İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Prof.Dr., DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2016 - 2017
Doç.Dr., DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2011 - 2016
Yrd.Doç.Dr., DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2009 - 2011
Yrd.Doç.Dr., BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2006 - 2009
Yrd.Doç.Dr., MERSİN ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2004 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Pratisyen Doktor, 70. YIL CUMHURİYET PERTEK İLÇE HASTANESİ-TUNCELİ , , 25.01.1996 - 18.08.1998
Pratisyen Doktor, Sağlık Bakanlığı Penbe Sabancı Sağlık Ocağı-Kayseri , , 21.08.1988 - 25.01.1999
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E. Beyazçiçek, "SIÇANLARDA AKUT VE KRONİK UYGULANAN ELAJİK ASİDİN PENİSİLİN İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPTİFORM AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ", DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI/ , Haziran, 2017.
Doktora, E.Kilinç, "MİGREN PATOFİZYOLOJİSİNDE ADENOZİN TRİFOSFAT VE RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ VE OLASI TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ", DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, H.Yilmaz, "KARPAL TÜNEL SENDROMU OLAN HASTALAR VE NORMAL KİŞİLERDE EL BİLEĞİ FLEKSÖR EKSTANSÖR KAS GÜCÜNÜN İZOKİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI/ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, R.Özcan, "SIÇANLARDA EPİGALOKATEŞİN GALAT'IN PENİSİLİN İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPTİFORM AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ", DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI/ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Beyazçiçek, "RAPAMİSİN'İN SIÇANLARDA MATERNAL AGRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", DÜZCE ÜNİVERSİTESİ /TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI/ , Mayıs, 2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi