İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Perovskit malzemelerin Yapısal Optik ve Elektriksel Özellikleri", BAP Diğer, F-GAP-2018-1264, Yönetici, Devam Ediyor
"Organik Bileşik/Metal ve Metal/Organik Bileşik/İnorganik Yarıiletken Yapıların Elektriksel Karakteristikleri", BAP Diğer, F-GAP-2018-1242, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Organik/İnorganik Nanotellerin Sentezi ve Analizi", TÜBITAK Projesi, 113Z472, Yönetici, 2014
"Nanotel Aktif Katmanlı Alan Etkili Transistör (FET) İmali ve Karakterizasyonu", BAP Doktora, FEN-C-DRP-110913-0379, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2013-366 , Araştırmacı, 2016
"Organik İnce Film Transistörlerin Karakterizasyonu", BAP Alt Yapı, ********, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Yağış Alt-olay Örneklemesi ve Analizi ile Bulut Altı Temizleme Mekanizmasının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 109R022, Proje Ekibinde Üye, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi