İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2011 - 2016
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2011
Doç.Dr., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2010
Yrd.Doç.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2001
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1992 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, , 02.04.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, 17.01.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 04.01.2010 - 03.11.2010
Merkez Müdürü, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Trakya Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, , 17.01.2005 - 12.05.2010
Yönetim Kurulu Üyesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Balkan Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 07.04.2004 - 05.05.2010
VERDİĞİ DERSLER
Klasik Devir Osmanlı Mimarisi- II, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Mimarisi'nin Oluşumunda Saray- Bani- Mimar Etkisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ortaçağ Türk Mimarisi- II, Lisans, 2014-2015
Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Mimarisi- II, Lisans, 2014-2015
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi- II, Lisans, 2014-2015
Balkanlar’da Osmanlı Kenti ve Mimarlığı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Trakya’da Türk Mimarisi’nin Tarihsel Gelişimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kültürel Mirasın Korunması: Yöntem ve Uygulamalar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Osmanlı Şehirleri ve Mimarlığı, Yüksek Lisans, 2014-2015
İstanbul Mimarisi Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Sanatı’nın Kaynak ve Sorunları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Osmanlı Mimarisi’nde Bölgesel Üsluplar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk Arkeolojisi'ne Giriş ve Kazı Teknikleri, Lisans, 2014-2015
Ortaçağ Türk Mimarisi, Lisans, 2014-2015
Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Mimarisİ, Lisans, 2014-2015
Klasik Devir Osmanlı Mimarisi- I, Lisans, 2014-2015
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi- I, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Tuzkaya, "Kırklareli Müzesi’ndeki Osmanlı Dönemi Sikkeleri", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Baş, "Edirne Beylerbeyi Camii Haziresindeki Mezar Taşları", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Karanfil Ak, "Edirne’deki Erken Osmanlı Yapılarında Malzeme Kullanımı", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, B.Güray, "Bulgaristan Haskovo (Hasköy)’deki Osmanlı Yapıları", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK İSLAM SANATLARI, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, B.Doğan, "Edirne Gazi Mihal Camii Haziresindeki Mezar Taşları", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Azizov, "Azerbaycan- Şeki’de Türk Mimarisi (XI- XIX. Yüzyıl)", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK İSLAM SANATLARI, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Ünkazan, "Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askeri Mimari", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK İSLAM SANATLARI, Haziran, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tanzimat'tan Cumhuriyete Hatay'daki Kamu Yapıları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Haziran, 2016
Atama, Profesörlük ATaması, Uşak Üniversitesi, Mayıs, 2016
Atama, Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Evindar Yeşilbaş'ın yrd.doç.dr. atanması, Mardin Artuklu Üniversitesi, Şubat, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması/ Jüri Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mayıs, 2015
Atama, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Gülay Apa'nın yrd.doç. kadrosuna atanması, Trakya Üniversitesi, Nisan, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması/Jüri Üyesi, Trakya Üniversitesi, Nisan, 2014
Tez Savunma, Ege Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hasan Uçar'ın tez savunması, Ege Üniversitesi, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Ege Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aygül Uçar'ın tez savunması, Ege Üniversitesi, Mart, 2013
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Belgesel Film , Diğer, 04.03.2014 - 20.12.2016
Belgesel Film , Diğer, 03.06.2013 - 23.09.2014
TV Programı , Diğer, 10.07.2010 - 10.09.2010
Belgesel Film , Diğer, 15.05.2009 - 05.10.2009
Radyo Programı, Diğer, 11.05.2009 - 11.05.2009
Belgesel Film , Diğer, 13.05.2007 - 30.06.2007
Belgesel Film , Diğer, 17.07.2006 - 29.08.2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi