İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Frontiers in Oncology, section Surgical Oncology , Yardimci Editör, 01.03.2017 - Devam Ediyor
International Journal of Human and Health Sciences , Yardimci Editör, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 04.02.2013 - Devam Ediyor
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.02.2012 - Devam Ediyor
Ümraniye Tıp Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.02.2012 - Devam Ediyor
Yemeni Journal for Medical Sciences, Danisma Kurul Üyesi, 01.02.2012 - Devam Ediyor
International Journal of Medical Robotics & Computer Assisted Surgery, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.02.2009 - Devam Ediyor
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.02.2004 - 01.02.2008
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Robotik Cerrahi Derneği , , Üye, 01.01.2010 - 01.01.2012
İstanbul Cerrahi Derneği , , Üye, 01.01.2003 - Devam Ediyor
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, , Üye, 01.01.2002 - Devam Ediyor
Türk Cerrahi Derneği , Yeterlik Kurulu - Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (EKPDK), Üye, 01.01.2002 - Devam Ediyor
Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği, , Üye, 01.01.2002 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Nisan 2018
Albanian Society of Trauma and Emergency Surgery (ASTES), Ohrid, Kasım 2018
21.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2018
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu III, FAST/EFAST, İstanbul, Ağustos 2018
Temel Sütür Teknikleri Kursu, İstanbul, Temmuz 2018
2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, Eylül 2018
13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2017
Travma Hastasına Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2017
Genel Cerrahide Robotik Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Adana, Nisan 2017
11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, , Nisan 2017
1st Albanian Conference of Trauma and Emergency Surgery, Tirane, Ekim 2017
Trauma and Emergency Ultrasonography Course, , Aralık 2017
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu, FAST/EFAST, İstanbul, Aralık 2017
58. Österreichischer Chirurgenkongress, Vienna, Haziran 2017
Congress on Health in Africa, Africa and Aid Dependency, İstanbul, Temmuz 2017
2nd Turkish Arab Congress on Higher Education (TACHE 2016), İstanbul, Nisan 2016
The 3rd International Conference of the School of Medicine, University of Jordan, The 8th International Conference for the Scientific Society of the Arab Faculties of Medicine, Arab Simulation Conference in Medical Education (ASCME 2016), , Amman, Ekim 2016
Basic Surgical Skills Course, , Nisan 2016
Point of Care Ultrasonography Course for Family Medicine, Amman, Temmuz 2016
Vascular Surgery Course, Ghazzah, Mart 2016
Biostatistics and Scientific Research Course, , Mart 2016
10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, , Kasım 2015
İstanbul Endokrin Toplantıları, İstanbul, Nisan 2015
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Salı Toplantıları, İstanbul, Mart 2015
4th Annual Conference of Surgery in Palestine , Ghazzah, Mayıs 2015
İstanbul Cerrahi Derneği Cerrahide Yeni Ufuklar Toplantısı, İstanbul, Mart 2015
8. Cerrahi Araştırma Kongresi, Konya, Ekim 2015
Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantısı (MAYMET), İstanbul, Şubat 2014
1st Turkish Arab Congress on Higher Education, İstanbul, Nisan 2014
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2014
1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Sana'a, Aralık 2013
21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Viyana, Haziran 2013
9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2013
11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Bodrum, Ekim 2013
7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, Kasım 2013
1. Turkey-Yemen General Surgical Congress, Sana'a, Mayıs 2012
XVI. European Society of Surgery, İstanbul, Kasım 2012
18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Mayıs 2012
10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan 2011
“Acil Cerrahi ve Travmalı Hastaya Yaklaşım” Sempozyomu, Isparta, Nisan 2011
Emergency Surgery Course., İstanbul, Mart 2011
Training in Minimal Access Surgery, IRCAD, University of Strasburg., Alsace, Haziran 2011
8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Eylül 2011
1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, İstanbul., Mart 2011
Single- Port Laparoscopy, Robotics and NOTES., Cleveland, Ohio, Mayıs 2010
Yeni Teknik ve Teknolojiler Kongresi, Bakırköy Tıp Günleri, İstanbul, Nisan 2010
Laparoscopic suturing, hemostasis and anastomoses technıques. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery., Antalya, Mayıs 2009
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery., Antalya, Mayıs 2009
12. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Cerrahi Gastroenteroloji , İstanbul, Ocak 2007
8 th European Congress of The Trauma and Emergency Surgery, Graz, Mayıs 2007
10. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Cerrahi Gastroenteroloji, İstanbul, Ocak 2005
Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, İstanbul, Mart 2004
Uygulamalı Flow-sitometri, PCR ve Hücre Kültürü Kursu, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, İstanbul, Şubat 2004
Workshop in Viszeraltrauma in Theorie und Praxis mit Erfolg absolviert. International Association for he Surgery of Trauma and Surgical Intensive Care. , Graz, Eylül 2003
3. Tagung der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Telemedizin. , Graz, Eylül 2003
First experimental workshop for Zeus users., Graz, Nisan 2003
12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists., Istanbul, Ekim 2002
5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. , Istanbul, Ekim 2002
Hepato- Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul, Ocak 2002
Eurosurgery 2002. , Lisboa, Haziran 2002
Definitive Surgical Trauma Care Course. International Association for the Surgery of Trauma and Surgical Intensive Care., Istanbul, Eylül 2002
Çekum Divertikül Perforasyonu Olgu Sunumu, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Mart 2002
Özofagus Kanserinin Güncel Tedavisi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul. , Nisan 2002
İleus Olgu Sunumu, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul. , Mayıs 2002
European LAP- BAND System Workshop., Istanbul, Ocak 2002
5. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan 2002
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Mayıs 2002
4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Ekim 2002
II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, Nisan 2001
2. Gastrointestinal Endoskopi Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul, Haziran 2001
International Congress of Hydatidology. June 4-8, 2001. , Kuşadası, Haziran 2001
ISW 2001 International Surgical Week. , , Ağustos 2001
Uluslararası Katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, Ekim 2001
11th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. , , Kasım 2001
Video- Laparoskopik Cerrahi Uygulama Eğitimi. SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, İstanbul, Ocak 2001
Mide Kanseri Cerrahisinde Son Gelişmeler, Bursa, Aralık 2001
Hidatik Hastalık ve Selim Karaciğer Tümörleri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul, Nisan 2000
12. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Haziran 2000
Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress., Istanbul, Haziran 2000
Rektum Kanserinin Tedavisi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İstanbul , Kasım 2000
Meme Hastalıkları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Aralık 2000
Kolorektal Cerrahi Sempozyumu, Amerikan Hastanesi, İstanbul, Şubat 2000
I. Ulusal Telemedicine Sempozyumu ve 4. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan 2000
III. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Mayıs 1997
Laparoskopik Cerrahinin Yayılan Uygulama Alanları, Alman Hastanesi, İstanbul, Nisan 1996
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Mayıs 1996
II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Ekim 1995
2. Uluslar arası katılımlı hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri, İstanbul, Eylül 1995
I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül 1995
II. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül 1995
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2013
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Proje Hakemliği, Eylül 2013
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Proje Hakemliği, Eylül 2013
BİLİMSEL DANIŞMANLIKLAR
Benadir University Medical School, Department of General Surgery, BOARD üyeliği, Kurumsal Danışmanlık, SOMALI, Mayıs 2013 - Devam Ediyor
University of Science & Technology, BOARD Üyeliği, Kurumsal Danışmanlık, YEMEN, Mart 2012 - Devam Ediyor
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Training Course in Intensive Care, Emergency Medicine & Surgery, Düzenleme Kurulu Üyesi, Al Neelain University, SUDAN, Mart 2019
Temel Sütür Teknikleri Kursu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Temmuz 2018
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu III, FAST/EFAST, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ağustos 2018
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu II, FAST/EFAST, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
Travmada Temel Ultrasonografi Kursu, FAST/EFAST, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2017
Congress on Health in Africa, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Temmuz 2017
11th National Congress of Trauma & Emergency Surgery, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
Genel Cerrahide Robotik Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Robotik Cerrahi Günleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2017
2nd Turkish Arab Congress on Higher Education (TACHE 2016), Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Nisan 2016
10th National Congress of Trauma & Emergency Surgery, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
1st Palestinian Turkish Conference of Surgery / 4th Annual Conference of Surgery in Palestine, Düzenleme Kurulu Başkanı, , , Mayıs 2015
1 st Turkish-Arab Congress for Higher Education (TACHE), Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Nisan 2014
1st Turkey - Yemeni Congress of Trauma & Emergency Surgery, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, University of Science & Technology, YEMEN, Eylül 2013
Turkey - Yemeni Trauma & Resuscitation Course, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, University of Science & Technology, Yemen , YEMEN, Eylül 2013
1. Turkey-Yemeni General Surgical Congress, Kongre düzenleme (kongre başkanlığı), Düzenleme Kurulu Başkanı, , YEMEN, Mayıs 2012
1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, Genel Cerrahi Seksiyonu Düzenleme, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi