İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İktisat Politikası
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
İktisat Teorisi
İktisat
Para Politikası
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
Eğitim İktisadı
Kent Ekonomisi
Politik ekonomi
Finansal İktisat
Büyüme İktisadı
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Business, Finance
Political Science
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi