İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. NAGEHAN ERSOY TUNALI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Ana Bilm Dalı : MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : nagehan.ersoymedeniyet.edu.tr
Web Adresi : www.nagehanersoytunali.com
Ofis : F029
Posta Adresi : Kuzey Yerleşke F Blok Oda NO:103 Ünalan Mah, Ünalan Sok, D100 Karayolu yanyol 34700, Üsküdar /İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 1999-2005
Yüksek Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 1997-1999
Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 1992-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Molecular Analysis of Polyglutamine Diseases and Investigation of the Interaction Between Huntingtin and Nuclear Receptor Corepressor", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, "Molecular Analysis of the CAG Repeat Length at the IT-15 Locus in the Turkish Population and Molecular Diagnosis of CAG/Polyglutamine Repeat Diseases", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ekim, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
 Drugs and the Brain, California Institute of Technology, 2014
 Introduction to Clinical Neurology , University of California at San Francisco, 2014
 Statistical Analysis of fMRI data, Johns Hopkins University, 2014
 Introductory Human Physiology, Duke University, 2014
 European School of Medical Genetics , Medical Genetics, 12th Course, 1999
 International Bioinformatics Training Course , TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 1998
Araştırma Alanları
Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi
Kanser Moleküler Biyolojisi
Genomiks
Genetik Mühendisliği
Nörodejenerasyon
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Moleküler Genetik
Moleküler Hücre Biyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Genetics & Heredity
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2016
Arş.Gör., BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fakülte Kalite Komisyonu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, , 21.02.2017 - Devam Ediyor
Kariyer Geliştirme Danışmanı , İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, , 16.02.2017 - Devam Ediyor
İş sağlığı ve güvenliği Kurulu üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, , 13.01.2017 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, , 02.10.2016 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 02.10.2016 - Devam Ediyor
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fak., , 03.01.2016 - 01.04.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 01.02.2012 - 01.04.2016
BAP Komisyon Üyesi, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fak., , 02.09.2007 - 01.09.2009
Erasmus Koordinatörü, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 01.09.2006 - 01.04.2016
Bölüm Başkanı, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 01.09.2006 - 01.09.2009
Dekan Yardımcısı, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 01.09.2006 - 01.02.2009
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 01.09.2006 - 01.02.2009
Öğretim Üyesi, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 01.09.2005 - 01.04.2016
Verdiği Dersler
Moleküler Biyolojide Özel Konular, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Doktora, N.Tiryakioğlu, "İyi ve kötü huylu meme tümörlerinin ayırıcı tanısında plazma miRNA'larının biyobelirteç olarak analizi", İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DETAE Moleküler Tıp, Aralık, 2016.
Doktora, M.Tüfekçi, "Huntington hastalığı'nda poliamin metabolizmasının eksitotoksisiteye etkisinin araştırılması ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Bektaş, "Meme kanserinde Survivin 31G/ C polimorfizminin incelenmesi", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, H.Subaşıoğlu, "Erkek infertilitesinde DEFB126 delesyon polimorfizmi DEFB126 deletion polymorphism in male infertility", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, F.Köksalar, "Mesane kanserinde Raf1 geni c.*266C>T polimorfizminin rolü", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, Y.Özger, "NAT2 geni polimorfizmleri ve mesane kanseri riski arasındaki ilişki", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, G.Özkara, "SEPTIN12 c.474 G>A polimorfizminin erkek infertilitesindeki rolü", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, D.Yözdemir, "Mesane kanserinde glutatyonStransferaz M1 ve T1 polimorfizmlerinin rolü ", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, M.Çeliktürk, "Mesane kanseri hastalarında NQO1 C609T Polimorfizminin araştırılması ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, S.Şahoğlu, "Mesane kanserinde TP53 mutasyon ve polimorfizmleri", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, N.Tiryakioğlu, " Mesane kanseri hastalarında aldoketoredüktaz 1c3 rs12529 polimorfizminin araştırılması ", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Ceylan, " Huntington hastalığı'nda modifiye edici genlerin araştırılması ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Üliç, " Böbrek taşı oluşumunu etkileyen gen polimorfizmlerinin araştırılması ", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, K.İncekara, " Türk mesane kanseri hastalarında sitokrom P­450 polimorfizmlerinin araştırılması", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Açar, " GRIN1, GRIN2A, GRIN2B ve Tpp53 lokuslarındaki polimorfizmlerin huntington hastalığı'nın başlangıç yaşına etkileri ", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, M.Köse, "Türk toplumunda CAG tekrarlı spinoserebellar ataksi lokuslarının moleküler analizi ", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, Ö.Çakır, " Türk kalsiyum oksalat böbrek taşı hastalarında Vitamin d reseptörü geni polimorfizmlerinin moleküler analizi ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, N.Aydoğan Çatık, "Huntingtin proteininin biyoinformatik açıdan incelenmesi ", HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik, Haziran, 2008.
Jüri Üyelikleri
A. Personel, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Uzman Alımı , İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Ocak, 2017
A. Personel, Rektörlük Uzman Alımı , İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Ocak, 2017
Ödül, İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı, TÜBİTAK-MARTEK, Ekim, 2016
Tez Savunma, N. Ozan Tiryakioğlu tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Nurcan Vardar tez savunma, İstanbul Teknik Üniversitesi, Aralık, 2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Pençe S., Özbek E., Tiryakioglu N.O., Ersoy Tunali N. , Pençe H.H., Tunalı H., "rs3918242 variant genotype frequency and increased TIMP-2 and MMP-9 expression are positively correlated with cancer invasion in urinary bladder cancer ", CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, vol.63, pp.46-52, 2017
Adalı G., Ersoy Tunali N. , Yorulmaz E., Tiryakioğlu N., Mungan S.G. , Ulaşoğlu C. , et al., "Extracellular matrix protein 1 gene rs3737240 single nucleotide polymorphism is associated with ulcerative colitis in Turkish patients", TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.28, pp.254-259, 2017 (Link)
Cakir O.O., Yilmaz A., Demir E., Incekara K., Kose M.O., Ersoy Tunali N. , "Association of the BsmI, ApaI, TaqI, Tru9I and FokI Polymorphisms of the Vitamin D Receptor Gene with Nephrolithiasis in the Turkish Population", UROLOGY JOURNAL, vol.13, pp.2509-2518, 2016
Ersoy Tunali N. , "Trinucleotide repeat expansions in human breast cancer-susceptibility genes: relevant targets for aspirin chemoprevention?", CLINICAL AND TRANSLATIONAL GASTROENTEROLOGY, vol.18, pp.9-17, 2016
Tiryakioğlu N., Önal Z., Saygılı S., Onal H., Ersoy Tunali N. , "Treatment of ichthyosis and hypernatremia in a patient with Netherton syndrome with a SPINK5 c.153delT mutation using kallikrein inhibiting ointment.", INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, 2016
Tiryakioğlu N., Ersoy Tunali N. , "Association of AKR1C3 Polymorphisms with Bladder Cancer.", UROLOGY JOURNAL, vol.13, pp.2615-21, 2016
Pence S., Ozbek E., Tiryakioglu N.O., Ersoy Tunali N. , "Deregulation of seven CpG island-harboring miRNAs in bladder cancer: miR-155 and miR-23b as the most promising oncomiRs", CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, vol.62, pp.25-30, 2016
Ersoy Tunali N. , Marobbio C.M.T., Tiryakioǧlu N.O., Punzi G., Saygili S.K., Önal H., et al., "A novel mutation in the SLC25A15 gene in a Turkish patient with HHH syndrome: Functional analysis of the mutant protein", MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM, vol.112, pp.25-29, 2014
Tufekci M.A., Ersoy Tunali N. , "Mechanisms of Toxicity in Huntington's Disease and the Role of Polyamines in NMDAR-Mediated Excitotoxicity: Review", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.201-213, 2012
Ersoy Tunali N. , Tiryakioğlu N.O., "Kanserde MikroRNA'ların Rolü", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.30, pp.1690-1700, 2010 (Link)
Metzger S., Bauer P., Tomiuk J., Laccone F., Didonato S., Gellera C., et al.,"The S18Y polymorphism in the UCHL1 gene is a genetic modifier in Huntington's disease", NEUROGENETICS, vol.7, pp.27-30, 2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ersoy Tunali N. , Tiryakioǧlu N.O., "Polymorphisms in the xenobiotic genes and susceptibility to bladder cancer", Journal of Cell and Molecular Biology, vol.9, pp.5-13, 2011
Cakir O.O., Ersoy Tunali N. , "CaOx böbrek taşı oluşumunda VDR polimorfizmlerinin rolü", Journal of Cell and Molecular Biology, vol.8, pp.1-12, 2010
Cakir O.O., Ersoy Tunali N. , "The role of VDR polymorphisms in CaOx kidney stone formation", Journal of Cell and Molecular Biology, vol.8, pp.1-12, 2010
Ersoy Tunali N. , "Molecular Genetics of Huntington’s Disease: When size does matter ", Journal of Cell and Molecular Biology, vol.6, pp.1-8, 2007
Ersoy Tunali N. , Basak A., "Huntington Hastalığı’nın Moleküler Biyolojisi", Turkish Journal of Neurology, vol.11, pp.27-44, 2005
Ersoy Tunali N. , Pirkevi C., Saner N., Basak A., "Trinükleotid tekrarı hastalıkları ve nörodejenerasyonun moleküler temeli", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, cilt.7, ss.34-62, 2004
Ersoy Tunali N. , Basak A., "Huntington Hastalığı tanısı konan bir ailede klinik ve moleküler analiz. ", Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, cilt.4, ss.82-86, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ersoy Tunali N. , "", , ,
Ersoy Tunali N. , "", , ,
Ersoy Tunali N. , "", , ,
Ersoy Tunali N. , "", , ,
Ersoy Tunali N. , Tüfekçi M.A., "Polyamine Metabolism in Huntington's Disease", EHDN 2018, viyana, AVUSTURYA, 14 Ekim - 16 Aralık 2018, pp.26-26
Ersoy Tunali N. , Tiryakioğlu N., Pençe S., Özbek E., Tunalı H., "Alterations in TIMP-2 and MMP-9 expression levels in urinary bladder cancer", ESHG, Kopenhag, DANIMARKA, 27-30 Mayıs 2017, pp.xx-xx
Ersoy Tunali N. , "Polymorphisms in the xenobiotic metabolizing genes and personalized therapy", 1st Pharmacogenomics Summit, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Kasım 2015, pp.10-10
Pençe S., Özbek E., Ersoy Tunali N. , Tiryakioğlu N.O., "miR155 and miR23b expression in Urinary Bladder Tumors", Miami Winter Symposium 2015, Miami, ABD, 18-21 Ocak 2015, pp.43-43
Ersoy Tunali N. , Aytan D., Denktaş C., "Dynamic properties of the ORC1 wild type and mutant proteins", 3rd International BAU Drug Design Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.9-11
Ersoy Tunali N. , Tiryakioğlu N.O., "CYP450 gene polymorphisms on the road to predictive and personalized medicine", Advances in Predictive and Personalized Medicine Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Nisan 2015, pp.61-61
Ersoy Tunali N. , "Modeling Huntington’s Disease Mutation", 3rd International BAU Drug Design Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.8-8
Ersoy Tunali N. , Özger Y., Tiryakioğlu N.O., "NAT2 acetylation polymorphisms in bladder cancer risk", ESHG , Milano, ITALYA, 31 Mayıs - 3 Haziran 2014, pp.56-56
Ersoy Tunali N. , Köksalar F., Tiryakioğlu N.O., "RAF1 c.*266C>T polymorphism as a protective factor in bladder cancer", EACR23, Münih, ALMANYA, 5-8 Temmuz 2014, pp.78-78
Ersoy Tunali N. , Şahoğlu S., "P53 mutations in Turkish bladder cancer patients", ESHG , Paris, FRANSA, 8-11 Temmuz 2013, pp.120-120
Ersoy Tunali N. , Subaşıoğlu H. , Tiryakioğlu N.O., "DEFB126 deletion polymorphism in male infertility", Preimplantation Genetic Diagnosis, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2013, pp.92-92
Ersoy Tunali N. , "Huntington Hastalığı ve diğer PoliQ Hastalıklarında Nörodejeneratif Mekanizmalar ve Übikütin Proteazom sistemi. Panel konuşması. ", 11. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2013, ss.16-16
Şahoğlu S., Ersoy Tunali N. , "TP53 Arg72Pro polymorphism and bladder cancer risk", ESHG, Paris, FRANSA, 8-11 Temmuz 2013, pp.125-125
Ersoy Tunali N. , Tiryakioğlu N.O., Çakır Ö., "Role of xenobiotic metabolizing gene variants in bladder cancer susceptibility", EACR22, Barcelona, ISPANYA, 7-10 Temmuz 2012, pp.96-96
Ersoy Tunali N. , "hCAD R196K polymorphism as a modifier of age at onset of Huntington’s Disease.", Movement Disorders, Dublin, IRLANDA, 17-21 Haziran 2012, pp.101-101
Tiryakioğlu N.O., Çakır Ö., Ersoy Tunali N. , "Mesane kanserine yatkınlıkta zenobiyotik metabolizması genlerinin rolü", Multidisipliner Kanser Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 13-16 Aralık 2012, ss.81-81
Ersoy Tunali N. , Tiryakioğlu N.O., Çakır Ö., "Homozygote variant genotype of AKR1C3 rs12529 polymorphism confers protection against bladder cancer.", ESHG , Amsterdam, HOLLANDA, 28-31 Mayıs 2011, vol.223, pp.223-223
Kurnaz Ö., Tiryakioğlu N.O., Çakır Ö., Ersoy Tunali N. , "AKR1C3-35 A/G polymorphism in bladder cancer susceptibility", ESHG , Amsterdam, HOLLANDA, 28-31 Mayıs 2011, pp.85-85
Ersoy Tunali N. , Açar Hazer A., "The effects of GRIN gene variations on age at onset of Turkish Huntington’s Disease patients", EHDN, Prag, CEK CUM., 6-8 Eylül 2010, pp.24-24
Hughes A., Ersoy Tunali N. , Elliston L., Jones L., "Protein Localization studies: Where is huntingtin hiding", EHDN, Prag, CEK CUM., 6-8 Eylül 2010, pp.32-32
Ersoy Tunali N. , Açar Hazer A., "TP53 R72P polymorphism as a modifier of age at onset of Huntington’s Disease", EHDN, Prag, CEK CUM., 6-8 Eylül 2010, pp.22-22
Ersoy Tunali N. , Aydoğan Çatık N.H., "Structural analysis of the huntingtin protein", ESHG , Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Mayıs 2009, pp.142-142
İncekara K., Ersoy Tunali N. , "Investigation of Cytochrome P-450 Polymorphisms in Turkish Bladder Cancer Patients", ESHG, Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Mayıs 2009, pp.156-156
Ersoy Tunali N. , İncekara K., Köse M., Çakır Ö., "Böbrek taşı oluşumunda VDR polimorfizmlerinin rolü. Poster bildirisi. ", VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, ss.127-127
Tüfekçi M.A., Ersoy Tunali N. , "Huntington Hastalığı Patogenezinde Poliamin Homeostazının Rolü. Sözlü bildiri. VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi", VIII. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, ss.114-114
Ersoy Tunali N. , İncekara K., Köse M.Ö., Çakır Ö., "BsmI, ApaI and TaqI Polymorphisms of Vitamin D receptor gene in Turkish nephrolithiasis patients", ESHG , Barcelona, ISPANYA, 31 Mayıs - 3 Haziran 2008, pp.98-98
Ersoy Tunali N. , Errington R., Jones L., "Identifying the molecular basis of a neurological disease using FRET", 2nd Congress of Molecular Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mart 2007, pp.102-102
Ersoy Tunali N. , Errington R., Jones L., "Huntingtin-NCoR interaction and its implications in HD pathogenesis", World Congress on Huntington's Disease, Dresden, ALMANYA, 7-11 Eylül 2007, pp.63-63
Ersoy Tunali N. , Soydan E., Başak A., "Molecular Diagnosis of Autosomal Dominant Spinocerebellar ataxias with CAG Expansions in Turkey", 31st FEBS Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-29 Haziran 2006, pp.62-62
Elliston L., Ersoy Tunali N. , Caswell R., Jones L., "Mutant Huntingtin Represses Transcription from Thyroid Hormone Receptor.", World Congress on Huntington's Disease, Manchester, INGILTERE, 10-13 Eylül 2005, pp.83-83
Ersoy Tunali N. , Başak A., Jones L., "Investigation of the Interaction Between Huntingtin and the Nuclear Receptor Corepressor", GRC-CAG Tripler Repeat Conference, Barga, ITALYA, 5-9 Mayıs 2003, pp.20-20
Ersoy Tunali N. , Başak A., "Molecular Analysis of Turkish Huntington’s Disease Patients. World Congress on Huntington’s Disease", World Congress on Huntington's Disease, Toronto, KANADA, 16-19 Ağustos 2003, pp.87-87
Ersoy Tunali N. , Başak A., Jones L., "Interaction Between Huntingtin and the Nuclear Receptor Corepressor", World Congress on Huntington's Disease, Toronto, KANADA, 16-19 Ağustos 2003, pp.68-68
Ersoy Tunali N. , Başak A., "Huntington’s Disease: Molecular Analysis of Two Families From Aydın, Turkey", 5th Balkan Meeting On Human Genetics, Atine, YUNANISTAN, 29 Ağustos - 1 Eylül 2002, pp.74-74
Ersoy Tunali N. , Babaoğlan B., Başak A., "Huntington’s Disease in Turkey: The First Report on Molecular Testing", 19th International Meeting of the World Federation of Neurology Research Group on Huntington’s Disease, Kopenhag, DANIMARKA, 25-28 Ağustos 2001, pp.42-42
Ersoy Tunali N. , Başak A., "Huntington Hastalığı’nın moleküler tanısı", 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2001, ss.47-47
Ersoy Tunali N. , Dodge A., Emre M., Başak A., "Analysis of the IT15 Locus in the Turkish Population: Distribution of the CAG Repeats", ESHG , Cenevre, ISVIÇRE, 29 Mayıs - 1 Haziran 1999, pp.148-148
Ozansoy M., Ersoy Tunali N. , Campbell T., Craufurd D., Başak A., "Familial Creutzfeldt-Jacob Disease in Turkey: Characterization of the Codon 178 Asp-Asn Mutation in a Large Turkish Kindred", ESHG , Cenevre, ISVIÇRE, 29 Mayıs - 1 Haziran 1999, pp.158-158
Ersoy Tunali N. , Annesi G., Emre M., Başak A., "CAG trinükleotid tekrarı ile tanımlanan hastalıkların moleküler tanısı", 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Ekim 1999, pp.172-172
Ersoy Tunali N. , Muglia M., Annesi G., Başak A., "Sağlıklı Türk popülasyonunda IT15 lokusundaki CAG tekrarlarının analizi", 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 1999, ss.169-169
Ersoy Tunali N. , Muglia M., Dodge A., Başak A., "Analysis of the CAG Repeat Number at the IT15 Locus in the Turkish Population", 18th International Meeting of the World Federation of Neurology Research Group on Huntington Disease, The Hague, HOLLANDA, 28-31 Ağustos 1999, pp.54-54
Hanağası H., Ersoy Tunali N. , Şahin H., Annesi G., Başak A., Emre M., "Bir Türk ailesinde SCA-2 mutasyonunun gösterilmesi ve hastaların klinik-genetik analizi", 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Ekim 1999, ss.113-113
Ozansoy M., Campbell T., Ersoy Tunali N. , Yokeş M., Craufurd D., Dodge A., et al., "Ailesel Creutzfeld-Jacob hastalığı: Kodon 178 Asp-Asn mutasyonunun ilk defa bir Türk hastada tanımlanması", 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 1998, ss.35-35
Dursun A., Çine N., Ersoy Tunali N. , Cenani A., "Screening for Known Mutations in Turkish Patients with Maple Syrup Urine Disease (MSUD", Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, , Göteborg, ISVEÇ, 2-5 Eylül 1997, pp.89-89
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ersoy Tunali N. , Eds., "Huntington’s Disease – Molecular Pathogenesis and Current Models", InTech, Rijeka, 2017 (Link)
Açar Hazer A., Ersoy Tunali N. , "NR1 Receptor Gene Variation is a Modifier of Age at Onset in Turkish Huntington’s Disease Patients", in: Huntington's Disease - Molecular Pathogenesis and Current Models, Nagehan ERSOY TUNALI, Eds., InTech, Rijeka, pp.21-35, 2017 (Link)
Ersoy Tunali N. , "Modeling Huntington's Disease: in vivo, in vitro, in silico ", in: Huntington's Disease: Core Concepts and Current Advances, ERSOY TUNALI N., Eds., INTECH Publishing , Rijeka, pp.43-66, 2012
Ersoy Tunali N. , Eds., "Huntington's Disease: Core Concepts and Current Advances", INTECH Publishing, Rijeka, 2012
Özger Y., Ersoy Tunali N. , "Alternatif terapi kansere yeşil ışık yaktı", Kanser ve Etik, Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Ed., İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.219-233, 2011
Diğer Yayınlar
Tiryakioğlu N.O., Kurnaz Ö., Çakır Ö.O., Ersoy Tunali N. , "Investigation of the EGFR gene variations in bladder cancer patients using INFINITITM Analyzer", Diger, pp.83-86, 2011
Desteklenen Projeler
"Nörodejeneratif Beyin Dokusundaki Protein Değişikliklerinin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Belirlenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 114S906, Danışman, Devam Ediyor
"Kalıtsal Geçiş Gösteren Nörodejeneratif Hastalıkların Genetiği ve Moleküler Analizi", TÜBITAK Projesi, SBAG-1996, Araştırmacı, 2000
"Mesane Tümörlerinde mikroRNA İfade Seviyelerinin Analizi", BAP Arastırma Projesi, 25662, Araştırmacı, 2015
"Ülseratif Kolit Hastalığında ECM-1 geni polimorfizminin rolü", Bilimsel Araştırma Projesi, Roche, Araştırmacı, 2013
"Huntington Hastalığı Patogenezinde Eksitotoksisite Mekanizmalarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, MBG0613, Yönetici, 2008
"Sağlıklı Türk Toplumunda SCA3 ve SCA7 Lokuslarının Moleküler Analizi", BAP Arastırma Projesi, MBG0611, Yönetici, 2007
"Gibbula (Colliculus) Deniz Salyangozlarının Filogenetik Analizi", BAP Arastırma Projesi, MBG0614, Yönetici, 2007
"Nörodejenerasyonun Moleküler Temeli:Friedreich Ataxia’da DNA Analiz Yöntemlerinin Kurulması ve Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, 03B-105D, Araştırmacı, 2004
"Nörodejenerasyonun Moleküler Temeli. ", BAP Arastırma Projesi, 01HB-105, Araştırmacı, 2002
"İnvazif Duktal Karsinomların ve fibroadenomların ayırıcı tanısında kullanılabilecek plazma miRNA’larının belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114S834, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İyi ve kötü huylu meme tümörlerinin ayırıcı tanısında plazma miRNA’larının biyobelirteç olarak analizi. ", BAP Arastırma Projesi, 41016 , Araştırmacı, 2016
"Sağlıklı Türk Toplumunda Dominant Geçişli SCA Genlerinin Moleküler Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, 04B-103, Araştırmacı, 2005
"Huntingtin ve NCoR Proteinlerinin Canlı Hücrelerde İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 03B-106D, Araştırmacı, 2004
"Kalıtsal Geçiş Gösteren Nörodejeneratif Hastalıkların Genetiği ve DNA Tanısı", BAP Arastırma Projesi, 98 HB-101, 99HB-101, Araştırmacı, 2000
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 01.07.2008 - Devam Ediyor
Journal of Cell and Molecular Biology, Baş Editör, 01.09.2006 - 01.04.2016
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, , Üye, 01.06.2010 - Devam Ediyor
European Association for Cancer Research , , Üye, 19.09.2009 - Devam Ediyor
Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği, , Üye, 19.09.2009 - Devam Ediyor
Beyin Araştırmaları Derneği , , Üye, 19.09.2009 - Devam Ediyor
European Society of Human Genetics , , Üye, 19.06.2008 - Devam Ediyor
European Huntington´s Disease Network , , Üye, 15.03.2007 - Devam Ediyor
Türkiye Beyin Araştırmaları Sinirbilimleri Derneği, , Üye, 23.01.2006 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2017
TÜBİTAK , Proje Hakemliği, Mayıs 2017
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2017
TÜBİTAK-MARTEK, Proje Hakemliği, Ekim 2016
Cellular and Molecular Biology , Dergide Hakemlik, Mart 2016
Journal of Biological Chemistry , Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Brain Research , Dergide Hakemlik, Ocak 2016
TÜBİTAK , Proje Hakemliği, Ocak 2016
Molecular Biology Reports , Dergide Hakemlik, Kasım 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2015
Current Pharmaceutical Biotechnology , Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Turkish Journal of Biology , Dergide Hakemlik, Haziran 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2014
Journal of Pediatric Biochemistry , Dergide Hakemlik, Haziran 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2013
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2013
All Results Journal , Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
American Journal of Medicine and Medical Sciences , Dergide Hakemlik, Mart 2013
TÜBİTAK , Proje Hakemliği, Mayıs 2012
African Journal of Agricultural Research , Dergide Hakemlik, Mart 2012
Etkinlik Organizasyonu
ArGe ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2016
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, http://www.tbgder.org/, Şubat 2010 - Devam Ediyor
European Association for Cancer Research , Sir Colin Campbell Building,, INGILTERE, https://www.eacr.org/, Eylül 2009 - Devam Ediyor
Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, http://www.mokad.org/, Eylül 2009 - Devam Ediyor
Beyin Araştırmaları Derneği , İstanbul üniv., TÜRKIYE, http://www.bad.org.tr/, Eylül 2009 - Devam Ediyor
European Society of Human Genetics, Leiden University Medical Center , HOLLANDA, https://www.eshg.org, Haziran 2008 - Devam Ediyor
European Huntington's Disease Network, Ulm University Hospital, ALMANYA, https://www.euro-hd.net/html/network/groups/genetics, Ekim 2006 - Devam Ediyor
Türkiye Beyin Araştırmaları Sinirbilimleri Derneği, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, www.tubas.org.tr, Ocak 2006 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 32
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 66
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi