İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koralay T., Özkul M., Kumsar H., Çelik S.B., Pektaş K., "The Effect Of Welding Degree On Geotechnical Properties Of An Ignimbrite Flow Unit: The Bitlis Castle Case (Eastern Turkey)", Environ Earth, pp.869-881, 2010
Pektaş K., "Bitlis Kalesi", American Journal of Archaeology, vol.111, no.2, 2007 (Özet)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pektaş K., "Selçuklu Sanatı Üzerine", Derin Tarih, ss.1-7, 2018
Pektaş K., Aktuğ E., "Ahsap Süslemeli Bir Ev: Denizli Merkezefendi Hacı Hızır Salih Efendi Evi", Kalemişi, cilt.5, ss.13-32, 2017
Pektaş K., "Çardak Ve Çevresindeki Türk Devri Eserleri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.419-459, 2013 (Link) (Özet)
Pektaş K., "Bitlis: Nemrut'Un Gizemli Develeri", Atlas, ss.17-22, 2011
Bixio R. , Pektaş K., "Scoporte Turchia, Sotto Il Castello", ARCHEO, vol.XXVII, no.311, pp.10-12, 2011
Bixio R. , Pascale A., Pektaş K., "Indagini Preliminari Sulle Strutture İpogee Del Kale Di Bitlis (Turchia Sud- Orientale)", Archeologia Medievale, vol.XXXVIII, pp.321-332, 2011
Pektaş K., "Hüsrev Paşa' Nın Bitlis'Te Bir Kitabesi", A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, ss.87-90, 2009
Pektaş K., "Bitlis’Te Az Tanınan Bir Yapı: Anonim Han", Sanat Tarihi Dergisi, ss.127-133, 2001
Pektaş K., "Geçmişten Günümüze Tarihi Mirası İle Bitlis", İlgi, ss.3-7, 2000
Pektaş K., Baş G., Kilavuz B.N., "Bitlis'Te Hoca Hasan Zaviyesi Ve Hazireleri", Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, ss.77-92, 2000
Pektaş K., "Cerbe: Orta Akdeniz'De İlginç Bir Ada Ve Buradaki Osmanlı Eserleri", İlgi, ss.14-23, 1999
Pektaş K., ""Tunus'Ta Osmanlı İzleri"", Tarih ve Medeniyet, ss.40-41, 1999
Pektaş K., "Az Tanınan Bir Osmanlı Eseri: Fatih’Te Esad Efendi Medresesi", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.128-140, 1998
Pektaş K., "Van Medreselerinden Arta Kalanlar", Kültür ve Sanat, ss.39-40, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Pektaş K., "Beçin Kalesi Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları", XIX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , MANİSA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, vol.2, pp.163-173
Pektaş K., "Beçin Kalesi 2012 Yılı Kazı Ve Onarım Çalışmaları", 35.Kazı Sonuçları Toplantısı, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2013, vol.3, pp.313-328
Pektaş K., "Beçin Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, MALATYA, TÜRKİYE, 23-28 Mayıs 2011, cilt.4, ss.351-370 (Link)
Pektaş K., Baş G., "An Overview On Bitlis Castle Excavations", IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, TÜRKIYE, 04-07 Nisan 2010, pp.98-103
Pektaş K., Baysal H.H., "Denizli-İlbadı (Eski) Mezarlığı Kazı, Onarım Ve Envanter Çalışmaları (2008-2009)", 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, vol.4, pp.274-284
Pektaş K., Baysal H.H., "Denizli – İlbadı (Eski) Mezarlığı Kazısı Ve Yüzey Araştırmaları", Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, , DENİZLİ, TÜRKİYE, 22-23 Aralık 2008, ss.463-474
Pektaş K., "Bitlis Kalesi 2009 Yılı Kazısı", 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-28 Mayıs 2010, cilt.4, ss.285-298 (Link)
Pektaş K., "Bitlis Ve Çevresi Yüzey Araştırması 2008", 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı , TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2009, vol.3, pp.259-271
Pektaş K., "Bitlis Kalesi Kazısı 2008”", 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2009, vol.4, pp.85-89
Pektaş K., "Denizli–İlbadı Mezarlığı’Ndaki Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Mezar Taşları Üzerine”", XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları, DENİZLİ, TÜRKİYE, 14-16 Ekim 2009, ss.545-551
Pektaş K., "Bitlis Kalesi Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları", 30. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 26-30 Maysı 2008, vol.4, pp.317-326
Pektaş K., "Bitlis Kalesi Kazısı 2004-2005 Yılı Çalışmaları", X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu “Prof.Dr. H. Örcün Barışta’ya Armağan, ANKARA, TÜRKİYE, 03-06 Mayıs 2006, ss.607-614
Pektaş K., "Bitlis Kalesi Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları", 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı , TÜRKIYE, 28 Mayıs - 01 Haziran 2007, vol.I , pp.245-262
Pektaş K., "Çal Ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserleri Üzerine Bir Araştırma", 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKİYE, 01-03 Eylül 2006, ss.779-807
Pektaş K., "Tunus’Ta Osmanlı Mirası Ve Yapılabilecekler", , I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, TÜRKIYE, 09-15 Nisan 2006, vol.IV, pp.1705-1711
Pektaş K., "Denizli Çevresindeki Türk Dönemi Tarihi Eserleri Üzerine (About Historical Artifacts Of Turkish Period Around Denizli]", Uluslararası I. Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, TÜRKIYE, 2006, vol.2, pp.145-150
Pektaş K., Baş G. , "Bitlis/Adilcevaz Çevresi Yüzey Araştırması 2005", XXIV. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 29 Mayıs-02 Haziran 2006, vol.I , pp.261-276
Pektaş K., "Acıpayam Ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserlerinden Bir Kesit", I. Acıpayam Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE, 01-03 Mart 2003, ss.422-452
Pektaş K., "2004-2005 Yılları Bitlis Kalesi Kazısı", XXVIII. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, vol.I , pp.501-518
Pektaş K., "Van Gölü Çevresinde Bilinmeyen Bazı Hanlar Üzerine", VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 07-09 Nisan 2003, ss.114-117, 239-242
Pektaş K., "Güroymak (Norşin) Yakınlarında Figürlü Bir Mescid", Sanatta Anadolu-Asya İlişkileri Sempozyumu, Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI’ya Armağan, ANKARA, TÜRKİYE, 06-07 Mart 2003, ss.389-402
Pektaş K., "Denizli Çevresindeki Mezar Taşları Üzerine Bir Ön Araştırma: Denizli Eski (İlbadı) Mezarlığı ", VIII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKİYE, 26-28 Nisan 2004, cilt.7, no.1, ss.350-356
Pektaş K., Bbaş G. , Kilavuz B.N., "Bitlis Çevresi Yüzey Araştırması", XXII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı , TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, vol.I , pp.173-182
Pektaş K., Baş G., Kilavuz B.N., "Bitlis Çevresi 2003 Yılı Araştırmaları", XXI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı , TÜRKIYE, 26-31 Mayıs 2003, vol.I , pp.291-300
Pektaş K., "Bitlis, Güroymak Ve Tatvan İlçelerinde Ortaçağ Ve Sonrası 2001 Yılı İncelemeleri", XX. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2002, vol.I , pp.53-66
Pektaş K., "Tunus’Ta Osmanlı Döneminde Merkezi Planlı Yapılar", XIII. Türk Tarih Kongresi, TÜRKIYE, 04-08 Ekim 1999, pp.1181-1186
Pektaş K., "Bitlis, Güroymak Ve Tatvan’Da 2000 Yılı Araştırmaları", XIX. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I,, TÜRKIYE, 28 Mayıs-01 Haziran 2001, vol.I , pp.49-62
Pektaş K., "Kemaliye Çevresindeki Bazı Tarihi Yapılar Üzerine", Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu,Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2001, pp.481-490
Pektaş K., "Bitlis Çevresindeki Bilinmeyen Mezarlıklar Ve Mezar Taşları", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Kongresi, TÜRKIYE, Nisan, vol.II, pp.25-35
Pektaş K., "Bitlis Çevresinde Ortaçağ Ve Sonrası İncelemeler ", XVIII. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı , TÜRKIYE, 22-27 Mayıs 2000, vol.I, pp.1-16
Pektaş K., "Bitlis Mezar Taşları 1998", Uluslararası XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı , TÜRKIYE, 1999, vol.IV, pp.15-18
Pektaş K., "Bitlis İl Merkezinde Türbe Ve Mezarlıklardaki Mezar Taşları (1997)", XVI. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı I, , TÜRKIYE, 22-27 Mayıs 1998, vol.I, pp.105-118
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Pektaş K., "New People, New Rulers and a New Religion: The Seljuk and Beylik Period Eleventh- Early Fifteenth Century ", in: Europalia, Anatolia Home of Eternity, "Wealkens M.", Eds., Lanoo, Brussels, pp.164-191, 2015
Pektaş K., "Denizli Eskihisar Köyü Mezarlığı", Laodikeia Çalışmaları 3, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Şimşek Celal, Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.309-320-, 2014 (Link)
Pektaş K., "Tavas Mezarlığı Üzerine Notlar", Kadim Oğuz Şehri: TAVAS, Mehmet Meder, Süleyman İnan, Mehmet Karabay, Ed., Ata Matbaası, İzmir, ss.66-79-, 2014
Pektaş K., "Türk Kültürünün Tunus Kültüründeki İzleri Ve Tunus'Ta Türk Eserleri", Tarih Boyunca Türkiye-Tunus İlişkileri 8Relations Between Turkey and Tunisia Throughout the History), Kuşoğlu L., Ünalp F.R., Çalışkan A., Ed., Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.153-166, 345-360-, 2013
Pektaş K., "Denizli Ve Çevresindeki Türk Dönemi Eserleri", Denizli, Tanrıların Kutsadığı Vadi, Filiz Özdem, Ed., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.166-233-, 2011
Pektaş K., "Çivril- Bulgurlar Köyü Camii Üzerine", EUMENİA Şeyhlü- Işıklı, Bilal Söğüt, Ed., Zero Books, İstanbul, ss.323-331-, 2011
Pektaş K., Ed., "Xiii. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu ", Zera Books, İSTANBUL, 2009
Pektaş K., "Denizli-Çivril-Savran Köyündeki Tarihi Eserler Ve Çorbacızade Ailesi Hakkında Notlar", Uluçam Armağanı, Aytekin O, Baş G., Ed., yyü., Ankara, ss.242-255-, 2008
Pektaş K., "Adilcevaz Çevresindeki Mezar Taşları (Graves Stones In Adilcevaz And Its Region)", Ege-Zero Books, İSTANBUL, 2007 (Link)
Pektaş K., "Çardak Han", Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Hakkıı Acun, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.160-173-, 2007
Pektaş K., "Özalp/Aşağı Tulgalı Köyü Kümbeti", Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Sanatı ve Kültürü Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'ye Armağan, Çoruhlu Y., Ed., MSÜ, İstanbul, ss.242-255-, 2006
Pektaş K., "Kemaliye (Eğin)'De Türk Mimarisi", TŞOF, ANKARA, 2006
Pektaş K., "Tunus'Ta Osmanli Mimari Eserleri", TÜRK TARİH KURUMU, ANKARA, 2002 (Link)
Pektaş K., "Bitlis Mezarlıkları Ve Mezar Taşları", Kültür Bakanlığı, ANKARA, 2001 (Link)
Pektaş K., "Başkent Tunus'Ta Osmanlı Dönemi Türbeleri", in: Melanges Prof. Machiel KIEL, Temimi A., Eds., CEROMDI, Zaghouan, pp.359-378-, 1999 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Pektaş K., "Türk Camii", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.535-536, 2012
Pektaş K., "Tunus (Iv.Sanat)", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.397-400, 2012
Pektaş K., "Süleymaniye Medresesi", İslam Ansiklopedisi,TÜrkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXVIII, ss.123-124, 2010
Pektaş K., "Sidi Mahrez Camii", İslam Ansiklopedisi,TÜrkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXVI, ss.147-149, 2009 (Özet)
Pektaş K., "Sefâkus Ulu Camii", İslam Ansiklopedisi ,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXVI, ss.286-287, 2009
Pektaş K., "Sûse Ulu Camii", İslam Ansiklopedisi ,TÜrkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXVI, ss.574-576, 2009
Pektaş K., "Sûse Ribatı", İslam Ansiklopedisi ,TÜrkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXVI, ss.573-574, 2009
Pektaş K., "Sîdî Ukbe Camii", İslam Ansiklopedisi ,TÜrkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXVI, ss.149-151, 2009
Pektaş K., "Muradiye Medresesi", İslam ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXXI, ss.203-204, 2006
Pektaş K., "Kuzey Afrika’Da Osmanlı Sanatı Ve Tunus", Türkler Ansiklopedisi,Yeni Türkiye,, cilt.XII, ss.71-78, 2002 (Özet)
Pektaş K., "Kasba Camii", İslam ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XXIV, ss.536-538, 2001
Pektaş K., "“Kuzey Afrika’Da Osmanlı Mimarisi” ", Osmanlı Ansiklopedisi,Yeni Türkiye,, cilt.X, ss.541-547, 1999
Pektaş K., "Hammude Paşa Camii Ve Türbesi", İslam Ansiklopedisi,TÜrkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.XV, ss.494-496, 1997
SANATSAL ETKİNLİKLER
Pektaş K, "Denizli ve Çevresi Türk Dönemi Eserleri Fotoğraf Sergisi", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mart-2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi