İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. MEHMET OKTAY TAFTALI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : SİSTEMATİK FELSEFE
Sabit Telefon : +90 216 2802642
E Posta Adresi : mehmet.taftalimedeniyet.edu.tr | otaftalihotmail.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/mehmet.taftali/
Ofis : 405
Posta Adresi : Medeniyet Üniv. Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü. Dumlupınar mahallesi, D-100 Karayolu No:98. B.Blok 02.05. Kadıköy / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, Universitaet Wien, Human- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Philosophie, AVUSTURYA, 2004-2009
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe, 1984-1986
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Sistematik Felsefe, 1978-1982
Yaptığı Tezler
Doktora, "Der „Geist der Zeit“ als spezifischer Ausdruck geschichtlichen Wandels am Beispiel des Impressionismus.", Universitaet Wien Human- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Institut für Philosophie Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, ""Güvence ve Özgürlük Bağlamında Bireyin ve Sanatın Konumu Üzerine Bir Deneme"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe Haziran, 1986.
Sanatta Yeterlik, ""Estetik Bir Obje Olarak Şiir"", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe Haziran, 1982.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Çok İyi
Araştırma Alanları
Sistematik Felsefe ve Mantık
Kültür Felsefesi
İletişim ve Medya Fenomenolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Felsefe
Estetik
Sanat Felsefesi
Yeniçağ Felsefesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Philosophy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Rehber Öğretmen, Wiener Integrationsfonds Schulberatung Für Migrant/Innen, , 17.01.1995 - 31.08.2009
Sozialpädagogische Tätigkeit , Jugendzentren der Stadt Wien JZ Erdberg 1030, , 01.11.1989 - 16.01.1995
Sozialpädagogische Tätigkeit / Rehber öğretmen, Verein Arbeit Für Alle , , 01.09.1988 - 01.10.1989
Verdiği Dersler
Bilim Felsefesi, Doktora, 2013-2014
Bilgi Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bilgi Felsefesi, Lisans, 2013-2014
Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Aristoteles Seminer, Lisans, 2011-2012
Estetik, Lisans, 2011-2012
Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Lisans, 2011-2012
Seminer, Yüksek Lisans, 2011-2012
Felsefi Almanca IV, Lisans, 2011-2012
Felsefe Tarihi Metodolojisi, Lisans, 2010-2011
İletişim Felsefesi, Lisans, 2010-2011
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Seminer Plotinus/Roma-Geç Helenistik, Lisans, 2009-2010
Varlık Felsefesi, Lisans, 2009-2010
Platon Seminer, Lisans, 2009-2010
Felsefi Almanca I, II, , Lisans, 2009-2010
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yük. Lis. Tez Savunma , İstanbul Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
A. Personel, Akademik Personel Sınavı, Kırklareli Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Taftali M.O., "Bilen Özne ve Olası Bildirimin Yabancılaşması", Sosyologca, no.10, ss.78-87, 2015
Taftali M.O., "Subjektif Materyalizm Çağı Ve Kaybolan Gerçeklik ", Sosyologca, ss.77-84, 2014
Taftali M.O., "Eyleyen İradenin Temsil Sorunu", Sosyologca, ss.13-20, 2014
Taftali M.O., "Bunalan Kapitalizmin Bunalan Ulus Devleti", Sosyologca, no.3, ss.229-236, 2012
Taftali M.O., "Marjinalleşen İdealizm / Yaygınlaşan Tüketim", Sosyologca, no.4, ss.37-43, 2012
Taftali M.O., "Toplum Ve Tarih Metododlojisi Bakımından Subjektivizmin Bazı İpuçları Üzerine", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.257-277, 2012
Taftali M.O., "Kaos İçinde Birlik Mi, Bireycilik Mi?", Sosyologca, no.2, ss.105-111, 2011
Taftali M.O., "Değer Problemi Ve Dünya Görüşü İlgisine Kısa Bakış", Kutadgubilig, ss.114-119, 2007
Taftali M.O., Şatır S., "Tasarım Yetisinin Deneysel Ve İdeal İmkanları Üzerine", Kutadgubilig, no.19, ss.101-108, 2007
Taftali M.O., "Sofist Bilgeliğin Empirist Dayanakları Üzerine", Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.40, ss.155-162, 2007
Taftali M.O., "Peter Sloterdijk'Da Varlık Problemine Giriş Denemesi", Kutadgubilig, no.6, ss.119-127, 2006
Taftali M.O., "Batı Medeniyet'Nin Mutsuz Çocuğu Entelektüel", Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.35, ss.163-174, 2006
Taftali M.O., "Zamanın Tin'I Ve Bilgi Teorisi", Kutadgubilig, no.7, ss.55-67, 2005
Taftali M.O., "Çalışma Ve Erdem Kavramları Arasındaki İlgi Üzerine", Kutadgubilig, no.8, ss.41-49, 2005
Taftali M.O., "Kötümser Aşk Ve Batı", Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.27, ss.114-118, 2004
Taftali M.O., "Marksçı Devlet Anlayışı Üzerine", Kutadgubilig, no.5, ss.91-97, 2004
Taftali M.O., "Düşüncenin Mutsuz Biçimi İdeoloji", Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.30, ss.273-280, 2004
Taftali M.O., "Zaman Tarih Ve Varoluş İlişkisi Üzerine", Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.10, ss.114-119, 2000
Taftali M.O., "Yalanın Fenomenolojisi", Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.4, ss.87-92, 1998
Kitap ve Kitap Bölümleri
Taftali M.O., "Sunu / Önsöz", Gezgin ile Gölgesi, Erkovan, N, Ed., Şule Yayınları, İstanbul, ss.5-12, 2016 (Link)
Taftali M.O., "Edebi Söylem ve Varoluş", Mühür Kitaplığı, İSTANBUL, 2015 (Link)
Taftali M.O., "Hareketli Resim Değil Hareketin Resmi Olarak Sinema ve İfade", Sinema Neyi Anlatır, Oluk Ersümer Ayşe, Ed., Hayalperest Yayınevi, İstanbul, ss.171-180, 2015 (Link)
Taftali M.O., "Çağdaş Ayinler Güncel Büyü Unsurları", Navisalvia, Gizem, Kehânet, Büyü, Cennet, B., Ed., Arkeoloji ve Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.113-120, 2013 (Link)
Taftali M.O., "Yaşama Felsefesi", Destek Yay., İSTANBUL, 2010
Taftali M.O., "Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinde Bir Hareket Noktası Olarak Teoman Duralı", Teoman Duralı'ya Armağan, Cengiz Çakmak, Ed., Dergah Yayınları, İstanbul, ss.480-487-, 2008
Taftali M.O., "İbret Ve İdrak Şairi Olarak Necip Fazıl", Necip Fazıl KIsakürek Kitabı, Mehmet Çetin, Mehmet Nuri Şahin, Ed., T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.364-370-, 2008
Taftali M.O., "Bir Uzun Mektup / Emperyalizm Ahlak Ve Siyaset Üzerine", Cadde Yayınları, İSTANBUL, 2006
Taftali M.O., "Hayal Yöre / Batı Aydınlanmasının Sonu Ve Yerli Düşünce", Cadde Yayınları, İSTANBUL, 2005
Taftali M.O., "Ahlak, Estetik Ve Şiir", Gendaş A.Ş., İSTANBUL, 1998
Taftali M.O., "Medya Çağında Düşünce", Era Yayıncılık, İSTANBUL, 1995
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İMÜ. Medeniyet Ve Sanat Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 27.10.2013 - 17.12.2013
Sosyologca Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 27.10.2012 - Devam Ediyor
Kutadgubilig, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.12.2007 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Cemil Meriç 100 Yaşında, İstanbul, Eylül 2016
Reproducing an Existing Reality as Literary Discourse, Lefkoşa, Nisan 2016
Batı Düşüncesi'nin Felsefi Temelleri 1, FSM Vakıf Üni. İstanbul, Nisan 2014
"Yurtdışı Öğrencileri İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı" Projesi, İbav ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı İstanbul, Haziran 2014
Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı, Akçakoca/ DÜZCE, Nisan 2014
Batı Düşüncesi'nin Felsefi Temelleri 2, FSM Vakıf Üni. / İstanbul, Haziran 2014
Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi çalıştayı, Akçakoca/ DÜZCE, Nisan 2014
Edebiyat Ve Popüler Kültür İlişkisi, TDV/KAGEM Ankara, Mart 2014
Fotoğraf Sanatı ve Görme Bağıntısı(camera obscura), Klinik/Klak Fotoğraf Sanatları İstanbul, Mart 2014
Türk Şiirinde 1980 Kuşağı Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2013
Prof. Teoman Duralı'ya Saygı, Sakarya, Nisan 2012
Navisalvia 2012 , İstanbul, Mayıs 2012
Kocaeli Uluslararası 17. Felsefe Günleri, Kocaeli, Mayıs 2012
Navisalvia 2010 Iustitia, İstanbul, Mayıs 2010
17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2010
Bilimsel Hakemlikler
Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Etkinlik Organizasyonu
Türkiye işgücü piyasasında gençler ve yüksek öğrenim yönelim çalıştayı, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2015
Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı, Danışma Kurulu Üyesi, SAKARYA, TÜRKIYE, Nisan 2014
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Kocaeli Üniversitesi X. Uluslararası Felsefe Günleri: Sinoza , Davetli Konuşmacı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2012
Ustalara Saygı / Teoman Duralı’ya Saygı Gecesi, Davetli Konuşmacı, SAKARYA, TÜRKIYE, 2012
17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2010
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi