İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :20 Ekim 1970’te esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin son çocuğu olarak Kadıköy’de (İstanbul) doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladım. 1989-1990 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümüne kaydoldum. Üç yıl boyunca Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Dr. Naci Tokmak ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın derslerini takip ettim. Tarih bölümünden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın derslerini aldım. 1992-1993 ders yılında aynı bölümden ‘iyi’ derece ile mezun oldum. Tarih mi, edebiyat mı diye bir tereddüt geçirdikten sonra edebiyatta karar kıldım ve 1994–1995 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Yüksek Lisans programına kaydoldum. Ankara’ya gidip askerliğimi tecil ettirmeye üşendiğim için kaydımı dondurup askere gittim. 239. Tertip ile askere gittim ve kısa dönem olarak askerliğimi Balıkesir ve Çankırı’da tamamladım. Yüksek Lisans derslerine ise 1995-1996 ders yılında devam ederek Prof. Dr. Atillâ Şentürk’ün danışmanlığında hazırladığım “Bahrü’l-Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” adlı tezimi 1997 Haziranında savunup “M. A.” derecesini aldım. 1997–1998 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Doktora programına kaydımı yaptırdım. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında hazırladığım “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” isimli doktora tezimi tamamlayarak PhD unvanını aldım. İstanbul Üniversitesi akademik personeli için düzenlenen formasyon kursunu 2003 Mayıs döneminde başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandım.  Ocak 2009'da doçent, Şubat 2014'te de profesör oldum. 6 Haziran 1996 – 5 Ekim 2005 tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2005-2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştım. 23 Haziran 2015'tarihinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.
Biography (EN) :Ismail Gulec was born in October 20, 1970 in Kadikoy. He graduated from The University of Istanbul, Faculty of Literature in 1993. His M.A. degree at Istanbul University, Institute of Social Sciences in 1997 and PhD degree at the same Institute in 2002. His doctorate dissertation is about Ismail Hakki Bursevi’s Masnavi Commantary, Rûhu’l-Masnavi. He had worked between June 6, 1996 –October 5, 2005 at I.U., The Institute of Turkish Research Studies, as a researcher. Between October 6, 2005-June 23, 2015 he has worked at Sakarya University, Education Faculty, Department of Turkish Education as  Associate Professor, assistant professor and professor. Starting from June 23, 2015, he has been working at Istanbul Medeniyet University  as a Professor. He is interested in Old Turkish Literature, Turkish Mystic Literature, particularly Mavlana’s Masnavi and it’s translations and commentaries in Turkish. Dr. Gulec has many books and articles, participated in many international symposiums. One of the most important books’ of him is Ismail Hakki Bursevi’s Ruhu’l-Mesnevi (Istanbul: Insan Publications, published in 2004) doctarate dissertation. Another is Turk Edebiyatinda Mesnevi Tercume ve Serhleri (Istanbul: Pan, 2008). He is married and has two boys.
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Klasik Türk Edebiyatı Tasavvuf Edebiyatı Halk Edebiyatı Türkçenin Eğitimi Tarihi
TEMEL ESERLER
Güleç İ., "Sadık Vicdani Hurufilik ve Bektaşilik, Ne İdiler ve Nasıl Kaynaştılar? ", İz Yayıncılık, İSTANBUL, 2016
Güleç İ., "Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi", Denizler Kitabevi, İSTANBUL, 2015
Güleç İ., "Anonim Halk Edebiyatı", Kitabevi, İSTANBUL, 2015
Güleç İ., "Süruri’nin Kaside-i Masnuası yahut Şehzade Mustafa Medhiyesi", Kitabevi, İSTANBUL, 2013
Güleç İ., "Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri", Pan Yayıncılık, İSTANBUL, 2008

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi