İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özer M., "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)’ndan Günümüze Ulaşabilen Yapılar Hakkında ", TURKISH STUDIES, vol.9, pp.809-836, 2014
Özer M., "Edirne- Karaağaç- Timurtaş Köyü Timurtaş Paşa Camisi", BELLETEN, vol.59, pp.145-160, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özer M., "DER OSMANISCHE PALAST VON EDIRNE (SARAY-I CEDID-I ARMIRE) UND SEINE GESCHICHTE", EOTHEN, Münchner Beiträge zur Geschichte der Islamischen Kunst und Kultur, vol.1, no.1, pp.173-196, 2018 (Link)
Özer M., Dündar M., Güner Y., Uçar H., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi, cilt.24, ss.73-106, 2016
Özer M., "Balkanlar'da Osmanlı Kenti ve Mimarlık Mirası", Vakıf Restorasyon Yıllığı, ss.120-133, 2016
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, cilt.23, ss.39-66, 2014
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, cilt.12, ss.1-43, 2013
Özer M., "Edirne Yeni Saray(Saray-ı Cedid-i Amire)’nin Mevcut Durumu, Sorunları ve Yapılması Gerekenler", T. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-56, 2011
Özer M., "Tekirdağ- Saray'daki Osmanlı Dönemi Yapıları", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.57-85, 2008
Özer M., "Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları-2", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.36-47, 2007
Özer M., "Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları-3", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.43-47, 2007
Özer M., "Edirne'nin Tarihi Mezarlıkları-1", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.3-36, 2007
Özer M., "Kırklareli-Pınarhisar ve Çevresindeki Osmanlı Dönemi Yapıları", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.8, ss.40-59, 2007
Özer M., "Kosova’da Türk Mimarisi", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.7, ss.5-11, 2006
Özer M., "Kırklareli-Vize'de Türk Mimarisi", Yöre Aylık Kültür Dergisi, cilt.7, ss.20-35, 2006
Özer M., "Edirne- Lalapaşa'daki Türk Devri Eserleri", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.54-72, 2006
Özer M., "Edirne- Süloğlu Tatarlar Köyü Türbesi", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.50-62, 2004
Özer M., "Sitti Şah Sultan’ın Edirne’deki Eserleri ve Mezarına Ait Taşlar", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.50-62, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özer M., Dündar M., Ayhan G., Uçar H., Güner Y., "Edirne Sarayı (Saray-I Cedîd- İ Âmire) Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, vol.3, pp.595-622
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları", 36. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-6 Haziran 2014, pp.495-524
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları", 35. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, pp.383-399
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Kazı Sonuçları Toplantısı Bildirileri, ÇORUM, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, pp.347-360
Özer M., "Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları", XVI. Ortaçağ- Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri , SİVAS, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2012, cilt.2, ss.595-614
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2009- 2010 Yılı Çalışmaları", Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, pp.615-626
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 33. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, MALATYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2011, pp.287-312
Özer M., "Edirne Yeni Saray’ın Avadis Benliyan Tarafından Hazırlanan 1905 Tarihli Vaziyet Planı Hakkında Düşünceler", 14th International Congress of Turkish Art Proceedings, Paris, FRANSA, 19-21 Eylül 2011, pp.559-566
Özer M., "Edirne Yeni Saray Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri Kazı Sonuçları Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, pp.225-244
Özer M., "Yeni Dönem Kazılarına Başlarken Edirne Yeni Sarayı’nın Sorunları ve Yapılması Gerekenler ", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, KONYA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.463-482
Özer M., "The Complex of Ayas Pasha in Tekirdag- Saray in context of the contrubitions of his building activities in Ottoman cities", 16th- 17th Centuries Otoman Art and Arch– itecture in Hungary and in the Centre of the Empire, International Symposium, Pecs, MACARISTAN, 2-4 Ekim 2010, pp.112-113
Özer M., "The Architectural and Ornemantel Studies of Murad Hudavendigar Mosque with the Recent Restorations, Plovdiv- Bulgaria", Filibe (Plovdiv) Cuma Mosque Conference Papers, Plovdiv/Filibe, BULGARISTAN, 7-7 Haziran 2008, pp.47-90
Özer M., "Edirne’deki Osmanlı Dönemi Mezarlıkları- Hazireler, Mezar Taşları ve Türbeler", Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, Rüçhan Arık ve M.Oluş Arık’a Armağan, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, pp.507-527
Özer M., "Bulgaristan- Haskovo (Hasköy)'deki Türk Devri Eserleri", Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk- Bulgar İlişkileri Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, pp.355-366
Özer M., "Edirne Müzesi'ndeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları- I", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 23.Araştırma Sonuçları Toplantısı Bildirileri, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005, pp.355-366
Özer M., "Erken Osmanlı Mimarisi’nin Edirne’de Tipik Bir Örneği: Emir Hüseyin Mescidi", VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2004, cilt.7, no.1, ss.308-320
Özer M., "Edirne’de Mihaloğulları’nın İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar Taşlarının Değerlendirilmesi ", Trakya Üniversitesi I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, EDİRNE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.311-349
Özer M., "Turhanoğulları’nın Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri", Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Tiran, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.247-279
Özer M., "Mihaloğulları’nın Anadolu ve Balkanlar’daki İmar Faaliyetleri", Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Türk Kültürü Kongresi , Şumnu, BULGARISTAN, 26-29 Ekim 2002, pp.344-364
Özer M., "Üsküp'te Osmanlı Döneminde İnşa edilen Hanlar: Anadolu İle Mukayeseli Bir Değerlendirme ", Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri , Şumnu, BULGARISTAN, 17-19 Mayıs 2000, vol.2, pp.543-572
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özer M., "The Ottoman Imperial Palace in Edirne", Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İstanbul, 2014
Özer M., "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)", Bahçeşehir Üniversitesi Yayınlar, İSTANBUL, 2014
Özer M., "Edirne Sarayı ve Mimarisi", Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. A., Ed., Edirne Valiliği, İstanbul, ss.474-488, 2013
Özer M., "Osmanlı Dönemi’nde Edirne ve Mimarlık Mirası", Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, A. A., Ed., Edirne Valiliği, İstanbul, ss.14-25, 2013
Özer M., "Edirne- Keşan Hersekzade Ahmed Paşa Camisi", Hersekzade Ahmed Paşa Camii’nin 500. Yılı, A. A., Ed., İstanbul, İstanbul, ss.9-17, 2011
Özer M., "Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu", Yöre Dergisi Yayınları, İSTANBUL, 2009
Özer M., "Edirne Çakır Ağa Camisi", Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz’a Armağan, M. Denktaş, O. Eravşar, Ed., Konya, Konya, ss.314-324, 2007
Özer M., "Edirne Selçuk Hatun Camisi", Yöre Dergisi Yayınları, İSTANBUL, 2007
Özer M., "Üsküp'te Türk Mimarisi (XIV.-XIX Yüzyıl)", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2006 (Link)
Özer M., "Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği", Osmanlı, Eren G., Ed., TC. Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, ss.309-330, 1999
Özer M., "Trabzon'un Osmanlı Dönemi Ticaret Yapıları: Genel Bir Değerlendirme", Trabzon İl Yıllığı 1997, A. A., Ed., Trabzon Valiliği, ANKARA, ss.85-100, 1997
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Özer M., "Üsküp'te Karlı İli Beyi Mehmed Bey Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,İSAM,, cilt.24, ss.502-503, 2001
Özer M., "Üsküp'te Kaçanikli Mehmed Paşa Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,İSAM,, cilt.24, ss.50, 2001
Özer M., "Osmanlı Dönemi Balkan Şehirlerinde İmar Faaliyetleri ve Fiziki Yapı: Üsküp Örneği", Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınları,, cilt.9, ss.309-330, 1999
DİĞER YAYINLAR
Özer M., ""Osmanlının Kayıp Sarayı: Edirne Devletin Diğer Merkeziydi"", Diger, ss.80-91, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi