İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör.Dr. OĞUZ YARLIGAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Bölüm : YABANCI DİLLER
Ana Bilm Dalı : YABANCI DİLLER
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : oguz.yarligasmedeniyet.edu.tr | yarligasogmail.com
Web Adresi : https://medeniyet.academia.edu/OğuzYarlıgaş
Ofis : E120
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi, 2012-2017
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, 2008-2013
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, 2005-2008
Lisans Çift Anadal, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2003-2006
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, 2001-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Principatus Döneminde Roma Devletinin Anadoluda Oluşturduğu Sınır Boyunca Konuşlandırılan Lejyonlar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih / Eskiçağ Tarihi Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, "Ksenophon'un Anabasis'inde Söylevlerin Yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ağustos, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Almanca, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Almanca Eğitimi, Göethe Institut, 2013
Almanca Eğitimi, Hartnackschule Berlin, 2012
Araştırma Alanları
Eskiçağ Tarihi
Yunan Dili ve Edebiyatı
Roma Tarihi
Eski Yunan Tarihi
Eski Yunan ve Roma Askeri Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Eskiçağ Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
Classics
History
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2017 - 2018
Arş.Gör., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2016 - 2017
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2016
Arş.Gör., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2012
Verdiği Dersler
Roma Askeri Tarihi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Roma Tarihi, Lisans, 2018-2019
Eski Yunancaya Giriş, Yüksek Lisans, 2018-2019
Eski Yunan Tarihi, Lisans, 2018-2019
Eski Yunanca Metinler, Doktora, 2018-2019
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yarligaş O., "A. Dalby, Homeros'u Yeniden Keşfetmek. Çev. H. Keser, İstanbul 2018.", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.38, ss.43-48, 2019 (Link)
Yarligaş O., "Praetorian: The Rise and Fall of Rome’s Imperial Bodyguard", Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.2, ss.119-122, 2018
Yarligaş O., "David J. Breeze, The Roman Army. Bloomsbury Academic Publishing, 2016", İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, no.1, ss.169-174, 2017 (Link)
Yarligaş O., "Ian Haynes. Blood of the Provinces. The Roman Auxilia and the Making of Provincial Society from Augustus to the Severans. Oxford University Press, 2013", İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, no.2, ss.195-199, 2016
Yarligaş O., "II. Philippos ve Makedonya Krallığı'nın Yükselişinin Arkasında Yatan Askeri, İdari ve Ekonomik Nedenlere Bir Bakış", Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi CEDRUS, cilt.3, no.3, ss.163-180, 2015 (Link)
Yarligaş O., "Hamartia: Oidipous'un Yanılgısı", Arkeoloji ve Sanat, cilt.-, ss.33-38, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yarligaş O., "On the Date of Legio XV Apollinaris' Permanent Disposition to the Eastern Frontier", Laetae Segetes V, Brno, CEK CUM., 13 Kasım - 16 Aralık 2016, pp.1-10 (Link)
Yarligaş O., "Stationing and Dispositions of The Roman Legions and The Auxiliary Forces in Asia Minor with Special Focus to the Euphrates Frontier during the Principate", Forschungscolloquium zur Alten Geschichte, Berlin, ALMANYA, 3-3 Şubat 2016, pp.1-10 (Link)
Yarligaş O., "Roman Army in Asia Minor: An Evaluation of the Epigraphical Evidence found in Asia Minor in relation to the Roman Army During the Principate", Sapiens Ubique Civis III, Szeged, MACARISTAN, 26-28 Ağustos 2015, pp.1-1 (Link)
Yarligaş O., "MÖ V. Yüzyıl Atina'sında Politika ve Sürgün", Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2014, cilt.9, no.9, ss.189-203 (Link)
Yarligaş O., "Yazıtlar Işığında Eskiçağda Bolu Ve Çevresinde Sosyal Yaşam Üzerine Gözlemler", 5. Uluslararası Bolu Tarihi, Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2014, pp.--- (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yarligaş O., "Carrhae Savaşı Öncesi ve Sonrasında Fırat Sınırında Şiddet ve Propaganda", Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof. Dr. Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler, Arslan M., Baz F., Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.947-958, 2018
Yarligaş O., "S. Pomeroy (et al.), Antik Yunan'ın Kısa Tarihi", Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2018 (Link)
Yarligaş O., Ed., "Walter Burkert, Antikçağ Gizem Dinleri", Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Yarligaş O., Ed., "E. Çoraklı, Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu", Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2017 (Link)
Yarligaş O., Ed., "H.D.F. Kitto, Yunanlar", Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2017 (Link)
Yarligaş O., "Legio XV Apollinaris’in Doğu’daki Görevleri ve Satala’ya Konuşlandırıldığı Tarih Üzerine", Eskiçağ Yazıları 10 - Akron 13, Çelgin A. V., Akyürek-Şahin N. A., Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.123-159, 2016 (Link)
Yarligaş O., "Ksenophon, Anabasis", Çeviri, Alfa Basım Yayım, İSTANBUL, 2015 (Link)
Yarligaş O., Ed., "M.I. Finley, Odysseus'un Dünyası", Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2014 (Link)
Yarligaş O., Ed., "J.-P. Vernant, Eski Yunan'da Mit ve Tragedya", Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2012 (Link)
Yarligaş O., Ed., "J.-P. Vernant, Pandora: İlk Kadın", Pinhan Yayıncılık, İSTANBUL, 2011 (Link)
Yarligaş O., "Ksenophon, Anabasis", Çeviri, Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2011 (Link)
Çelgin A.V., Yarligaş O., Ed., "G. Çelgin, Eski Yunanca - Türkçe Sözlük", Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2011 (Link)
Çoraklı E., Yarligaş O., Ed., "N.P. Boyacı-Gülenç, Platon, Ion", Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2011 (Link)
Yarligaş O., Ed., "Th. Bulfinch, Bulfinch Mitolojileri", Pinhan Yayıncılık, İSTANBUL, 2011 (Link)
Yarligaş O., Ed., "Augustinus: Confessiones", Kabalci Yayınevi, İSTANBUL, 2010 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Parion Antik Kenti Kazısı", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, xx, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Trakya Yüzey Araştırmaları", BAP Arastırma Projesi, xx, Proje Ekibinde Üye, 2012
"Letoon Antik Kenti Kazısı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, xx, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Aizanoi Antik Kenti Kazısı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, xxx, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Bolu İli Yüzey Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, xxx, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Society of Ancient Military Historians, , Üye, 13.01.2015 - Devam Ediyor
British Institute of Archaeology at Ankara, , Üye, 10.07.2014 - Devam Ediyor
Society for Classical Studies (eski adıyla American Philological Association APA), , Üye, 25.05.2011 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki Sınır Lejyonları, İstanbul, Mart 2019
Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki Sınır Lejyonları, , Aralık 2018
Bilimsel Hakemlikler
Cedrus, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Forschungskolloquium zur Alten Geschichte, Davetli Konuşmacı, , ALMANYA, 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 26
Ödüller ve Burslar
Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu 2214/A, Tübitak, Haziran 2015
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
19/04/2019 10:04 Ders Notu 9. hafta ders notları
19/04/2019 10:04 Ders Notu 8. hafta ders notları
18/04/2019 02:04 Sunum Roma Tarihi 9. hafta
18/04/2019 02:04 Sunum Roma Tarihi 8. hafta
05/04/2019 02:04 Sınav Kesin Olmayan Vize Sınav Sonuçları
29/03/2019 09:03 Sunum Roma Tarihi 7. hafta
27/03/2019 02:03 Sunum Roma Tarih 6. hafta
27/03/2019 11:03 Sunum Roma Tarihi 5. hafta
27/03/2019 11:03 Ders Notu İlk 6 haftaya dair ders Notu
27/03/2019 11:03 Ders Notu 7. Hafta Ders Notları
18/03/2019 08:03 Sunum Roma Tarihi 3. hafta
13/03/2019 01:03 Sunum Roma Tarihi 4. hafta
13/03/2019 11:03 Sunum Roma Tarihi 2. hafta
13/03/2019 11:03 Sunum Roma Tarihi 1. hafta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi