İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"AGRESİF PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDE miRNA VE TREG İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Arastırma Projesi, 643, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi