoidectomies", 6th International Conference on Pediatric ORL, Atina, YUNANISTAN, 16-19 Mayıs 2004, pp.684-684
Gurbuz H., Kutoğlu T., Mesut R., Calpur O.U., Ozcan M., "Anatomical measurements of ulnar lateral collateral and annular ligaments", 6th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, BULGARISTAN, 8-10 Ekim 2004, pp.68-68
Gurbuz H., Kutoğlu T., Mesut R., Gurbuz H., "The anatomical dimensions of anterior medial collateral ligament and its role in elbow stability", 6th International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, BULGARISTAN, 8-10 Ekim 2004, pp.68-68
Yilmaz A., Cikmaz S., Kutoğlu T., "Bilateral Arcus Axillaris Olgusu", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2003, ss.199-199
Kutoğlu T., Uluçam E., Gurbuz H., "A case of the subclavius posticus muscle", 1st Joint Meeting of EACA and AACA, Graz, AVUSTURYA, 7-11 Temmuz 2003, pp.182-182
Bozer C., Uluçam E., Kutoğlu T., "Brakial Arter’den Erken Ayrılan Ulnar Arter Olgusu", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2003, ss.200-200
Cikmaz S., Kutoğlu T., Yilmaz A., "Türk Populasyonunda Üst Yüz Yüksekliği ve Endeksi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2001, ss.276-276
Uluçam E., Kutoğlu T., Cigali B., "A.Mesenterica Superior’dan Orijin Alan A.Hepatica Communis Olgusu", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2001, ss.251-251
Cikmaz S., Kutoğlu T., Yilmaz A., "Türk Populasyonunda AltYüz Yüksekliği ve Endeksi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2001, ss.277-277
Kutoğlu T., Uluçam E., Mesut R., "Türklerde Ayak Parmak Formülleri", II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2000, ss.50-50
Kutoğlu T., Mesut R., Uluçam E., "A case of bilateral popliteal artery variation", The 4th National Congress of the Romanian Society of Anatomists; The 1st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oradea, ROMANYA, 2-4 Haziran 2000, pp.122-122
Cikmaz S., Cigali B., Kutoğlu T., "M. extensor indicis et medii communis and m. extensor brevis digiti medii manus - a case study", The 4th National Congress of the Romanian Society of Anatomists; The 1st Congress of the Anatomy Department of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oradea, ROMANYA, 2-4 Haziran 2000, pp.61-61
Yilmaz A., Kutoğlu T., Cikmaz S., Uluçam E., Çakiroğlu M., "Futbolcularda Ayak ile İlgili Antropometrik Ölçüler ve Oranlar", V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 1999, ss.PB77-PB77
Cikmaz S., Kutoğlu T., Cigali B., "Musculus Extensor Indicis et Medii Communis ve Musculus Extensor Brevis Digiti Medii Manus Olgusu", V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 1999, ss.PB50-PB50
Gurbuz H., Kutoğlu T., Yilmaz A., "Bilateral A.Brachialis Superficialis Olgusu", V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 1999, ss.PA29-PA29
Cigali B., Karabay C., Kutoğlu T., Gurbuz H., "Anatomi Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi", V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 1999, ss.S70-S70
Yilmaz A., Kutoğlu T., Zengin A., "Art.Acromioclavicularis’te Gerçekleştirilen Hareketin İnklinometrik Ölçümü", V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 1999, ss.S49-S49
Kutoğlu T., Mesut R., Uluçam E., "A.Poplitea’nın Anormal Dallanması Olgusu", V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Ekim 1999, ss.PA34-PA34
Kutoğlu T., Kaya M., D. Altun G. , Uluçam E., Yaprak M., Çiftçi Ş., "Sonografik Volume Measurement of The Thyroid Gland in Healthy Turkish Adult Women", Symposium İnternationale Tertium Anatomiae Clinicae, Varna, BULGARISTAN, 9-11 Ekim 1998, pp.78-78
Kirici Y., Yazar F., Ozan H., Kutoğlu T., "Abnormal coursing pudental vessels and nerve, double piriformis and high division of the sciatic nerve (probably as a cause piriformis syndrome)", 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee, Atina, YUNANISTAN, 10-13 Mayıs 1998, pp.262-262
Kutoğlu T., Turut M., "Yetişkin Türk Kadavralarının Azigos Sistemi", IV. Ulusal Anatomi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 1997, ss.50-50
Kutoğlu T., Taşkinalp O., Turut M., Yorulmaz F., Molla S., "Bazı Cranial Parametreler ve IQ Değerleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.16-16
Turut M., Kutoğlu T., Taşkinalp O., "Nadir Görülen A. Vertebralis Sinistra Varyasyonu", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.97-97
Yorulmaz F., Taşkinalp O., Turut M., Kutoğlu T., "1445 Erişkin Türk İnsanında Bazı Vücut İndexsleri", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.65-65
Yildirim M., Şahinoğlu K. , Peştemalci T., Öztürk A., Turut M., Kutoğlu T., "Arteria Epigastrica Inferior Orijinli Arteria Obturatoria Olguları", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.19-19
Yorulmaz F., Turut M., Taşkinalp O., Aktaş N., Kutoğlu T., "Yetişkin 1038 Türk İnsanında Bazı Ayak Ölçüleri ve Ayak Parmak Formülü Dağılımı", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.67-67
Taşkinalp O., Kutoğlu T., "Bilateral Ektopik Böbrek", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.118-118
Yildirim M., Marur T., Şahinoğlu K. , Kutoğlu T., Toprak M., "Yetişkin Türk Kadavralarında Splanknik Ganglion Sıklığı", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.36-36
Terzi T., Kutoğlu T., Turut M., "Sol Aksesuar Hepatik Arter Olgusu", III. Ulusal Anatomi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1995, ss.102-102
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kutoğlu T., Bayko S., "Baş ve Boyunun Otonomikleri", Netter Diş Hekimleri için Baş ve Boyun Anatomisi, Yıldırım M, Balcıoğlu HA, Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.544-566, 2019
Marur T., Yildirim M., Gurbuz H., Gözil R., Kopuz C., Arı Z., et al., "Abdomen (Karın) ve Pelvis", Prometheus Anatomi Atlası Cilt 2 İç Organlar, Yıldırım M, Marur T, Ed., Palme Yayıncılık, Ankara, ss.196-397, 2015
Kutoğlu T., "Boynun Yerbetimi", Anatomi Atlası, Cenk CC, Çelik HH, Ed., Palme Yayıncılık, Ankara, ss.604-611, 2015
Şahinoğlu K. , Öztürk A., Yildirim M., Kutoğlu T., Küçükyürük B., Sanus G.Z., "Omurilik (Medulla Spinalis) ve Çıkan-İnen Yollar", Klinik Nöroanatomi, Yıldırım M, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.132-185, 2011
Kutoğlu T., "Boynun Yerbetimi", Anatomi Atlası, Çelik HH, Denk CC, Ed., Palme Yayıncılık, Ankara, ss.576-583, 2010
Kutoğlu T., "Abdomen ve Pelvis; Kan Damarları, Lenfatik Sistem", Prometheus Anatomi Atlası Cilt 2 Baş-Boyun ve İç Organlar, Yıldırım M, Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.262-305, 2009
Yildirim M., Kutoğlu T., "Beyin ve Omuriliğin İnen Yolları ve İskelet Kası Aktivitesi", Tıp Fakültesi Öğrencileri için Klinik Nöroanatomi, Yıldırım M, Ed., Nobel ve Yüce, İstanbul, ss.358-381, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi