İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2015 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Etik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ BİLİMLER, 07.04.2015 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Kronik obstruktif akciğer hastalıkları I, Lisans, 2016-2017
Akciğer enfeksiyonları, Lisans, 2016-2017
Miyokard ve perikard hastalıkları patolojisi, Lisans, 2016-2017
Kardiomiyopati, Lisans, 2016-2017
Diffüz restriktif (interstisyel) akciğer hastalıkları, Lisans, 2016-2017
Endokard ve Kapak hastalıkları patolojisi, Lisans, 2016-2017
Kardiovasküler tümörler, Lisans, 2016-2017
Hipertansiyon, Hipertansif kalp hastalığı,, Lisans, 2016-2017
Akciğer tümörleri ve plevra hastalıkları, Lisans, 2016-2017
Akciğer, kongenital anomaliler ve atelektazi, Lisans, 2016-2017
Bilier sistem (intra-ekstra hepatik), safra kesesi hastalıkları, Lisans, 2016-2017
Sağ ve Sol Kalp Yetmezliği, Lisans, 2016-2017
Anevrizma ve disseksiyon, Lisans, 2016-2017
İstemik kalp hastalıklarının patolojisi, Lisans, 2016-2017
Kongenital Kalp Hastalıkları-I, Lisans, 2016-2017
Burun ve paranazal sinüs, Nazofarinks ve farinks hastalıkları, Lisans, 2016-2017
Akut akciğer zedelenmesi, vasküler kökenli akciğer hast. , Lisans, 2016-2017
Damarsal hastalıkların patolojisi , Lisans, 2015-2016
Kardiomiyopatiler, Lisans, 2015-2016
Tubulointerstisyel hastalıkların patolojisi , Lisans, 2015-2016
Metabolik, Alkolik KC hastalıkları , Lisans, 2015-2016
Mikrobiyal patogenezin genel prensipleri , Lisans, 2015-2016
Siroz , Lisans, 2015-2016
Derinin epitelyal tümörleri , Lisans, 2015-2016
Miyokard ve perikard hastalıkları patolojisi , Lisans, 2015-2016
Hipertansiyon, Hipertansif kalp hastalığı, Lisans, 2015-2016
Akciğer tümörleri ve plevra hastalıkları , Lisans, 2015-2016
Hepatitler , Lisans, 2015-2016
Karaciğer tümörleri , Lisans, 2015-2016
Sağ ve Sol Kalp Yetmezliği , Lisans, 2015-2016
İnflamatuar barsak hastalıkları , Lisans, 2015-2016
Anevrizma ve disseksiyon , Lisans, 2015-2016
Vaskülitler, Lisans, 2015-2016
Kardiovasküler tümörler , Lisans, 2015-2016
Kan Damarları ve Arterioskleroz , Lisans, 2015-2016
Glomerül hastalıkları patolojisi , Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, B.Subaşı, "Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlarda Beclin -1 ve BCL-2 Salınımının Patolojik ve Prognostik Parametrelerle İlişkisi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Tıpta Uzmanlık, E.Turfanda, "Mesanenin noninvaziv papiller ürotelyal neoplazilerinin histopatolojik derecelendirilmesine yeni bir yaklaşım ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, NefrolojiYan Dal Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nefroloji ABD, NefrolojiYan Dal Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nefroloji ABD, Temmuz, 2018
Tez Savunma, UZMANLIK SINAV JÜRİSİ , Dermatoloji Uzmanlık Sınavı Jüri üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dermatoloji ABD, Ekim, 2017
Tez Savunma, Radyoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Radyoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Radyoloji ABD, Ağustos, 2017
Tez Savunma, NefrolojiYan Dal Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nefroloji ABD, NefrolojiYan Dal Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nefroloji ABD, Ocak, 2017
Tez Savunma, UZMANLIK SINAV JÜRİSİ , Tıbbi Patoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Patoloji ABD, Ekim, 2017
Tez Savunma, UZMANLIK SINAV JÜRİSİ , Tıbbi Patoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Patoloji ABD, Aralık, 2016
Tez Savunma, Radyoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, Radyoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Radyoloji ABD, Mayıs, 2016
Tez Savunma, TIBBİ PATOLOJİ UZMANLIK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ, Tıbbi Patoloji Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği,İstanbul Medeniyet Üniversitesi Patoloji ABD, Kasım, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi