İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör.Dr. MUSTAFA COŞKUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : FİZİK MUHENDİSLİĞİ
Sabit Telefon : +90 216 2804047
+90 216 2803514
Faks : +90 216 2802239
E Posta Adresi : mustafa.coskunmedeniyet.edu.tr | m.cmustafa23gmail.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/mustafa.coskun/cv
Ofis : H Blok- No: 006.
Eğitim Bilgileri
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK A.B.D, FİZİK BÖLÜMÜ, 2011-2017
Doktora, University of California, Davis, College of Engineering , Electrical and Computer Engineering, ABD, 2014-2015
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK A.B.D, FİZİK BÖLÜMÜ, 2008-2011
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ, FİZİK EĞİTİMİ, 2003-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "METAL-OKSİT NANOTEL TABANLI AYGITLARIN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fizik Bölümü Fizik Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, "METAL-OKSİT ARATABAKALI MYY YAPILARIN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Temmuz, 2011.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Proje Hazırlama Çalıştayı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2013
6.AB Proje Eğitimi Kampı, Youth-Agenda Derneği, 2012
Araştırma Alanları
Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler
Fiziksel Kimya ve Kimyasal Fizik
Bulk malzemenin elektronik yapısı
Yoğun maddede elektronik olmayan taşınım özellikleri
Yoğun maddenin termal özellikleri
Organik Tabanlı Elektronik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Fizik
Katıhal ve Malzeme Kimyası > Yeni başvuru kabul edilmemektedir
Yoğun Madde Fiziği
Mikroelektronik (Microelectronics)
Nanosistemler ve Nanoteknoloji (Nanosystems and Nanotechnology)
Web Of Science Araştırma Alanları
Nanoscience & Nanotechnology
Physics, Applied
Physics, Condensed Matter
Physics, Multidisciplinary
Materials Science, Coatings & Films
Materials Science, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Türüt A., Coşkun M., Coşkun F.M., Polat Ö., Durmuş Z., Çağlar M. , et al., "The current-voltage characteristics of the ferroelectricp-YMnO3thinfilm/bulkp-Si heterojunction over a broad measurement temperaturerange", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.782, pp.566-575, 2019 (Link)
Coşkun M., Polat Ö., Coşkun F.M., Durmuş Z., Çağlar M., Türüt A., "Effect of Os doping on electrical properties of YMnO3 multiferroic perovskite-oxide compounds", MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, vol.91, pp.281-289, 2019
Polat O., Coşkun M., Coşkun F.M., Kurt B.Z., Durmus Z., Caglar Y., et al., "Electrical characterization of Ir doped rare-earth orthoferrite YbFeO3", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.787, pp.1212-1224, 2019 (Link)
Polat Ö., Coşkun F.M., Coşkun M., Durmuş Z., Çağlar Y., Çağlar M., et al., "Tailoring the band gap of ferroelectric YMnO3 through tuning the Os doping level", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.30, pp.3443-3451 , 2019 (Link)
Polat Ö., Coşkun M., Coşkun F.M., Zlamal J., Kurt B.Z., Durmuş Z., et al., "Co doped YbFeO3: exploring the electrical properties via tuning the doping level", IONICS, vol.xx, pp.xx-xx, 2019
Coşkun M., Ombaba M.M., Dumludağ F., Altindal A., Islam M.S., "Bridged oxide nanowire device fabrication using single step metal catalyst free thermal evaporation", RSC ADVANCES, vol.8, pp.10294-10301, 2018 (Link)
Polat Ö., Coşkun M., Coşkun F.M., Durmuş Z., Çağlar M., Türüt A., "The characterization of electrical properties of Pd–doped LaCrO3 perovskite structure", Journal of Materials Science:JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.29, pp.16939-16955, 2018 (Link)
Polat Ö., Durmuş Z. , Coşkun F.M., Coşkun M., Türüt A., "Engineering the band gap of LaCrO3 doping with transition metals (Co, Pd, and Ir)", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol.53, pp.3544-3556, 2018 (Link) (Abstract)
Coşkun M., Polat O. , Coşkun F.M., Durmus Z., Caglar M., Türüt A., "Frequency and temperature dependent electrical and dielectric properties of LaCrO3 and Ir doped LaCrO3 perovskite compounds", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.740, pp.1012-1023, 2018 (Link)
Coşkun M., Polat Ö., Coşkun F.M., Durmuş Z., Türüt A., Çağlar M. , "The electrical modulus and other dielectric properties by the impedance spectroscopy of LaCrO3 and LaCr0.90Ir0.10O3 perovskites", RSC ADVANCES, vol.8, pp.4634-4648, 2018 (Link)
Polat Ö., Coşkun M., Coşkun F.M., Durmuş Z., Çağlar M., Türüt A., "Os doped YMnO3 multiferroic: A study investigating the electrical properties through tuning the doping level", JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol.752, pp.274-288, 2018 (Link)
Coşkun M., Dumludağ F., Altındal A., "Solution Processing Grown Alq3 Microwires For Volatile Organic Compound Vapor Sensing", SENSOR LETTERS, vol.12, pp.1583-1589, 2014
Canlıca M. , Coşkun M., Altındal A., Nyokong T. , "Schottky Barrier Diode Parameters Of Ag/Mgpc/P-Si Structure", J. Porphyrins Phthalocyanines, vol.16, pp.855-860, 2012
Altindal A., Coşkun M., Bekaroğlu Ö., "Dielectric, Conduction And Interface Properties Of Au/Pc/P-Si Schottky Barrier Diode", Synthetic Metals, vol.162, pp.477-482, 2012 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Coşkun M., "Synthesis, Characterization and Electrical Admittance Study of LaCrO3 Perovskite Compound", Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.29-35, 2019
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Coşkun F.M., Coşkun M., Polat Ö., Türüt A., "Wide Range Frequency and Temperature Dependent Electrical Property Study of LaCrO3 And Cobalt (Co) Doped LaCrO3 Perovskite Compounds", 2 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, ARDAHAN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2018, pp.xxx-xxx
Coşkun F.M., Coşkun M., Polat Ö., Türüt A., "; A Study on The Effect of Doping Ir to LaCrO3 Perovskites In Terms of All Electrical and Dielectric Properties Through The Impedance Spectroscopy", 2 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, ARDAHAN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2018, pp.xxx-xxx
Başaran E., Şennik B. , Coşkun F.M., Coşkun M., Yılmaz F., "Field Effect Transistor Performance of Thiophene End-Capped and Fullerene Pendant Styrene Copolymer", 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2016, pp.xxx-xxx
Coşkun M., Dumludağ F., Altındal A., "The Influence Of Sno2 Film Thickness On Electronic And Dielectric Behavior Of Au/Sno2/P-Si Structures ", International Semiconductor Science and Technology Conference (ISSTC-2014), TÜRKIYE, 13-15 Ocak 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yağış Alt-olay Örneklemesi ve Analizi ile Bulut Altı Temizleme Mekanizmasının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 109R022, Proje Ekibinde Üye, 2012
"Organik İnce Film Transistörlerin Karakterizasyonu", BAP Alt Yapı, ********, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Organik/İnorganik Nanotellerin Sentezi ve Analizi", TÜBITAK Projesi, 113Z472, Yönetici, 2014
"Nanotel Aktif Katmanlı Alan Etkili Transistör (FET) İmali ve Karakterizasyonu", BAP Doktora, FEN-C-DRP-110913-0379, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2013-366 , Araştırmacı, 2016
"Perovskit malzemelerin Yapısal Optik ve Elektriksel Özellikleri", BAP Diğer, F-GAP-2018-1264, Yönetici, Devam Ediyor
"Organik Bileşik/Metal ve Metal/Organik Bileşik/İnorganik Yarıiletken Yapıların Elektriksel Karakteristikleri", BAP Diğer, F-GAP-2018-1242, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Workshop On Flexible Bio and Organic Printed Electronics (IWOBOE- 2014), Konya, Mayıs 2014
Organic Opto-electronics SummerSchool , Saint Etienne, Haziran 2014
Solar Energy for World Peace, İstanbul, Ağustos 2013
Etkinlik Organizasyonu
International Semiconductor Science and Technology Conference(ISSTC), Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2014
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Integrated Nanodevices & Nanosystems Research , University of California, Davis, ABD, http://web.ece.ucdavis.edu/~saif/, Ekim 2014 - Devam Ediyor
İstanbul Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, http://www.medeniyet.edu.tr/medeniyet_arastirmalari_merkezi_ismam.html, Kasım 2012 - Devam Ediyor
Nano Aygıtlar Araştırma Grubu, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, fatihdumludag@marmara.edu.tr, Haziran 2012 - Devam Ediyor
YARIİLETKEN VE OPTOELEKTRONİK ARAŞTIRMA GRUBU, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, http://www.medeniyet.edu.tr/fizik_laboratuvarlar_gruplar.html, Nisan 2012 - Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
2214A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Ekim 2014
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :MIS-MOS YAPILAR,İNCE FİLMLER ,ARAYÜZEYLER,ORGANİK TABANLI ELEKTRONİK
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :MIS-MOS STRUCTURES,THİN FİLMS,İNTERFACE STATES, ORGANİC BASED ELECTRONİC
Research Areas :NANOMALZEMELER&NANOTEKNOLOJİ
Current Research Activities :NANOMATERİALS&NANOTECHNOLOGY
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi