İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET MERT SUNAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : YAKINÇAĞ TARİHİ
Sabit Telefon : +90 216 2802616
+90 216 2803486
Faks : +90 216 2802616
E Posta Adresi : mehmet.sunarmedeniyet.edu.tr | msunaryahoo.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/mehmet.sunar/
Ofis : E Blok 111
Posta Adresi : Kuzey Kampüs E Blok 111 Ünalan-Üsküdar
Eğitim Bilgileri
Doktora, State University of New York at Binghamton, Harpur College of Arts and Sciences, Tarih, ABD, 2000-2006
Yüksek Lisans, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih, 1996-1999
Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "“Cauldron of Dissent: A Study of the Janissary Corps, 1808-1826” ", State University of New York at Binghamton HARPUR COLLEGE History Aralık, 2006.
Yüksek Lisans, "“Tribes and State: Ottoman Centralization in Eastern Anatolia, 1876-1914”", BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ Tarih Eylül, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Fransızca, Orta
Farsca, Orta
Araştırma Alanları
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Osmanlı Askeri Tarihi
Sosyal Tarih
Web Of Science Araştırma Alanları
History
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007 - 2011
Arş.Gör., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002 - 2007
Arş.Gör., State University of New York at Binghamton, HARPUR COLLEGE, 2000 - 2002
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih Bölümü, , 06.03.2012 - 04.11.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 01.05.2009 - 29.11.2011
Verdiği Dersler
Osmanlı Paleografyası II, Lisans, 2010-2011
Political History II, Lisans, 2010-2011
Siyasi Tarih II, Lisans, 2010-2011
Mesleki İngilizce II, Lisans, 2010-2011
Karşılaştırmalı Diplomasi Tarihi, Lisans, 2010-2011
European Diplomatic History, Lisans, 2010-2011
Political History I, Lisans, 2010-2011
Avrupa Diplomasi Tarihi, Lisans, 2010-2011
Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri , Lisans, 2010-2011
Osmanlı Paleografyası I, Lisans, 2010-2011
Mesleki Yabancı Dil II, Lisans, 2010-2011
Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi I, Lisans, 2010-2011
Vocational English II, Lisans, 2009-2010
Political History II, Lisans, 2009-2010
Türk Düşünce Tarihi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye'nin Sosyal Politik Yapısı, Yüksek Lisans, 2009-2010
İş Hayatı İçin Yabancı Dil II, Lisans, 2009-2010
Siyasal Metinler Üzerine Analizler, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türk Düşünce Tarihi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I, Lisans, 2009-2010
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I, Lisans, 2009-2010
Mesleki Yabancı Dil II , Lisans, 2009-2010
Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri , Lisans, 2009-2010
Avrupa Diplomasi Tarihi , Lisans, 2009-2010
Şark Meselesi 1774-1923, Doktora, 2009-2010
Siyasal Metinler Üzerine Analizler, Yüksek Lisans, 2009-2010
Avrupa'da Modernleşme, Yüksek Lisans, 2009-2010
Tarih Metodolojisi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Avrupa'da Modernleşme ve Siyasal Düşünce, Yüksek Lisans, 2009-2010
Tarih Metodolojisi, Yüksek Lisans, 2008-2009
Türkiye'nin Sosyal Politik Yapısı, Yüksek Lisans, 2008-2009
Siyasal Metinler Üzerine Analizler, Yüksek Lisans, 2008-2009
Devrimler Çağından Günümüze Avrupa, Doktora, 2008-2009
Türk Düşünce Tarihi, Yüksek Lisans, 2008-2009
Avrupa Modernleşmesi, Yüksek Lisans, 2008-2009
Şark Meselesi, 1774-1923, Doktora, 2008-2009
Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri , Lisans, 2008-2009
Osmanlı Sosyo Ekonomik Tarihi I, Lisans, 2008-2009
Avrupa Diplomasi Tarihi , Lisans, 2008-2009
Mesleki Yabancı Dil II , Lisans, 2008-2009
Mesleki Yabancı Dil II , Lisans, 2007-2008
Siyasi Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Türk Siyasi Tarihi, Yüksek Lisans, 2007-2008
Türk Düşünce Tarihi, Yüksek Lisans, 2007-2008
Siyasi Tarih I, Lisans, 2007-2008
Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Siyasi Yapısı , Lisans, 2007-2008
Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası, Yüksek Lisans, 2007-2008
Diplomatik Konuşma ve Yazım Teknikleri, Lisans, 2007-2008
Avrupa Diplomasi Tarih, Lisans, 2007-2008
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, O.Polatel, "İzmit Kazası Ermenilerinde Dinsel Yapı ve Eğitim Faaliyetleri, 1839-1915", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktiadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü/Siyasi Tarih, Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, M.Kaçan, "Demokrat Parti Döneminde Türk Dış Politikasının Oluşumu", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktiasdi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler/Siyasi Tarih, Mayıs, 2009.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Sunar M.M., "Ideas on State and Politics in Serbesti During the Second Constitutional Era", Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.213-228, 2016
Sunar M.M., "Imperial Discourse and the Orient: The Ottoman Empire in British Travel Accounts of the Victorian Era", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.939-945, 2016
Sunar M.M., "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan I. Meşrutiyet'in İlânına Asker-Siyaset İlişkisi", Türkiye Günlüğü, ss.85-101, 2015
Sunar M.M., "19. Yüzyıl Başları İstanbulunda Esnaf Yeniçeriler", Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.59-87, 2011
Sunar M.M., "When Grocers, Porters and Other Riff-raff Become Soldiers: Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne ", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.175-194, 2009
Sunar M.M., "Doğu Anadolu ve Kuzey Irakda Aşiretler: II. Abdülhamidden II. Meşrutiyete", Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.115-130, 2000
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sunar M.M., "Kavanin-i Yeniçeriyan'a Göre Klasik Dönemde Yeniçerilerin Emniyet ve Asayiş Görevleri", I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2016, pp.48-49
Sunar M.M., "Between Volunteers and Deserters: Recruitment of Ottoman Soldiers During the Ottoman-Russian War of 1806-1812", 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Alcala de Henares, ISPANYA, 1-5 Ekim 2013, pp.27-27
Sunar M.M., "Yeniçeri Esame Defterlerinin Işığında İstanbul'da Yeniçeri-Esnaf İlişkileri", Tarih İçinde İstanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Aralık 2010, pp.419-426
Sunar M.M., "Madunlar Et Meydanına Toplandığında: 19. Yy Başı İstanbul İsyanlarında Yeniçeriler Ve Esanfın Rolü Üzerine", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 9-11 Aralık 2009, ss.140-141
Kitap ve Kitap Bölümleri
Sunar M.M., "Arş İleri: Asakir-i Mansure Ordusunda Teşkilat, Talim ve Talimnameler", Okur Kitaplığı, İSTANBUL, 2016
Sunar M.M., "The Role of Janissaries in Early Nineteenth Century Istanbul Rebellions", in: History From Below: A Tribute In Memory of Donald Quataert, Karahasanoğlu S., Demir D.E., Eds., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.485-514, 2016
Sunar M.M., "Hayvanlar", Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehir, Fehmi Yılmaz, Ed., İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, ss.113-153, 2015
Sunar M.M., "Xviii. Yüzyıl Ve Xix. Yüzyıl Başları Yeniçeri Kışlaları Üzerine Bir Değerlendirme", Yeni Bir Askeri Tarih Özlemi: Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar, Kahraman Şakul, Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.252-277-, 2013
Arslantürk H.A., Sunar M.M., "Osmanlı Kıyafetleri Ottoman Costumes: Jean (Giovanni) Brindesi’Nin Elbice-I Atika: Musée Des Anciens Costumes Turcs De Constantinople", Metamorfoz Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Sunar M.M., "Ocak-I Amire’Den Ocak-I Mülga’Ya Doğru: Nizam-I Cedid Reformları Karşısında Yeniçeriler", "Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-ı Cedîd"e: III. Selim ve Dönemi , Seyfi Kenan, Ed., İSAM, İstanbul, ss.497-528-, 2011
Diğer Yayınlar
Sunar M.M., "Review of Betul Basaran's Selim III, Social Control and Policing in Istanbul at the End of the Eighteenth Century: Between Crisis and Order. Leiden and Boston: Brill, 2014, New Perspectives on Turkey, 52 (2015)", Diger, pp.158-162, 2015 (Link)
Sunar M.M., ""Muhalefetin Kaynağı Olarak Yeniçeriler," Notlar 23 (Osmanlı Askeri Tarihi),Bilim Ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi. ", Sunum, ss.160-178, 2012
Desteklenen Projeler
"13. Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Konferansı", BAP Diğer, SUY-2013-429, Yönetici, 2015
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Military Affairs and Education in the Late Ottoman Empire, Tôkyô, Ekim 2017
XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatoruğunda Şiddet ve Suç, Düzce, Kasım 2016
I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2016
XIX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Şiddet ve Suç, Düzce, Kasım 2016
Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2016
Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Nisan 2015
600 Years of Diplomatic Relations Between Poland and Turkey (1414-2014). History and Present., Varşova, Kasım 2014
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Terkibi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi / İstanbul, Şubat 2013
13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY, Alcala de Henares, Ekim 2013
İsyan Kazanı: II. Mahmud Döneminde Yeniçeri Ocağı, İstanbul Bilimler Akademisi / İstanbul, Mart 2013
III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, İstanbul, Ekim 2012
Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli, Nisan 2011
II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, İstanbul, Mayıs 2010
I. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, Ankara, Mart 2008
Bilimsel Danışmanlıklar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevre ve Şehircilik Anlayışı, Proje Danışmanlığı, Mart 2015 - Kasım 2015
Bilimsel Hakemlikler
Avrasya İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Avrasya İncelemeleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
İnsan ve İnsan, Dergide Hakemlik, Mart 2015
İnsan ve İnsan, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Adam Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Etkinlik Organizasyonu
Unutulan Zafer: Kutü'l-Ammare, 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2016
100. Yılında Çanakkale Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2015
1914'ten 2014'te 100'üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2014
21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2011
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Military Reforms, Legitimacy and Archival Documents in the Ottoman Empire, Davetli Konuşmacı, , JAPONYA, 2017
İstanbul'u Sarsan İsyanlar, Nisyana Veda, TRT OKUL, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Uluslararası Balkan Kongresi: 21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği, Oturum Başkanı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2011
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 8
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi