İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Kocaeli Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, 2017
"ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE İNCELEME", BAP Doktora, S-DOK-2016-595, Yönetici, 2016
"Yiyecek/ İçecek Sektöründe Yabancı İstihdamı: İstanbul Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, 2016
"Yiyecek/ İçecek Sektöründe Yabancı İstihdamı: İstanbul Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, 2016
"Kentlilik Bilinci", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2016, Yönetici, 2016
"Kırsal Dönüşüm", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2015/1, Yönetici, 2015
"İmar Hakkı Transferi Sistemi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014/11, Yönetici, 2015
"Ordu Şehir Kimliği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014, Yönetici, 2014
"Kentsel Dönüşüm", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014/12, Yönetici, 2015
"11. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ (11. INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT)", BAP Diğer, SBS-2013-301, Araştırmacı, 2014
"Üsküdar Çocuk Üniversitesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), İSTİKA- 136, Yönetici, 2013
"Dilovasında Sosyal Doku Araştırması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), Marka, Yönetici, 2011
"Dilovasında Dezavantajlı Grupların İstihdam Potansiyelinini Araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), Marka, Yönetici, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi