İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demir K., Kışkan B., Yağcı Y., "Thermally Curable Fluorinated Main Chain Benzoxazine Polyethers via Ullmann Coupling", Polymer Chemistry, vol.4, pp.2106-2114, 2013 (Link)
Demir K., Aydoğan B., Kışkan B., Yağcı Y., "Thermally curable main-chain benzoxazine prepolymers via polycondensation route", REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, vol.73, pp.346-359, 2013 (Link)
Kreutzer J., Demir K., Yağcı Y., "Synthesis and characterization of a double photochromic initiator for cationic polymerization", European Polymer Journal, vol.47, pp.792-799, 2011 (Link)
Demir K., Taşdelen M., Uyar T., Kawaguchi A.W., Sudo A., Endo T., et al., "Synthesis of Polybenzoxazine/Clay Nanocomposites by In Situ Thermal Ring-Opening Polymerization Using Intercalated Monomer", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, vol.49, pp.4213-4220, 2011 (Link)
Demir K., Yağcı Y., Kışkan B., "Thermally Curable Acetylene-Containing Main-Chain Benzoxazine Polymers via Sonogashira Coupling Reaction", Macromolecules, vol.44, pp.1801-1807, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gümüş B., Şennik B., Yilmaz F., Kışkan B., Demir K., "HIGH PERFORMANCE BENZOXAZINE THERMOSETS FROM MONOMERS WITH FUNCTIONAL GROUPS", Material Science and Polymer Engineering, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 26-28 Kasım 2015, pp.00-01
Gümüş B., Şennik B., Kışkan B., Yilmaz F., Demir K., "HIGH PERFORMANCE BENZOXAZINE THERMOSETS FROM MONOMERS WITH PHENOLIC END GROUPS", Thermosets 2015, Berlin, ALMANYA, 16-18 Eylül 2015, pp.192-195
Gümüş B. , Şennik B., Kişkan B., Yilmaz F., Demir K., "Synthesis and Characterization of Novel Asymmetric Bisbenzoxazine", 11th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering (APME 2015), Yokohama, JAPONYA, 18-22 Ekim 2015, pp.1-1
Demir K., Yağcı Y., Aydın M., "Polythiophene Containing Multifunctional Phenacylium Photoinitiator", Macro 2012 World Polymer Congress, ABD, 24-29 Haziran 2012
Demir K., Kışkan B., Aydoğan B., Yağcı Y., Kahveci M., Beyazkilic Z., "New Modification Methods For High Performance Polybenzoxazine Thermosets", Macro 2012 World Polymer Congress, ABD, 24-29 Haziran 2012
Demir K., Yağcı Y., Kışkan B., Aydoğan B., Altınkök Ç., "Modificaication Of High Performance Polybenzoxaiıne Thermosets", Pacific Polymer Congress, ABD, 13-17 kasım
Demir K., Yağcı Y., Kışkan B., Aydoğan B., Altınkök Ç., "Polycondansates With Thermally Curable Benzoxazine Groups", Baekeland, JAPONYA, 11-14 Eylül 2011
Demir K., Yağcı Y., Taşdelen M., "Polybenzoxazine/Clay Nanocomposites By In Situ Thermal Ring-Opening Polymerization Using Intercalated Monomer", APME 2011, TÜRKIYE, 5-8 Eylül
Demir K., Yağcı Y., Kışkan B., "Thermally Curable Acetylene Containing Main Chain Benzoxazine Polymers Via Sonogashira Coupling Reaction", Polymer for Advanced Technologies , POLONYA, 2-5 Ekim 2011
Demir K., Yağcı Y., Kreutzer J., "Synthesis And Characterization Of A Double Photochromic Initiator For Epoxy Curing", Paint İstanbul 2010, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-15 Eylül
Kreutzer J., Demir K., Yağcı Y., "Synthesis And Characterization Of A Double Photochromic Initiator For Epoxy Curing", Baekeland, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2009
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir K., Kukut M., Taşdelen M., Yağcı Y., "New Methods for the Preparation of Metal and Clay Thermoset Nanocomposites", in: Thermoset Nanocomposites, Mittal V., Eds., Wiley-VCH, Weinheim, pp.165-188, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi