İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2005 - 2011
Yrd.Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 1999 - 2005
Arş.Gör., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 - 1999
Arş.Gör., KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1993 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ istanbul medeniyet üniversitesi, , 01.04.2013 - Devam Ediyor
Sosyopark Sorumlusu, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyopark, , 01.12.2012 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, 01.10.2012 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul medeniyet üniversitesi, üniversite, 01.09.2012 - Devam Ediyor
ERSEM Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 01.04.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, Fen Fakültesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Üniversite Doçentlik Sınav Sorumlusu, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Stratejik Planlama Ekibi Üyesi ve Başkan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 01.12.2011 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 01.12.2011 - Devam Ediyor
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 01.12.2011 - 01.04.2012
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ çocuk eğitim ve bilm merkezi, -, 01.11.2011 - Devam Ediyor
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 08.04.2011 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2009 - 01.06.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ iktisadi ve İdari Bilimler FAkültesi, iktisat, 01.01.2009 - 01.06.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler FAkültesi, İktisat, 01.01.1999 - 05.05.2010
VERDİĞİ DERSLER
sağlık ekonomisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
kriz yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
İleri Makro İktisadi Analiz, Doktora, 2012-2013
Makro İktisadi Analiz, Yüksek Lisans, 2012-2013
seminer, Doktora, 2012-2013
İleri Makro İktisat, Doktora, 2011-2012
Para Politikası ve Finansal Sİstem, Doktora, 2011-2012
Makro İktisadi Analiz, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2011-2012
Makro Ekonomik Analiz, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kamu Ekonomsi, Doktora, 2010-2011
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi, Doktora, 2010-2011
İleri Makro İktisat, Doktora, 2010-2011
stabilisation programs, Lisans, 2010-2011
macroeconomics, Lisans, 2010-2011
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, Doktora, 2009-2010
Makr Ekonomik Analiz, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Sorunlar, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi, Doktora, 2009-2010
para politikası ve Finansal Sİstem, Doktora, 2009-2010
Para Politikası Stratejileri, Doktora, 2009-2010
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, Doktora, 2008-2009
seminer, Doktora, 2008-2009
makro iktisat, Lisans, 2008-2009
para politikası ve Finansal Sİstem, Doktora, 2008-2009
makro iktisat, Lisans, 2008-2009
iktisada giriş, Lisans, 2008-2009
İstikrar Programları, Doktora, 2008-2009
seminer, Yüksek Lisans, 2008-2009
makro ekonomik analiz, Yüksek Lisans, 2007-2008
Türkye Ekonomisi ve Güncel Sorunları, Yüksek Lisans, 2007-2008
seminer, Doktora, 2007-2008
makro iktisat, Lisans, 2007-2008
İktisat Politikası Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2007-2008
İktisat Politikası Modelleri, Yüksek Lisans, 2007-2008
seminer, Doktora, 2007-2008
türkiye ekonmisinin güncel sorunları, Lisans, 2006-2007
tarım ekonomisi, Lisans, 2006-2007
ekonomi, Lisans, 2006-2007
iktisat politikası, Lisans, 2006-2007
seminer, Doktora, 2006-2007
enflasyon kriz ve istikrar programları, Doktora, 2006-2007
tarım ekonomisi, Lisans, 2006-2007
enflasyon kriz ve istikrar programları, Doktora, 2006-2007
kaamu finansman politikaları, Doktora, 2006-2007
İktisat Politikası Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ş.Canbay, "ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE İNCELEME", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Doktora, R.Karacan, "Faiz, Kur ve Makroekonomik Performans (Türkiye Üzerine Bir İnceleme)", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT, Haziran, 2010.
Doktora, C.Eraslan, "Para Politikası Güvenilirliği – Makro Ekonomik Performans İlişkisi: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Analiz (1990 – 2007)", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, C.Cesur İlbeyi, "Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risk", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, M.M.Mecit Gürbüz, "sağlık harcamaları iktisadi büyüme: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ sosyal bilimler enstitüsü iktisat/İktisat Politikası, Kasım, 2010.
Yüksek Lisans, H.Hakan Güneş, "Enflasyon Hedeflemesi ve Makro Ekonomik Performans", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat Politikası, Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, S.Beşballi, "Türkiye’de Kredi Kanılının İşleyişi: VAR Modeli ile Bir Analiz", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, D.Yildirim, "Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmasının Döviz Kuru Kanalı: VAR Modeli Analizi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, V.Cengiz, "1980 Sonrası Türkiye’nin Dış Borç Sorunu", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT, Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, F.Dayanç, "Türkiye’de Uygulanmakta Olan Tarımsal Destekleme Politikalarının İktisadi Analizi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT, Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, B.Bilge Demirtaş, "Yeni Ekonomi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat İktisat Politikası, Kasım, 2000.
Yüksek Lisans, E.Elvan Sözen, "Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Giriş Sürecinde Yaşanan İstikrarsızlıklar ve Çözüm Önerileri", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İktisat/İktisat Politikası, Temmuz, 2000.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Ens., Temmuz, 2015
Tez Savunma, doktora tez savunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens, Mayıs, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Yeniden Atama, Kocaeli üniversitesi Hereke MYO, Haziran, 2015
Atama, doçentlik ataması, Nevşehir Üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, yardımcı Doçentlik Atama, nevşehir Üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, profesörlük kadrosu, 19 mayıs üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, Doçentlik ataması, Marmara Üniversitesi, Bankacaılık ve Sigortacılık Y.O., Ocak, 2013
Atama, doçentlik ataması, Marmara Üniversitesi, Bankacaılık ve Sigortacılık Y.O., Ocak, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, ÜAK, Ekim, 2012
Atama, Doçentlik kadrosuna atama, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Eylül, 2012
Atama, Doçentlik Atama, kilis üniversitesi, Ekim, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Aralık, 2011
Atama, yardımcı Doçentlik Atama, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2011
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, yüksek lisans tez, kocaeli üniversitesi, Eylül, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, marmara Üniversitesi, Nisan, 2010
Atama, akademik kadroya atama, marmara Üniversitesi, Ekim, 2010
Atama, akademik kadroya atama, kırklareli üniversitesi, Kasım, 2010
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, marmara Üniversitesi, Ekim, 2010
Tez Savunma, yüksek lisans tez, kocaeli üniversitesi, Kasım, 2010
Tez Savunma, yüksek lisans tez, marmara Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, kocaeli üniversitesi, Kasım, 2009
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, kocaeli üniversitesi, Mayıs, 2009
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, kocaeli üniversitesi, Mayıs, 2008
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, kocaeli üniversitesi, Nisan, 2007
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, kocaeli üniversitesi, Mart, 2007
Tez Savunma, doktora tez savunması, Kocaeli üniversitesi, Ekim, 2003
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Kocaeli üniversitesi, Temmuz, 2003
Tez Savunma, doktora Tez Savunma Jürisi, kocaeli üniversitesi, Mayıs, 2002
Tez Savunma, yüksek lisans tez, kocaeli üniversitesi, Kasım, 2001
Tez Savunma, yüksek lisans tez, kocaeli üniversitesi, Kasım, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi