İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2015 - Devam Ediyor
Prof.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2015
Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Üniversiteler Arası Kurul, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2009
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 05.09.2017 - 15.07.2018
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakütesi, , 23.08.2017 - 15.12.2018
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 03.08.2017 - 15.04.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 01.08.2017 - 15.04.2018
Rektör, KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ , , 01.08.2015 - 31.07.2017
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Üniversite Ortak Dersler Koordinatörlüğü, , 26.07.2015 - 31.08.2015
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 24.06.2015 - 31.08.2015
BAP Komisyon Üyesi, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, 01.11.2010 - 15.06.2015
BAP Komisyon Üyesi, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, 01.11.2010 - 15.06.2015
Enstitü Müdürü, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretmenliği, 01.11.2010 - 15.06.2015
Bölüm Başkanı, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği , 31.07.2009 - 02.10.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.İmamoğlu, "Muhammed Zahri Efendi’nin Miftah-ı Pend Adlı Eseri ve Osmanlı Dönemi Pendname Geleneği İçindeki Yeri", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Eylül, 2019.
Doktora, E.Durmuş, "Mehmet Şakir Efendi Hediyyetü’l-İrfan der Şerh-i Baharistan (İnceleme-Metin)", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Mayıs, 2019.
Doktora, F.Çavuş, "XV. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Poetikası", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Şubat, 2019.
Doktora, Ö.Düz, "Seyyid Vehbi Divanı’na göre 18. Asırda Osmanlılarda Sosyal Hayat", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2018.
Doktora, H.Birgören, "Muhammed Fethü’l-Mârif’in Mensur Vahdetnâmesi İnceleme-Metin. ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2017.
Doktora, E.Ömeroğlu, "Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi, Temmuz, 2016.
Doktora, E.Tok, "XVII. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinin Divanlarına Göre Mevlevilik", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, N.Demiriz, "Şövalye eğitimi: Zamanının en prestijli ve en detaylı yüksek eğitimi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Yükseköğretim, Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, S.Erkoç, "Comparing higher education in Roman Empire & in its Islamic Arabian and Asian counterparts in early middle ages, ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Yükseköğretim Araştırmaları BD, Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, Z.Güden, "Hz. Ali Cenknamelerinin Estetik Değerler Bakımından İncelenmesi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, T.Demirtaş, "Değerler Eğitiminde Edebi Metinlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları. ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, M.Şahin, "Abdürrahim Fedai’nin Kaside-i Nuniyye’si (Transkripsiyon-Nesre Çeviri-İnceleme)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, N.Demir, "Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 184-366. sayılarında yer alan masal metinlerinin, ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretim programına göre uygunuluğunun değerlendirilmesi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği, Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, D.Çoban, "Türk Folklor Araştırmaları dergisinin 1-183. 11-14 yaş grubu öğrencilerinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre uygunluğunun değerlendirilmesi", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği, Haziran, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi