İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ermağan İ., Budak M.C., "Tarihten Günümüze Çeçenistan-Rusya İlişkileri: Putin-Kadirovlar Dönemi", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.119 , ss.185-204, 2018 (Link)
Ermağan İ., "Çin ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Sorun Alanları ve Kriz Yönetimi", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.Cilt:9 , ss.85-96, 2018 (Link)
Ermağan İ., " Katar Diġ Polġtġkasi Ve Arab Bahari", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.300-320, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Ermağan İ., "Hindistan'In Orta Doğu Politikası", Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.Cilt :11, ss.220-241, 2013 (Link)
Ermağan İ., "Almanya’Da Üçüncü Türk Kuşağının Kimlik Problemleri", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.37-47 , 2013 (Link)
Ermağan İ., "Eine Religiös-Kulturelle Studie: Die Konversion Von Deutschen Frauen Zum Islam", Akader Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.19-30, 2013 (Link)
Ermağan İ., "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Abd Dış Politikası - Obama Dönemi Ve Ak Parti", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.21-35 , 2012 (Link)
Ermağan İ., "Avrupa Birliği Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.73-92 , 2012 (Link)
Ermağan İ., "Avrupa Birliği Entegrasyonunda Şüphecilik", Çanakkale Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.7, ss.145-167 , 2012 (Link)
Ermağan İ., "Uluslararasi Sġyasette Kosova’Nin Bağimsizliğina Daġr Temel Meseleler Ve Türkġye’Nġn Genel Balkanlar Polġtġkasi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt. Cilt 21, ss.371-390, 2012 (Link)
Ermağan İ., "Türkischer Eu-Skeptizismus Und Aussenpolitik Die Frage Nach Eventuellen Alternativen Der Türkei Außerhalb Der Europaischen Union Und Deren Sichtbarkeit In Der Neuen Außenpolitik Der", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.668-688, 2011 (Link)
Ermağan İ., "Alman Birlik Partileri Ve Türkiye'Nin Ab Üyeliğine İlişkin Tutumlari", İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.100-114, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ermağan İ., "Türkiye’nin Beyin Göçü Meselesi", Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, KAZAKISTAN, 9-13 Ekim 2018, pp.14-33
Ermağan İ., Bulkan D., "Almanya’nın Göç Politikası ve Suriyeli Göçmenler", Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu 9-13 Ekim 2018, Türkistan, KAZAKISTAN, 9-13 Ekim 2018, pp.60-84
Ermağan İ., "Avrupa Birliği-Çin İlişkileri", 1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ, YOZGAT, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.308-320
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ermağan İ., "Dünya Siyasetinde Afrika 5", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2018
Ermağan İ., Karci A., "Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Uygulamaları", YUMUŞAK GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ Üzerine Akademik Analizler, Dr. Ayhan Nuri Yılmaz-Dr. Gökmen Kılıçoğlu , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.411-437, 2018 (Link)
Ermağan İ., Efe D.D.H. , "Karayiplerde Siyasal ve Ekonomik Panoroma", Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.145-172, 2018 (Link)
Ermağan İ., Ed., "Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2018 (Link)
Ermağan İ., "Avrupa Birliği-Latin Amerika İlişkileri", Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.439-457, 2018 (Link)
Ermağan İ., "Die Deutsch-Türkische Beziehungen in der Dritter Zeit Merkels,", in: Deutsch-türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte , Gieler, Wolfgang / Gümüş, Burak / Yoldaş, Yunus (Hrsg.), Eds., PETERLANG GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften , Frankfurt am Main, pp.207-236, 2017
Ermağan İ., Karci A. , "NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI", in: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, Eds., Transnational Press London, 2017, London, pp.122-148, 2017
Ermağan İ., Ed., "DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016
Ermağan İ., "TARİHİNDEN DIŞ POLİTİKALARINA GÜNEY DOĞU ASYA'NIN ''YÜKSELEN'' ÜLKESİ BURMA/MYANMAR", DÜNYA SİYASETİNDE DOĞU ASYA, İSMAİL ERMAĞAN, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.303-336, 2016
Ermağan İ., "Die Afrikapolitik der Neuen Türkei", in: Die Neue Türkei, YOLDAŞ YUNUS,BURAK GÜMÜŞ,WOLFGANG GIELER, Eds., PETER LANG EDITION, Frankfurt am Main , pp.291-313, 2015
Ermağan İ., "AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ VE NÜFUSU NİJERYA'NIN BAŞLICA PROBLEM VE POTANSİYELLERİ", DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 2 , İSMAİL ERMAĞAN, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.91-120, 2015
Ermağan İ., Ed., "DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 2 ", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Ermağan İ., Ed., "DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 1 ", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2014
Ermağan İ., "ÇİN'İN AFRİKA POLİTİKASI", DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 1, İSMAİL ERMAĞAN, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.49-72, 2014
Ermağan İ., "Euroskeptic Arguments in Turkey and their role in the ongoing Turkey-European Union Relations ", in: Die Türkei im Wandel Innen- und aussenpolitische Dynamiken, Leisse, O., Eds., Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden, pp.469-491, 2013 (Link)
Ermağan İ., "Uluslararası İlişkilerde Çatışma Ve İşbirliği Olgularına İlişkin Teoriler", Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, A. Baran Dural, Ed., Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, ss.399-438-, 2013 (Link)
Ermağan İ., Eds., "Positionen Türkischer Zivilgesellschaften Gegenüber Der Europäischen Union", Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2013 (Link)
Ermağan İ., "Türkei In Die Europäische Union? Eu-Skeptizismus In Der Türkei", Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken , 2012 (Link)
Ermağan İ., "• Eu-Skeptizismus In Der Türkei: Eine Prinzipielle Gegnerschaft Oder Ein Schwankender Skeptizismus? ", in: Contre l’Europe? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 à nos jours (Volume I): les concepts, Wassenberg, B., Clavert, F., Hamman, P., Eds., Franz Steiner Verlag: Stuttgart, Stuttgart, pp.399–418-, 2010
Ermağan İ., Eds., "Die Europäische Union Und Der Beitritt Der Türkei Positionen Türkischer Parteien Und Der Parteien Im Europäischen Parlament ", LIT Verlag, Münster, 2010
Ermağan İ., "Integrations- Und Segregationsneigungen Von Deutschtürken. Versuch Der Eingliederung In Gesellschaftliche Bereiche ", VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken , 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi