İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2014 - 2018
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2001 - 2011
Arş.Gör.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1998 - 2001
Arş.Gör., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1992 - 1998
Arş.Gör., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sakarya Mühendislik Fakültesi, 1986 - 1992
VERDİĞİ DERSLER
İleri Sayısal Kontrol Sistemleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Tasarım, Lisans, 2018-2019
Elektrik Enerji Sistemlerine Giriş, Lisans, 2018-2019
Lineer Sistem Teorisi, Doktora, 2017-2018
İşaretler ve Sistemler, Lisans, 2017-2018
Elektronik Devreleri ve Laboratuvarı, Lisans, 2017-2018
Elektrik Devre Temelleri, Lisans, 2017-2018
Optimal Kontrol Teorisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nonlineer Kontrol Teorisinin Temelleri, Doktora, 2007-2008
Görüntü İşleme, Lisans, 2007-2008
Sayısal Haberleşme, Lisans, 2006-2007
Otomatik Kontrol, Lisans, 2001-2002
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Kasule, "Hibrit Algoritma Kullanarak Elektrik Enerji Tüketim Modelinin Oluşturulması Ve Kestirimi: Uganda Örneği", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Ekim, 2018.
Doktora, Ö.Arar, "Makine öğrenme algoritmaları kullanılarak yazılım hata kestiriminin iyileştirilmesi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Temmuz, 2016.
Doktora, U.Kılıç, "AA-DA Sistemlerinde Yapay Arı Koloni Algoritması ile Geçici Hal Kararlılık Kısıtlamalı Optimal Güç Akışı", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, M.Küçüker, "Web Uygulamaları İçin Bulut ve Konteyner Tabanlı Test Otomasyon Hizmeti", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, N.Yağcı, "Yazılım Kalite Metrikleri İle Test Eforu Arasındaki İlişkinin Belirlenip Tarihsel Verinin Oluşturulması", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, H.Bayıroğlu, "Android Üzerinde Web Tabanlı Çocuk Takip Sistemi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, R.Akyüz, "Sosyal ağlarda emniyet verilerinin incelenmesi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Altınel, "PLC tabanlı su iletkenlik ölçümü ve depolama kontrolü", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, Ö.Arar, "Hava muharebesi simülasyon sistemlerinde esnek kural tabanı ile pilot performansının analizi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Kurt, "ERP Sistemlerinde İnternet Uygulamaları", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, B.Yaman, "Özyüz Kullanılarak Yüz Tanıma", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Demir, "Gezgin Nokta Yaklaşımı ile Otomatik Parmakizi Tanıma", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, A.Yılmaz, "ERP Kurumsal Kaynak Planlama", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, Ö.Asilkan, "Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Projelerinde Yazılım Otomasyonu", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Temmuz, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi