İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Samasti M., Köksal Çakırlar F., Barış İ., Kavaklı H., Karakullukçu A., Sirekbasan S., "The Epidemiological And Molecular Characterization Of Vancomycin Resistant Enterococci Isolated From Rectal Swab Samples Of Hospitalized Patient In Turkey", CLINICAL LABORATORY, pp.1807-1812, 2014
Samasti M., Arslan F., Batırel A., Tabak F., Mert A., Özer S., "Fascioliasis:3 Cases With Three Different Clinical Presentations", Turk J Gastroenterol, pp.267-271, 2012
Samasti M., Arslan F., Mete B., Öztürk R., "External Ophthalmomyiasis Caused By Oestrus Ovis In Istanbul", Trop Doct, vol.40, pp.186-187, 2010
Samasti M., Karaman E., Saritzali G., Özdemir S., Halil M., Işıldak H., "Otomyiasis By Wohlfahrtia Magnifica", Craniofac Surg, vol.20, pp.2123-2124, 2009
Samasti M., Köksal F., Er E., "Causative Agents Of Superficial Mycoses In Istanbul,Turkey", Mycopathologia, pp.117-123, 2009
Samasti M., Köksal F., Yaşar H., "Antibiotic Resistance Pattern Of Coagulase-Negative Staphylococcus Strains Isolated From Blood Cultures Of Septicemic Patients In Turkey", Microbiol Res, pp.404-410, 2009
Samasti M., Köksal F., Ak K., Küçükbasmacı Ö., "Prevalence And Antimicrobial Resistance Paterns Of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia Coli And Klebsiella Pneumoniae Isolated From Blood Cultures In An Istanbul University Hospital", Chemotherapy, pp.293-297, 2009
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., Altaş K., "Prevalence And Antimicrobial Resistance Pattern Of Aeromonas Strains Isolated From Drinking Water Samples In Istanbul", Chemotherapy, vol.53, pp.30-35, 2007
Samasti M., Yemisen M., Köksal F., Mete B., Yarımcan F., Okcun B., Kucukoğlu S., Kocazeybek B., Öztürk R., "Abiotrophia Defectiva:A Rare Cause Of Infective Endocarditis", Scand J Infect Dis, vol.30, pp.939-941, 2006
Samasti M., Caşkurlu T., Taşçı A., Bayraktar Z., Çek M., Sevin G., "Immature Germ Cells In Semen And Their Corelation With Other Semen Parameters", Intern Urol and Neph, vol.31, pp.389-393, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Samasti M., Beryaman E., Aslan M., Saltoğlu N., Yaşar H., Kocazeybek B., "Esnaf Ve Belediye Çalışanlarında Hepatit-B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi Ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması", Viral Hepatit Dergisi, ss.16-21, 2011
Samasti M., Köksal F., Başlantı İ., "Retrospective Evaluation Of The Prevalence Of Intestinal Parasites In Istanbul,Turkey", Türk Parazitol Derg, cilt.34, ss.166-171, 2010
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., "İstanbul Içme Sularının Bakteriyolojik Yönden Incelenmesi:Aeromonas Sorunu", Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.37, ss.164-168, 2007
Samasti M., "Kliniklerde Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon Uygulaması ", Klinik Gelişim, ss.5-7, 2007
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., "İstanbulda Polikarbonat Damacanalarla Satılan Içme Sularının Bakteriyolojik Yömden Incelenmesi", Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.37, ss.221-224, 2007
Samasti M., Küçükbasmacı Ö., Çalışkan R., Hamanca Ö., Çelik Ş., Köksal F., Gönüllü N., "Kan Örneklerinden Üretilen Gram Negatif Çomakların Amtibiyotiklere Duyarlılıkları", Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.37, ss.201-203, 2007
Samasti M., Değirmenci S., Güven F., Köksal F., Uygur N., Say A., "Farenjit Ve Döküntü Ile Başvuran Bir Çocukta Bakteriyel Bir Patojen:Arcanobacterium Haemolyticum", ANKEM Derg, cilt.21, ss.95-97, 2007
Samasti M., Aygün G., Vural M., Perk Y., Sıdan A., "Yenidoğan Ve Yoğun Bakım Ünitesinde Izlenen Hastalarda Flora Kazanımı Ve Enfeksiyon Ilişkisinin Araştırılması:Cerrahpaşa Deneyimi", Türk Pediatri Arşivi, 2003
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., "İstanbulda Üç Eğitim Hastanesinin Depo Ve Musluk Sularında Legionella Bakterilerinin Araştırılması ", Klimik derg, cilt.15, ss.16-18, 2002
Samasti M., Köksal F., "Kan Kültürlerinden Izole Edilen Stafilokoklarda Antibiyotik Direnci", ANKEM Derg, cilt.16, ss.10-13, 2002
Samasti M., Köksal F., "Kan Kültürlerinden Izole Edilen Enterik Bakterilerin Antibiyotiklere Direnç Durumu", Klimik derg, cilt.15, ss.25-28, 2002
Samasti M., Köksal F., "Kan Kültürlerinden Izole Edilen Mikroorganizmalar", Türk Mikrobiyol Cem Derg, ss.187-192, 2002
Samasti M., Er E., Akdoğan M., Köksal F., Gümüş M., Özdemir A., "Boğaz Kültürlerinde Üretilen Beta Hemolitik Streptokoklar Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları ", İnfeksiyon Derg, cilt.14, ss.519-521, 2000
Samasti M., Furuncuoğlu Y., Ersoy D., Uçmaklı E., "Bir Vak'A Nedeniyle Alveolar Kist Hastalığı", Klimik derg, cilt.12, ss.24-26, 1999
Samasti M., Mert A., Öztürk R., Dumankar A., Aktuğlu Y., "Majör Antitüberküloz Ilaçlara Yanıt Veren Ve Derialtı Abseleri Gelişen Üç Dissemine Tüberküloz Olgusu", ANKEM Derg, cilt.11, 1997
Samasti M., Köksal F., Er E., Aygül A., "Toplumdan Kazanılmış Idrar Yolu Infeksiyonu Etkenlerinin Antimikrobik Maddelere Duyarlılıkları", Klimik derg, cilt.9, ss.145-146, 1996
Samasti M., Er E., Köksal F., "Gardnerella Vaginalis Ve B Grubu Streptokokların Etken Olduğu Idrar Yolu Infeksiyonları", Klimik derg, cilt.9, ss.147-149, 1996
Samasti M., Köksal F., Köksal S., Ayar E., Öztürk R., "Neisseria Elongata Subspecies Nitroredusscens'In Neden Olduğu Sepsis Olgusu", Klimik derg, cilt.9, ss.162-163, 1996
Samasti M., Köksal F., Ünal A., Çam H., Öztürk R., "Kingella Kingae Sepsisi", Klimik derg, cilt.9, 1996
Samasti M., "Toplum Sağlığının Aynası Barsak Parazitleri", Naturel, 1996
Samasti M., Köksal F., Öztürk R., Eroğlu C., Mert A., "Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Yatan Hastalardan Izole Edilen Pseudomonas Ve Stenotrophomonas Maltophilia Kökenlerinin Antimikrobik Maddelere Duyarlılığı", Ankem Derg, cilt.9, ss.358-362, 1995
Samasti M., "Grip Tanımı", Hıpokrat, ss.3-7, 1995
Samasti M., Öztürk R., Midilli K., Okyay K., Eroğlu C., Aygün G., Kenani Y., Caşkurlu H., "Aeromonas Bakterilerinin Sürgünlü Hastalardaki Sıklığı", Klimik Derg, ss.45-47, 1994
Samasti M., "Lice And Pediculosis", Türk Paraz Derg, cilt.17, ss.87-90, 1993
Samasti M., Tüzgen S., "Merkez Sinir Sistemi Toksoplazmozu", Cer Tıp Fak Derg, ss.45-47, 1993
Samasti M., Köksal F., "Ticaretteki Dezenfektanların Mikrobbbiyolojik Incelenmesi", Cer Tıp Fak Derg, ss.533-542, 1992
Samasti M., Papila İ., Altuğ T., Bilici S., Çanakçıoğlu S., Kaytaz A., Devranoğlu İ., Sunar O., "Genel Anestezi Altında Yapılan Tonsillektomilerde Peroperatif Tek Doz Mezlosilin Proflaksisinin Değeri", Ankem Derg, ss.7-9, 1992
Samasti M., "Listeryoz Ve Toplum Sağlığı", Klinik Gelişim, ss.523-529, 1989
Samasti M., "Tüberkülozda Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri", Klimik Derg, ss.6-9, 1989
Samasti M., Köksal F., Ulusoy M., "Türkiye'De Kullanılan Dezenfektan Ve Antiseptikler Üzerine Yaptığımız Çalışmalar", Klinik Gelişim, cilt.2, ss.523-529, 1989
Samasti M., Ulusoy M., Öztürk R., "Ameliyatlı Hastalarda Oluşan Enterit Salgını ", Türk Mikrobiol Cem Derg, ss.335-341, 1989
Samasti M., Ulusoy M., Akıncı T., Özdemir H., "Terkos Gölü Ve Dereleriyle Büyükçekmece Gölünün Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi ", Türk Mikrobiol Derg, ss.199-205, 1989
Samasti M., "Virolojideki Gelişmelerin Tarihçesi", Turk Mikrobiol Cem Derg, ss.85-100, 1987
Samasti M., Yücel A., Ulusoy M., Mamal M., "Değişik Biyokimya Özellikleri Gösteren Salmonella Kökenleri", Turk Mikrobiol Cem Derg, ss.110-115, 1987
Samasti M., Ulusoy M., Bağdatlı Y., "Hastane Infeksiyonlarında El Temizliğinin Önemi", Turk Mikrobiol Cem Derg, ss.213-222, 1987
Samasti M., "Kalıcı Virus Infeksiyonları", Cer Tıp Fak Derg, ss.235-242, 1987
Samasti M., Yücel A., Mamal M., "Yurdumuzda Ilk Defa Izole Edilen Salmonella Makoma Ve Salmonella Arechavelata Kökenleri", Turk Mikrobiol Cem Derg, ss.103-109, 1987
Samasti M., Bozkurt E., Ozgan R., "Uterus Ve Adneksleri Tutan Enterobiyaz Vak'Ası", Cer Tıp Fak Derg, ss.110-113, 1986
Samasti M., Bozkurt E., İsmailoğlu R., "Bir Dirofilariasis Conjunctivae Vak'Ası", Cer Tıp Fak Derg, ss.105-109, 1986
Samasti M., "Yavaş Virus Infeksiyonları", Yeni Symposium, ss.47-58, 1986
Samasti M., "Kuduz Aşıları", Yeni Symposium, ss.38-47, 1986
Samasti M., Bozkurt E., İsmailoğlu R., "Bir Dirofilariasis Cojunctivae Vak'Ası", Türkiye Paraz Derg, 1985
Samasti M., Bozkurt E., Ozgan R., "Uterus Ve Adneksleri Tutan Enterobiyaz Vak'Ası", Türkiye Paraz Derg, 1985
Samasti M., Yücel A., "Gümüş-Sulfadiazin'In Pseudomonas Aeruginosa Üzerine In Vitro Etkisinin Bazı Antibiyotik Ve Antibakteriyal Maddelerle Karşılaştırılması", Cer Tıp Fak Derg, ss.177-180, 1983
Samasti M., "Ascaris Lumbricoides Yumurtalarının Morfolojik Gelişimleri Sırasında Boyanma Özellikleri", Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, ss.413-415, 1982
Samasti M., Unat E., "Hidatik Kist Çengellerinin Boyanmasının Aside Dirençliliği Üzerine ", Cerrahpaşa Tıp Bülteni, ss.77-80, 1980
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Trihuriyazın Mebendazol Ile Iyiletimi Üzerine Araştırmalar", Türk mikrobiol Cem Derg, ss.45-53, 1980
Samasti M., Yücel A., "Balıklı Bikarbonatlı Besiyeri", Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, ss.263-270, 1980
Samasti M., Unat E., Baydemir M., "Tarım Alanında Kullanılan Nematosit Ve Arıtıcıların Ascaris Lumbricoides Yumurtaları Üzerine Etkileri", Türk mikrobiol Cem Derg, ss.9-18, 1980
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "İstanbul'Un Marmara Denizi Kıyısındaki Köylerinde Kopro-Parazitolojik Araştırmalar", Türk Hij Tec Biyol Derg, ss.52-58, 1980
Samasti M., Unat E., "Hidatik Kist Protoskolekslerinin Çengewllerinin Malaşit Yeşili Ile Boyanması", Cerrahpaşa Tıp Fak Derg, ss.27-29, 1980
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Giyardiyazın Tinidazol Ile Iyiletimi Üzerine Araştırmalar", Türk mikrobiol Cem Derg, ss.37-44, 1980
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Samasti M., Güner S., Aygün G., Can G., Aygün P., Tayran N., et al., "Is the particles counting only enough for evaluation of operation room air ventilation system?", WFHSS 14.World Sterilization Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, - , vol.1, no.1, pp.209-
Tanidir B. , Çetinkaya Z., Samasti M., "Gümüşün Antimikrobiyal Etkisi Üzerine Bir Çalışma", XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 4-9 Kasın 2012
Samasti M., Tanıdır B., Çetinkaya Z., "Gümüş'Ün Antimikrobiyal Etkisi Üzerine Bir Çalışma", XXXV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 3-7 Kasım 2012
Samasti M., Kenani F., Başlantı İ., "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuarında Tanımlanan Barsak Parazitlerinin Dağılımı", XXXIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 21-25
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., "The Evaluation Of Drinking Water In Point Of Bacteriological In Istanbul,Turkey", 2.International concress on Food and Nutrition,Food for Future,Tubitak NAM, TÜRKIYE, 24-28
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., "The Evaluation Of Bottled Water In Point Of Bacteriological In Istanbul", 2.International concress on Food and Nutrition,Food for Future,Tubitak NAM, TÜRKIYE, 24-28
Samasti M., "Endoskopi Hazırlama Işlemleri", 4.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, SAMSUN, TÜRKİYE, 20-24, ss.565-573
Samasti M., "İstanbulun Ham Su,Genel Çıkış,Şebeke Ve Depo Sularından Izole Edilen Dışkı Kaynaklı E.Coli Ve Enteropatojenik E.Coli'Nin Direnç Profilleri", III.Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 6-8
Samasti M., "İstanbulun Şebeke Ve Depo Sularından Izole Edilen Aeromonaslar Ve Direnç Profilleri", III.Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 6-8
Samasti M., Köksal F., Benal N., Özdamar M., "Corynebacterium Jeikeum Ile Oluşan Iki Sepsis Olgusu", XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-13
Samasti M., Köksal F., "Kan Kültürlerinden Izole Edilen Enterik Bakterilerin Antibiyotiklere Direnç Durumları", XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-13
Samasti M., Köksal F., Değirmenci Z., "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Hastalarının Kan Kültürlerinden Izole Edilen Mikroorganizmalar", XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-13
Samasti M., Köksal F., "Kan Kültürlerinden Izole Edilen Acinetobacter Kökenlerinin Antibiyotik Direnç Durumları", XXIX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-13
Samasti M., Köksal F., "İstanbulda Depo Suları Ile Şebekelerinin Indikatör Ve Patojen Barsak Bakterileri Yönünden Incelenmesi", 9.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Konkresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 3-8
Samasti M., Er E., Akdoğan M., Gümüş M., Özdemir A., "The Sensitivity Of Beta Hemolytic Streptococci From Throat To Antibiotics", 6. Scientific Meeting of European Society of Chemotherapy-Infectious Diseases, TÜRKIYE, 20-22
Samasti M., Köksal F., Oğuzkurt N., "İstanbulda Üç Eğitim Hastanesinde Depo Ve Musluk Sularında Legionella Bakterilerinin Araştırılması", 9.Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Konkresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 3-8
Samasti M., Köksal F., Köksal F., Öztürk R., Ayar E., Köksal S., Başaran G., "Antimicrobial Susceptibility Of Gram Positive Bacteria Isolated From Blood Cultures", 10.Mediterranean Concress of Chemotherapy, TÜRKIYE, 20-25
Samasti M., Öztürk R., Öztürk R., Köksal F., Ayar E., Köksal S., Köksal S., Başaran G., "Antimicrobial Susceptibility Of Enteric Bacilli Isolated From Blood Cultures", 10.Mediterranean Concress of Chemotherapy, TÜRKIYE, 20-25
Samasti M., Köksal F., Öztürk R., Başaran G., Mert A., "Antimicrobial Susceptibility Of Pseudomonas And Stenotrophomonas Maltophila Strains Isolated From Nosocomial Infections", 10.Mediterranean Concress of Chemotherapy, TÜRKIYE, 20-25
Samasti M., Köksal F., Ünal A., Çam H., "Kingella Kingae Sepsisi ", 5.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6
Samasti M., Öztürk R., Köksal F., Eroğlu C., "Acinetobacter Cinsi Bakterilerin Antimikrobik Maddelere Duyarlılığı", 10.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Konkresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-9
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Copro-Parasitological Investigations In Some Villages Of Istanbul Situated On Marmara Sea Cost", The First Mediterannean Conference on Parasitology, TÜRKIYE, 5-10, pp.80-82
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Investigation On Treatment Of Giardiasis With Various Oral Drugs In Rural Areas", The First Mediterannean Conference on Parasitology, TÜRKIYE, 5-10, pp.107-108
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "New Investigation On The Treatment Of Giardiasis With Tinidazole", The First Mediterannean Conference on Parasitology, TÜRKIYE, 5-10, pp.109-110
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Investigation On The Treatment Of Hymenolepiasis With Mebendazole In Rural Areas", The First Mediterannean Conference on Parasitology, TÜRKIYE, 5-10, pp.109-110
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Investigations On The Treatment Of Trichuriasis With Mebendazole", The First Mediterannean Conference on Parasitology, TÜRKIYE, 5-10, pp.120-121
Samasti M., Merdivenci A., Baturalp İ., "Investigations On The Treatment Of Ascariasis With Mebendazole In Rural Areas", The First Mediterannean Conference on Parasitology, TÜRKIYE, 5-10, pp.117-119
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Samasti M., "Protozoonların Laboratuvar Tanısı;Kan,Doku veDiğer Vücut Sıvılarında Bulunan Protozoonlar", Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları, Kiraz,N, Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.240-240, 2015 (Link)
Samasti M., "Dezenfeksiyon,Antisepsi ve Sterilizasyon Uygulamaları", Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları, Kiraz,N, Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.208-208, 2015
Samasti M., "Protozoonların Laboratuvar Tanısı:İntestinal Sistem Protozoonları", Klinik Mikrobiyoloji Uygulamaları, Kiraz,N, Ed., İstanbul Üniversitesi , İstanbul, ss.240-240, 2015 (Link)
Samasti M., Kiraz N., Aygün G., Ed., "Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2", İ.Ü.Basım ve Yayınevi, İSTANBUL, 2011
Samasti M., Kala A., Köksal F., Ed., "İstanbul'Un Şıfalı Suları", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İSTANBUL, 2011
Samasti M., "Sağlık Alanında Mikropların Ortadan Kaldırılması", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.581-613-, 2011
Samasti M., "Ürogenital Sistem Protozoonları", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1361-1365-, 2011
Samasti M., "Sindirim Kanalı Protozoonları", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1339-1361-, 2011
Samasti M., "Protozoonların Genel Özellikleri", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1323-1339-, 2011
Samasti M., Kaygusuz A., "Tümör Yapan Virüsler", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1281-1339-, 2011
Samasti M., "Pikornavirüsler", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1177-1187-, 2011
Samasti M., "Poksvirüsler", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1133-1139-, 2011
Samasti M., "İnsanda Hastalık Yapan Virüsler", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 2, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1105-1139-, 2011
Samasti M., Kiraz N., Aygün G., Ed., "Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1", İ.Ü.Basım ve Yayınevi, İSTANBUL, 2011
Samasti M., Kaygusuz A., "Virus-Kanser Ilişkisi", Viral İnfeksiyonlar, S.Ulusoy,H.Leblebicioğlu, Ed., Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.315-355-, 2011
Samasti M., Kaygusuz A., "Giriş Ve Tarihçe", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.1-17-, 2011
Samasti M., "Enfeksiyonlarla Ilgili Temel Kavramlar", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.275-285-, 2011
Samasti M., "Mikroorganizma Çevre Ilişkisi", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.537-543-, 2011
Samasti M., "Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yöntemleri", Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt 1, Nuri Kiraz,Mustafa Samastı,Gökhan Aygün, Ed., İ.Ü.Basım-Yayınevi, İstanbul, ss.705-711-, 2011
Samasti M., "Hastanelerde Dezenfeksiyon,Kullanım Esasları", Hastane Enfeksiyonları:Korunma ve Kontrol, R.Öztürk,N.Saltoğlu,G.Aygün, Ed., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.143-168-, 2008
Samasti M., "Unat Hocadan Esintiler", Hocaların Hocası, K.Altaş, Ed., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.35-38-, 1999
Samasti M., Taşçı A.İ., "İnfertilitede Labaratuvar Ve Uygulamalar", Hayat Vakfı, İSTANBUL, 1997
Samasti M., "Tıp Protozoolojisi Pratik Notları", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İSTANBUL, 1997
Samasti M., Zülfikar B., "Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi", Hayat Vakfı, İSTANBUL, 1997
Samasti M., Unat E.K., Yücel A., Altaş K., "Unat'In Tıp Parazitolojisi 5.Baskı", İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , İSTANBUL, 1995
Samasti M., Unat E.K., Yücel A., Altaş K., "Unat'In Tıp Parazitolojisi 4.Baskı", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Basımevi, İSTANBUL, 1991
Samasti M., Unat E.K., "Mekteb-I Tibbiye-I Mülkiye", İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , İSTANBUL, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi