İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Makro ekonomi; Türkiye ekonomisi; Emek piyasası, istihdam ve işsizlik; Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Macroeconomics; Turkish economy; Labor market, employment and unemployment; International economics and international finance.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi