İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Elektro Manyetik Alanların Hücresel etkileri Yeni floresan yöntem geliştirme, Apoptoz, Hücre zarı, Hücre Kültürü, Spektroskopik ve mikroskopik yöntemler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :New fluorescent methods,apoptozis, cell membranes, cell culture, spectroscopic and microscopic techniques

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi