İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karahasanoglu S., "“Karahasanoğlu Aile Tarihine Katkı: Maçka-İstanbul Arasında Bir Osmanlı Âlimi, Karahasanoğlu Mehmed Ali Efendi (1852-1914),”", Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.27, pp.149-183, 2012
Karahasanoglu S., "“1700′Lerin Başında Kadı Mustafa Efendi’Nin Günlüğünden: Cariyeyi Rızasız Eve Kapayan Doktor Dükkânı Önünde Asıldı,” ", Atlas Tarih, cilt.12, 2012
Karahasanoglu S., "“Osmanlı İmparatorluğu’Nda 1730 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın Organizatörlerinden Ayasofya Vâizi İspirîzâde Ahmed Efendi Ve Terekesi", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.24, pp.97-128, 2010 (Link)
Karahasanoglu S., "“The Tulip Age Under Consideration: A Review Of Can Erimtan’S Ottomans Looking West?,” ", International Journal of Turkish Studies, vol.16, pp.128-130, 2010 (Link)
Karahasanoglu S., "“Osmanlı Matbaasının Başarısını/Başarısızlığını Yeniden Gözden Geçirmek Ya Da İbrahim Müteferrika’Nın Terekesinin Tespitine Katkı”", Journal of Turkish Studies, vol.33, pp.319-328, 2009 (Link)
Karahasanoglu S., "“Osmanlı İmparatorluğu’Nda 1730 İsyanı Üzerine Yeni Bir Eser: Vâkıa Takrîri Binyüzkırküç’De Terkîb Olunmuşdur,”", Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, pp.179-187, 2009 (Link)
Karahasanoglu S., "“Asya’Nın İki Yakası Üzerine Bilgi Üretimi: Osmanlı Ve Çin Tarihyazım Tecrübeleri-Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım-”, ", Düşünen Siyaset: Osmanlı ve İdeolojisi-II, ss.343-358., 2008 (Link)
Karahasanoglu S., "“Osmanlı Tarihyazımında “Lale Devri”: Eleştirel Bir Değerlendirme”,", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar,, ss.129-144, 2008 (Link)
Karahasanoglu S., "“‘Yanlış Zamanda Yanlış Adam’: Feyzullah Efendi,”", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.843-847, 2005
Karahasanoglu S., "“Osmanlı Hukuk Bilginleri (Xv. Ve Xvi. Yüzyıllar)”,", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.767-779, 2005
Karahasanoglu S., "“Zeki Velidi Togan’In Yeni Eseri: Başkurtların Tarihi,”", Toplumsal Tarih, ss.106-107, 2004
Karahasanoglu S., "“Haile-I Osmaniye,”", Virgül,, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karahasanoglu S., " “Osmanlı Uygulamasında Müsadere: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’Ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği,” ", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu , TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, vol.7, pp.179-205 (Link)
Karahasanoglu S., " "İstanbul'Un Lale Devri Mi? Tarih Ve Tarih Yazımı,"", Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu , TÜRKIYE, 14-17 Aralık 2010, pp.427-463 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karahasanoglu S., "Challenging the Paradigm of the Tulip Age: The Consumer Behavior of Nevşehirli Damad İbrahim Paşa and His Household", in: Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century, Elif Akçetin, Suraiya Faroqhi, Eds., Brill, Leiden , Leiden, pp.0-0, 2017 (Link)
Karahasanoglu S., Ed., "History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert ", Istanbul Bilgi University Press, İSTANBUL, 2016
Karahasanoglu S., "Introduction", History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert , Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Ed., Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, ss.0-0, 2016
Karahasanoglu S., "Tulip Age in Ottoman Historiography: A Historiographical Inquiry", History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert , Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Ed., Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, ss.0-0, 2016
Karahasanoglu S., "1730 İsyanı", Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coskun Yılmaz, Ed., İBB, İSAM, İstanbul, ss.0-0, 2015
Karahasanoglu S., "Kadı Ve Günlüğü", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2013 (Link)
Karahasanoglu S., "Küçükköy, Taşlıtarla, Gaziosmanpaşa: Bir İlçenin Öyküsü", Gaziosmanpaşa Belediyesi, İSTANBUL, 2013
Karahasanoglu S., "“Reformların Zemini: 18. Yüzyıl,”", Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri I (1703-1876), Akyıldız A., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-21-, 2012
Karahasanoglu S., "Politics And Governance In The Ottoman Empire: The Rebellion Of 1730 ", Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Cambridge, Massachusetts, 2010
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Karahasanoglu S., "Issawi, Charles", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı ,, ss.0, 2017
Karahasanoglu S., "Ahmed Efendi, İspirizade", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.0, 2017
Karahasanoglu S., "İbrahim Paşa Damad, Nevşehirli", Encyclopedia of Islam,Brill, Leiden ,, pp.0, 2017
Karahasanoglu S., "Quataert, Donald George", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.0, 2017
DİĞER YAYINLAR
Karahasanoglu S., "“Braudel’Den Sonra Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası: Faruk Tabak’In Solan Akdeniz’I Üstüne,” ", Diger, ss.359-362, 2013
Karahasanoglu S., ""Tarihçiler Girit’Te Osmanlıları Konuştu," Ntv Tarih", Diger, ss.15, 2012
Karahasanoglu S., ""Donald Quataert (1941-2011) Ve Mirası," Tarih Ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar,", Diger, ss.13-22, 2011 (Link)
Karahasanoglu S., ""Donald Quataert Boğaziçi Üniversitesi'Nde Anıldı," Toplumsal Tarih,", Diger, ss.9, 2011
Karahasanoglu S., "“Donald Quataert İle Osmanlı Tarihçiliği,”", Diger, ss.54-59, 2005 (Link)
Karahasanoglu S., " “Chicago’Da 18. Orta Doğu Tarihi Ve Teori Konferansı”, Toplumsal Tarih,", Diger, ss.112, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi