İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye'nin İslam Ülkeleri ile Ticaretinin Belirleyicileri Politik Risklerin Etkisi", BAP Diğer, S-BAG-2016-834, Yönetici, 2016
"Dini İnançların Kadınların Çalışma Kararları Üzerine Etkileri Türkiye Üzerine Bazı Bulgular ", BAP Diğer, S-BEK-2015-697, Yönetici, 2015
"Askeri Harcamaların Yakınsamasının ESTAR Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ile İncelenmesi", BAP Diğer, SUY-2014-627 , Yönetici, 2014
"Türk TV Dizilerinin Türkiye İmajı ve Turizme Etkileri: Doğu Avrupa Örneği ", Bilimsel Araştırma Projesi, SUA-2013-384, Yönetici, 2014
"Dünya Petrol Fiyatındaki Oynaklığın Gelişen Asya Ülkelerinde Toplam Ekonomik Aktivite Üzerindeki Etkisi", BAP Diğer, SUY-2013-405, Yönetici, 2013
"Araştırma Projesi, “Kadınların Çalışma Kararları Üzerinde Dini İnançların Etkisi: Türkiye Örneği", BAP Arastırma Projesi, BAP_2009, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi