İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

                                               Prof. Dr. Mustafa Özer

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Trabzon’da tamamlayan Mustafa Özer, Ankara Üniversitesi Dil  ve  Tarih-  Coğrafya  Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde1985 yılında başladığı lisans öğrenimini,  1989 yılında, “Trabzon Hanları” başlıklı tezi ile tamamladı. Aynı üniversitede başladığı Yüksek Lisans öğrenimini, “İzmir- Tire’deki Ticaret Yapıları” tezi ile 1992 yılında; doktora öğrenimini ise, “Makedonya- Üsküp’te Osmanlı Mimarisi” tezi ile 1998 yılında tamamladı. Özer, 2010 yılında, Türk- İslam Sanatları alanında doçent ünvanı almıştır.

2016 yılında Profesör olan Özer, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi’nde başladığı akademik yaşamını, Ocak 2016 tarihinden bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde sürdürmektedir. Özer, almış olduğu burslar kapsamında 1 yıl boyunca (1994), başta Makedonya olmak üzere hemen bütün Balkan ülkelerindeki Osmanlı şehirlerini ve yapılarını inceleme fırsatı buldu. Osmanlı Mimarisi ve özellikle Balkan  coğrafyasındaki Osmanlı mimarlık  mirası  üzerine  pek  çok  araştırma  ve yayını bulunan Özer’in yayınlanmış çok sayıda makalesi, sempozyum- kongre bildirisi, kitapları ile Osmanlı kültür mirası ile ilgili pek çok belgeselde danışmanlıkları, vd. bulunmaktadır. Yayınlanmış kitapları arasında; “Üsküp’te Türk Mimarisi”, “Edirne Selçuk Hatun Camii”,  “Kırklareli- Pınarhisar Sadullah Koloğlu İlkokulu” , “Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire)“ ve “The Ottoman Imperial Palace in Edirne” yer almaktadır.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik pek çok projede (restorasyon, konservasyon, arkeolojik kazı, vb.) ekip üyesi, danışman olarak görev alan Özer, yaklaşık 12 yıldır, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında üye olarak görev yapmaktadır.

Ülkemizdeki Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kültür varlıklarında yürütülen arkeolojik kazılara (Kubad- Abad Sarayı, Alanya Kalesi, Konya Dokuzun Hanı, Demirköy Fatih Top Dökümhanesi, vd.), öğrenciliğinden bu yana heyet üyesi olarak katılan Özer, 2009 yılından bu yana, Osmanlı Arkeolojisi’nin en önemli araştırma ve uygulama alanlarından olan Edirne Sarayı’nda; Bakanlar Kurulu kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ile arkeolojik kazı- koruma ve restorasyon çalışmaları yürütmektedir.

KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Osmanlı ve Türk şehirciliği, Osmanlı Mimarisi, Balkanlar'da Osmanlı Mimarisi, Osmanlı Arkeolojisi, Kültürel Mirasın Korunması, Mimarlık Tarihi, Restorasyon.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Ottoman Cities, History of Ottoman Art and Architecture, Ottoman Archaelogy, Ottoman Architecture in Balkans, Protection of the culturel heritage, restoration.
Research Areas :Edirne Sarayı Kazısı (arkeolojik kazı, konservasyon, restorasyon, belgeleme çalışmaları)
Current Research Activities :

Archaelogical excavations and restorations at the Ottoman Imperial Palace in Adrianople

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi