İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiytı, 1997-2002
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 1995-1997
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Bilgi-Belge Yönetimi, 1989-1993
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi,", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Kasım, 2002.
Yüksek Lisans, "Bahrü’l-Maarif’te Geçen Edebiyat Terimleri Sözlüğü,", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Haziran, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi