İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2007 - 2011
Doç.Dr., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2002 - 2007
Yrd.Doç.Dr., PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2002
Yrd.Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1997 - 2002
Arş.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri Araştırma Merkezi, 1993 - 1997
Arş.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1992 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Komite Üyesi, UNESCO Yerlerinden Edilmiş Kültür Vrlıkları İhtisas Komisyonu, , 30.10.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSMAM, Sanat ve Arkeoloji, 08.03.2013 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , 17.12.2012 - Devam Ediyor
Doçentlik Alt Komisyon Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Sosyal Bilimler, , 31.10.2011 - Devam Ediyor
Üye, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kurulu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 25.10.2011 - Devam Ediyor
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, 19.10.2011 - Devam Ediyor
Üye, İstanbul I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 01.02.2011 - Devam Ediyor
Temel Dersler Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 15.01.2011 - Devam Ediyor
Üye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Sergiler Bilim Kurulu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 26.08.2010 - 18.10.2011
Üye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 06.08.2009 - 16.11.2009
Başkan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 05.06.2008 - 08.06.2010
Ilısu Barajı Bilim Komisyonu Üyesi, Ilısu Barajı Bilim Komisyonu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 03.06.2007 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği , , 03.06.2007 - 02.10.2011
Üye, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, , 16.11.2006 - 16.11.2009
BAP Komisyon Üyesi, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 06.06.2004 - 04.06.2007
Akademik Kurul Üyesi, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 04.08.2002 - 02.10.2011
Bölüm Başkanı, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 16.07.2002 - 09.10.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi, 16.07.2002 - 09.10.2011
Bölüm Başkanı, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 14.07.2002 - 18.10.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 14.07.2002 - 18.10.2011
UYGAR Merkezi Müdür Yardımcısı, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 05.06.1994 - 05.06.1995
VERDİĞİ DERSLER
Osmanlı Sanatı III , Lisans, 2011-2012
Ortaçağ İslam Sanatının Kaynak ve Sorunları II , Doktora, 2011-2012
Ortaçağ ve Sonrası Anadolu Arkeolojisi, Doktora, 2011-2012
Nümizmatik, Lisans, 2011-2012
Kazı ve Arş.Teknikleri ve Türk Arkeolojisine Giriş I , Lisans, 2011-2012
Osmanlı Mimarisinde İç Mekân ve Örtü Sistemleri II, Yüksek Lisans, 2011-2012
İslam Sanatı III , Lisans, 2011-2012
Osmanlı Sanatı I , Lisans, 2011-2012
İslam Sanatı I , Lisans, 2011-2012
Sanat Tarihi Terminolojisi I , Lisans, 2011-2012
Sit Çalışması I , Yüksek Lisans, 2010-2011
Osmanlı Mimarisinde İç Mekân ve Örtü Sistemleri I , Yüksek Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Baş, "Diyarbakır’daki İslam Dönemi Mimarisinde Süsleme I-II", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ, Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, H.Özdemir, "Bitlis Kalesi Kazısı Seramikleri", PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ, Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, B.Savci, "Denizli İlinde Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sanatının Gelişimine İlişkin Belgeler ve Uzman Görüşleri (1950-2010)", PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ, Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, E.Cömertler, "Çermik ve Çüngüş'teki Türk Dönemi Mimari Eserleri", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi, Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, B.Oral, "Kağızman’ın Tarihi Evleri (Rus İşgali Dönemi)", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi, Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, G.Baş, "Bitlis'teki Mimari Yapılarda Süsleme", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi, Aralık, 2000.
Yüksek Lisans, B.Kara, "Tunceli’deki Türk Dönemi Mimari Eserleri,", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi, Şubat, 2000.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Doçentlik atama, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şubat, 2014
A. Personel, Yrd. Doç. Yabancı Dil Sınavı, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ocak, 2014
Atama, Yrd. Doç. Kadrosuna atama, Ege Üniversitesi, Şubat, 2014
Atama, Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2013
Atama, Prof. Dr. atama, Ordu Üniversitesi, Ekim, 2012
Atama, Yrd. Doç. Dr. atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Değerlendirme, Değerlendirme, Eylül, 2012
Atama, Yrd. Doç.Dr. atama, Adnan Menderes Üniversitesi, Ekim, 2011
Doçentlik, Değerlendirme, Değerlendirme, Ocak, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Van MYO., Kasım, 2011
Ödül, Fahri Doktora, Pamukkale Üniversitesi , Ekim, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Pamukkale Üniversitesi , Mart, 2011
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Pamukkale Üniversitesi , Haziran, 2011
A. Personel, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi , Mart, 2010
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi, Aralık, 2009
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Karabük Üniversitesi, Haziran, 2009
A. Personel, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi , Aralık, 2009
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Pamukkale Üniversitesi , Kasım, 2008
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi , Eylül, 2008
Atama, Yrd. Doç. Dr. Atama, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Phrygia Bölgesi’nde Ticaret, Pamukkale Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Mayıs, 2006
Tez Savunma, Gelendost Ertokuş Kervansarayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2006
Tez Savunma, Çermik ve Çüngüş’teki Türk Dönemi Mimari Eserleri, , Y.Y.Ü.Sosyal Bilimler Enst. Y.Lisans Tezi, Ekim, 2004
Tez Savunma, Kağızman’ın Tarihi Evleri (Rus İşgali Dönemi , Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Y.Lisans Tezi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Batı Dağlık Kilikya Bölgesi Kaya Mezarları, , Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Y.Lisans Tezi, Haziran, 2003
Tez Savunma, Hierapolis Tiyatro Kabartmaları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2002
Tez Savunma, Bitlis'teki Mimari Yapılarda Süsleme, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2000
Tez Savunma, Bünyamin Kara, Tunceli’deki Türk Dönemi Mimari Eserleri , (Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi, Nisan, 2000
Tez Savunma, Bitlis Güroymak’taki Tarihi Mezar Taşları, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi, Mart, 1998
Tez Savunma, Erken Osmanlı Mimarisinde Yazının Kullanımı, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi , Ağustos, 1997
GÖRSEL ETKİNLİKLER
TV Programı , Diğer, 06.06.2014 - 06.06.2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi