İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2013 - 2013
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2010 - 2013
Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2007 - 2010
Yrd.Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2001 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, , 25.03.2014 - 19.12.2014
Senato Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 25.03.2014 - 19.12.2014
BAP Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 25.03.2014 - 19.12.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 26.08.2013 - 26.08.2016
Tıp Fakültesi 5. Sınıf Koordinatörlüğü, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, , 01.10.2008 - 25.09.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, , 12.03.2008 - 25.08.2010
Tıp Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi , , 01.10.2007 - 01.10.2008
Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemi Kurul Üyesi , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemi Kurulu, , 01.06.2003 - 06.01.2004
Muayene komisyonu Üyeliği, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, , 01.06.2003 - 06.01.2004
Başhekim Yardımcısı, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi , , 01.06.2003 - 06.01.2004
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, S.Taşkın, "SIÇANLARDA YARA YERİ İYİLEŞMESİNDE TOPİKAL KURKUMİN İLE ORAL KUARSETİNİN SİNERJİSTİK ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK , BİYOKİMYASAL ve İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK GÖSTERİLMESİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Tıpta Uzmanlık, O.Kızılyel, "PSORİYAZİSLİ HASTALARDA OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN SEVİYELERİNİN ARASTIRILMASI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Aralık, 2014.
Tıpta Uzmanlık, S.Aktar, "Kronik ürtikerli hastalarda otolog serum ve plazma deri testlerinin karşılaştırılması", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ BİLİMLER / DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD., Nisan, 2010.
Tıpta Uzmanlık, İ.Yavuz, "Vitiligoda dar uvb, kalsipotriol-dar band uvb, betametazon-kalsipotriol-dar band uvb kombinasyon tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ BİLİMLER / DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD., Mayıs, 2009.
Tıpta Uzmanlık, G.Özaydın Yavuz, "Akkiz melanositik nevüslerde melanoma riskinin dijital dermatoskopik ve 3 puanlı kontrol listesine göre değerlendirilmesi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ BİLİMLER / DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD., Ağustos, 2009.
Tıpta Uzmanlık, B.Özçakmak, "İsotretinoin verilen rat modelinde serum kas karnitin seviyesi ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ BİLİMLER / DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD., Ekim, 2007.
Tıpta Uzmanlık, F.Yıldız, "Türkiye’nin doğusunda yaşayan Doğurganlık çağındaki kadınlarda normal kıl dağılımı ve hirsutizm sıklığı", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ BİLİMLER / DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR AD., Kasım, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi