İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2014 - 2018
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2001 - 2011
Arş.Gör.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1998 - 2001
Arş.Gör., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1992 - 1998
Arş.Gör., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1986 - 1992
VERDİĞİ DERSLER
Lineer Sistem Teorisi, Doktora, 2017-2018
İşaretler ve Sistemler, Lisans, 2017-2018
Elektronik Devreleri ve Laboratuvarı, Lisans, 2017-2018
Elektrik Devre Temelleri, Lisans, 2017-2018
Optimal Kontrol Teorisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nonlineer Kontrol Teorisinin Temelleri, Doktora, 2007-2008
Görüntü İşleme, Lisans, 2007-2008
Sayısal Haberleşme, Lisans, 2006-2007
Otomatik Kontrol, Lisans, 2001-2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi