İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Interstisyel Sistit Hayvan Modelinde Intravezikal Hyaluronik asitKondroitin Sulfat ve Kombine Tedavi İnstilasyonlarının Karşılaştırılması", BAP Doktora, T-UZM-2017-1067, Araştırmacı, 2018
"Künt Toraks Travması ile Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Ratlarda Bosentanın Akciğer Hasarı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, T-GAP-2017-1212, Araştırmacı, 2018
"YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE Kİ-67,CATHEPSİN Z VE PROFİLİN-1 VARLIĞININ NÜKS VE PROGRESYON ÜZERİNE ETKİSİ", BAP Arastırma Projesi, T-BAG-2016-884, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Göz kapağı malign ve benign tümörlerinde GST(glutatyon S transferaz) seviyelerinin normal bireylerle karşılaştırılması", BAP Doktora, T-UZM-2016-781, Araştırmacı, 2016
"AGRESİF PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDE miRNA VE TREG İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 643, Araştırmacı, 2016
"Testis iskemi reperfüzyon hasarını önlemede çoklu antioksidan ile thymoquinone’nun etkinliğinin karşılaştırılmas", BAP Arastırma Projesi, 515, Araştırmacı, 2015
""Prostat Kanseri Gelişiminde Hippo Sinyal İletim Sistemi Üyesi YAP (Yes-associated protein)'in rolünün araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114S419, Araştırmacı, 2017
"Sıfır-iskemi parsiyel nefrektomi modelinde, 3 farklı hemostatik ajanın etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırılması", BAP Diğer, TTU-2014-449, Araştırmacı, 2015
"Ameliyat öncesi immünonitrüsyon ile beslenen mide kanserli hastalarda tümör infiltratif lenfositlerin miktarında ve tümör anjiyogenezinde değişim", BAP Arastırma Projesi, 441, Araştırmacı, 2014
"Psoriazis Vulgaris hastalarında fototerapi, asitretin ve metotreksat tedavisinin Glutatyon S- Transferaz (GSTT1 , GSTM1, GST K1, GSTP1 VE GSTO1), CYP1A1, CYP1B1 ve CYP2E1 , ekspresyonlarına etkisi", BAP Arastırma Projesi, 431, Araştırmacı, 2014
"Böbrek İskemi Reperfüzyon Yapılan Ratlarda Hümik Asit kulanımının Böbrek Hasarının Önlenmesine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 159, Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi