İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İbn Sina ve İbnu'l Baytar Eserlerinde Geçen Likenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma", BAP Diğer, S-BEK-2017-1048, Yönetici, 2017
"Modern Öncesi ve Modern İslam Toplumlarında Bilim Eğitimi Dini Kurumsal ve Coğrafi Bağlamlarda Pedagojik Yaklaşımlar Faz I", Bilimsel Araştırma Projesi, S-GAP-2017-970, Araştırmacı, 2018
"Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları", TÜBITAK Projesi, 2229, , 2016
"Lichen Flora of Cozia Mount National Park (Romania) ", Bilimsel Araştırma Projesi, FEN-BGS-120707-0154 , Araştırmacı, 2008
"Green Days Green Cities", AB Destekli Diğer Projeler, TR000000000, Koordinatör, 2008
"Gölcük Tabiat Parkı Liken Florası ve Isparta Hava Kirliliğinin Likenlerle Derecelendirilmesi", BAP Doktora, FEN-DKR-290506-0126 , Araştırmacı, 2010
"Pamukkale Yöresi Likenleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Bir Çalışma", BAP Y.Lisans, FEN – 102 / 020603 , Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi