İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çeşitli Hidrozon Türevleri ile Nükleik Asitlerin Bağlanma Mekanizmalarının Florimetrik Yöntemle İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, NKUBAP.00.10.AR.14.16, Yönetici, 2015
"GC/FID Cihazı ile Kantitatif MDMA Analizi Metot Validasyonu", BAP Y.Lisans, NKUBAP.00.10.YL.14.05, Yönetici, 2016
"Amiloid Fibrillerin Etkili Tayini için Siyanin Boyalarının Metal Genişletilmiş Floresans Problarının Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114Z391, Yönetici, Devam Ediyor
"Study Of Axially Coordinated Phthalocyanines As AntiFibrilogenic Agents And Sers-Probes For Amyloid Aggregates Detection", AB Çerçeve Programı Projesi, 114Z464, Yönetici, Devam Ediyor
"Nükleik Asitlerin Tayininde Kullanılabilecek Etidiyum Bromür Türevlerinin Nükleotidler ile Etkileşimlerinin Spektroflorimetrik Yöntemle İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, NKUBAP.00.10.AR.13.04 , Yönetici, 2014
"Nükleik Asitlerin Tayininde Kullanılabilecek Yeni Floresant Uçların Sentezlenmesi ve Etkileşimlerinin Spektroflorimetrik Yöntemle İncelenmesi ", TÜBITAK Projesi, 107T391, Araştırmacı, 2009
"Biyomoleküllerin spektroflorimetrik işaretlenmesi ve biyoanalitik uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, HACETTEPE_ÜNİVERSİTESİ_BAP_0302601017, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi