İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Beçin Antik Kentindeki Bazı Anıtsal Yapılarda Dış Cephe Düzenlemeleri", BAP Arastırma Projesi, SGAP-2018-1305, Yönetici, Devam Ediyor
" XIII. Ortaçağ ve Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu", TÜBITAK Projesi, SEMP, Yönetici, 2011
"Bitlis Kalesi Kazısı Sırsız Seramikleri (Pamukkale Üniv. BAP.2009-2011)", BAP Arastırma Projesi, 2009 SOBE 071, Yönetici, 2011
"XIII. Ortaçağ ve Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 01, Yönetici, 2009
"Bitlis Kalesi Kazısı ve Bitlis Bölgesi Yüzey Araştırmaları ", TÜBITAK Projesi, 105K223, Yönetici, 2008
"Denizli ve Çevresinde Ortaçağ ve Sonrasındaki Tarihi Eserler 2003-2006)", BAP Arastırma Projesi, 2003 FED 005, Yönetici, 2006
"Erzincan’a Bağlı Kemaliye ve İliç İlçelerindeki Tarihi Eserleri Araştırma 2001-2004", BAP Arastırma Projesi, 2002 FED 083, Yönetici, 2004
"- Yurt Dışındaki Türk Eserlerinin Envanteri Projesi", Diğer Projeler, 00, Proje Ekibinde Üye, 2002
"Bitlis Çevresinde Ortaçağ ve Sonrasına Ait Dini Yapıları Araştırma 2000-2001) ", BAP Arastırma Projesi, 99 FED 71, Yönetici, 2001
"Bitlis’deki Tarihi Mezar Taşları ", BAP Arastırma Projesi, 98 FED 043, Yönetici, 2000
" Doğu Anadolu Projesi (DAP) El Sanatları Sektörü", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 00, Uzman, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi