İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :- Toplanabilirlik - Bazı Dizi Uzayları ve Topolojik Özellikleri - Matris Dönüşümleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Summability - Some Sequence Spaces and their Topological Properties - Matrix Transformations

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi