İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr., NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2009 - 2011
Prof.Dr., NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, 2007 - 2009
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2005 - 2007
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1999 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1996 - 1999
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1989 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Dış Değerlendirici, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Dış Değerlendirici, , 15.02.2019 - Devam Ediyor
, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU Yökseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirici, , 07.07.2017 - Devam Ediyor
, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlük-Bologna Eşgüdüm Komisyonu, , 10.04.2015 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlük-Yönerge ve Yönetmelik Hazırlama Komisyonu, , 23.01.2015 - 23.01.2016
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlük-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Kurulu, 23.01.2015 - 23.01.2016
ISO:9001: 2008 Anket Komisyonu Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlük (ISO:9001: 2008 Anket Komisyonu Başkanı), , 10.09.2014 - 26.12.2014
Bologna Süreci Birim ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Bologna Süreci Birim ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Koordinatörü, , 06.06.2013 - 12.12.2014
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları Tasarım Komisyonu, , 16.01.2013 - 20.01.2013
ÖYP Birim Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, ÖYP Birim Koordinatörü, Turizm İşletmeciliği, 12.12.2012 - 31.12.2015
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği, 07.11.2012 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği, 07.11.2012 - 10.04.2015
Turizm Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Birim Temsilcisi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Birim Temsilcisi, , 14.06.2012 - 14.06.2016
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Medeniyet Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, , 14.06.2012 - 31.01.2014
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri, Yükseköğretim Kurulu Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Kişisel Hizmetler Komisyon Başkanı, , 05.01.2010 - 08.12.2010
Dekan, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (vekaleten), , 10.09.2009 - 13.07.2011
BAP Komisyon Üyesi, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü, , 25.07.2008 - 20.07.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 19.09.2007 - 22.07.2011
Akademik Kurul Üyesi, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 12.09.2007 - 14.07.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu, , 11.07.2007 - 19.07.2011
Dekan, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, , 11.07.2007 - 13.07.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 11.07.2007 - 11.07.2008
Yüksekokul Müdürü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, , 17.06.2004 - 16.07.2009
Yönetim Kurulu Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Nevşehir Meslek Yüksekokulu, , 12.07.2000 - 19.07.2007
Yüksekokul Müdürü, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, , 10.05.2000 - 17.07.2003
Bölüm Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 16.05.1996 - 12.05.1999
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 10.04.1996 - 17.06.1999
VERDİĞİ DERSLER
Otel İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Introduction to tourism II, Ön Lisans, 2015-2016
Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlaması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlaması, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlması, Yüksek Lisans, 2013-2014
Pazarlama Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Introduction to Tourism, Ön Lisans, 2013-2014
Services Marketing, Lisans, 2012-2013
Pazarlama Yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Marketing Principles, Lisans, 2012-2013
Sales Management, Lisans, 2012-2013
Turizm Pazarlaması, Yüksek Lisans, 2009-2010
Turizm Pazarlaması, Lisans, 2009-2010
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Doktora, 2009-2010
Turizm Pazarlaması, Doktora, 2009-2010
Türk Turizminde Güncel Konular ve Sorunlar, Lisans, 2009-2010
Anabilim Dalı Semineri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Hizmet Pazarlaması, Doktora, 2009-2010
Pazarlama, Lisans, 2009-2010
Bitirme Projesi, Lisans, 2009-2010
Marketing Management, Yüksek Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Güngör, "Turistik Yörelerden Memnuniyet ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışları", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Ağustos, 2010.
Doktora, D.Eren, "Örgütsel Hizmet Odaklılığın İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, H.Gül, "İşletmelerdeki Kurumsallaşma Düzeyinin İşletme Performansına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği, Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, A.Başoda, "Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği, Aralık, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Eser Değerlendirme, ÜAK, Temmuz, 2014
Doçentlik, Doçentlik Eser Değerlendirme, ÜAK, Haziran, 2014
Doçentlik, Doçentlik Eser İncelemesi, ÜAK, Haziran, 2014
Doçentlik, Rahman Temizkan, ÜAK, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, ÜAK, Ekim, 2014
Doçentlik, Gürhan Aktaş, ÜAK, Ekim, 2014
Doçentlik, Emrah Özkul, ÜAK, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, ÜAK, Ekim, 2014
Doçentlik, Yusuf Yılmaz, ÜAK, Ekim, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi