İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Klinik Şefi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, , 01.01.2008 - 01.04.2012
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, T.Özdemir, "Subtotal kolesistektomi uygulanan olguların analizi.", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Tıpta Uzmanlık, F.Özyalvaç, "Sağ ve sol kolon kanserlerinin prognostik, histopatolojik ve biyokimyasal farklılıklarının değerlendirilmesi. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Tıpta Uzmanlık, B.Burcu, "The evaluation of the protective effects of thymoquinone on experimentally created left colonic anastomosis. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Tıpta Uzmanlık, E.Tombalak, "Akut apandisit olgularında preoperatif değerlendirmede kullanılan laboratuvar parametrelerinin tanısal ve prognostik değeri. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Tıpta Uzmanlık, K.Orhun, "Klinik olarak aksilla negatif meme kanserinde sentinel lenf nodu pozitifligine etkili faktörlerin araştırılması. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Tıpta Uzmanlık, Z.Anadolulu, "Meme kanserinde ve selim meme hastalıklarında plazma neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) düzeylerinin tanısal ve prognostik değeri.", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Tıpta Uzmanlık, T.Atak, "İdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastaların Analizi. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Tıpta Uzmanlık, M.Demir, "Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Sentinel Lenf Nodu Örneklemesinin PET/CT ile karşılaştırılması. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Tıpta Uzmanlık, M.Kayağ, "Akut non-biliyer pankreatitli hastalarda TRL-2 gen polimorfizminin araştırılması.", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Tıpta Uzmanlık, A.Aslan, "Meme cerrahisinde sık karşılaşılan bir semptom olan mastaljiye neden olan faktörlerin incelenmesi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Tıpta Uzmanlık, E.Anılır, "Akut biliyer pankreatitli hastalarda TRL-4 ve IL-8 gen polimorfizmlerinin araştırılması.", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Tıpta Uzmanlık, S.Bölük, "Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Yönetimi. ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Tıpta Uzmanlık, A.Acar, "Meme Kanserli Hastaların Çok Yönlü Değerlendirilmesi. ", T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ocak, 2012.
Tıpta Uzmanlık, İ.Subaşı, "İnguinal Hernilerde Lokal Anestezi ile Lichtenstein Yönteminin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi. ", T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ocak, 2011.
Tıpta Uzmanlık, İ.Atak, "Akut Biliyer Pankreatitin Çok Yönlü Değerlendirlmesi. ", T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ocak, 2011.
Tıpta Uzmanlık, A.Coşkun, "Acil Cerrahi Polikliniğine Karın Ağrısı ile Başvuran Hastaların Çok Yönlü Prospektif Değerlendirilmesi. ", T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ocak, 2009.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Dr. Arzu DOĞAN, İstanbul Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, Kasım, 2014
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, Kasım, 2014
Tez Savunma, Dr. Merve GÜNEŞ ÖZAYDIN, İstanbul Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, Kasım, 2014
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat, 2014
Tez Savunma, Dr. Uğur CAN, Kartal Lütfi Kırdar EAH, Şubat, 2014
Tez Savunma, Dr. Serkan Fatih YEĞEN, Kartal Lütfi Kırdar EAH, Ekim, 2014
Tez Savunma, Dr. Mehmet Ali GÖK, Kartal Lütfi Kırdar EAH, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik Dosya Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Dosya Sınavı Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mayıs, 2013
Atama, Profesörlük jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2013
Atama, Profesörlük jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül, 2013
Tez Savunma, Dr. Ali Osman ÇETİNKAYA, Ümraniye EAH, Eylül, 2013
Tez Savunma, Dr. Özkan BOZKURT, Ümraniye EAH, Eylül, 2013
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ocak, 2012
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Mart, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fatih Sultan Mehmet EAH, Eylül, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fatih Sultan Mehmet EAH, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Şişli Etfal EAH, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Nisan, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Aralık, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Bağcılar EAH, Nisan, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Mart, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ekim, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ocak, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Mart, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Kasım, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Ekim, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Eylül, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Mart, 2011
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Eylül, 2010
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH, Nisan, 2010
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Şubat, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Nisan, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH, Mart, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Mayıs, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Süreyyapaşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cerr. EAH, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba EAH, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Haydarpaşa Numune EAH, Kasım, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Ümraniye EAH, Kasım, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, İstanbul EAH, Ocak, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Eylül, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Göztepe EAH, Eylül, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fatih Sultan Mehmet EAH, Nisan, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Eylül, 2009
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ocak, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Eylül, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ekim, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Nisan, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Mayıs, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Kasım, 2008
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Ekim, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi