İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Davranış Bilimleri
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamalı Psikoloji
Yönetim ve Organizasyon
Sosyal Bilişsel Motivasyon Teorisi
İş ortamında kişilik, değerler, mükemmeliyetçilik ve işkoliklik
Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik
İş ortamında etkileme taktikleri ve politik davranış
İş Ortamında Pozitif Psikoloji, çalışan motivasyonu ve esenliği
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi
Çalışma Psikolojisi
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalışma Sosyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Psychology, Applied
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi