İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Fazlioğlu İ. , ""'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi, ss.104-118, 2019
Fazlioğlu İ. , ""Düşünmek, nedenlemektir", Söyleşi, Medeniyet 2018 Bülten", Medeniyet Bülten , ss.42-44, 2018
Fazlioğlu İ. , "İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî", Nazariyat, vol.4, pp.1-68, 2017
Fazlioğlu İ. , "Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Akıl mı Akletmek mi? Ya da Müslüman-ca Düşünmeye Giriş", İtibar, ss.41-42, 2015
Fazlioğlu İ. , "Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir", İtibar, ss.1-1, 2015
Fazlioğlu İ. , "Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi", İtibar, ss.37-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Dilin Kökeni Sorunu", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.117-133, 2014
Fazlioğlu İ. , "Tasvîr, Tahkîk Ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-34, 2014
Fazlioğlu İ. , "Yer'I, Yurt Yapmak: Hafıza Ile Mekan İlişkisi Üzerine", İtibar, Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.40-42, 2014
Fazlioğlu İ. , "“Türk Milleti”Nin Mefhûmu...", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.36-39, 2014
Fazlioğlu İ. , "Gözel Öz’Ün Göze Gelmesidir: Estetik’In Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-37, 2014
Fazlioğlu İ. , "Sonuç Ile Süreç Arasında: 'Gençlik' Bir Soru Mu Bir Yanıt Mı?", İtibar, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi, cilt.35, ss.32-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "“O Başka, Bu Başka!” Felsefesi Ya Da Günümüz Din Dilinin Eleştirisi!", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-32, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Türkleri Hadım Etmek!"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Bir Akâidimiz Var Mı?"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.38-43, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Sözcük Ile Kavram Arasında Medeniyet Mi, Temeddün Mü?"", TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss.99-111, 2014
Fazlioğlu İ. , "Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!", Der Wisch, ss.32-35, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-", Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi , ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered", Nazariyat Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Resim, Yorum ve İnanç ya da Bilgiyi Okumak için Kılavuz", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Mahkûm, Mazlûm Ya Da Mes′Ûl Insan!, Siz Mahzûn Mu Ol-Mak Istersiniz?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-32, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kendilik-Bilinci Üzerine..."", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine Mi?, Makine-İnsan Mı?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.24-25, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Medeniyet Mi, Temeddün Mü?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“İctihâd Mı, Tahkik Mi?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Var-Olmayı Ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.24-26, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Meta-Fizik’E Durmak"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-29, 2013
Fazlioğlu İ. , "Dinî Yargılar Tekvîni Mi, İtibârî Mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.36-46, 2013
Fazlioğlu İ. , "Felsefe Ile Tarih İlişkisi", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.29-43, 2013
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De, İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Çalışmalarının, Bir Gerçeklik Küresi Var Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-30, 2013
Fazlioğlu İ. , "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları Yasaklanmalı –Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "Müminin Yitik Malı, Hikmet'In Ne-Liği Üzerine", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2013
Fazlioğlu İ. , "Mehr Als Eine Machinerie? Anmerkungen Zu Kants Menchenbild", Der.Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, pp.11-15, 2013
Fazlioğlu İ. , "Modern Dünyada Bilgi Ve Zihniyet", Türkiye Günlüğü, ss.5-26, 2012
Fazlioğlu İ. , "Bilgi Aklın Kulluğudur -El-İlm Huve Ibadet El-Akl-", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2012
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.9-32, 2012
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları", Türkiye Günlüğü, ss.36-44, 2012
Fazlioğlu İ. , "İstanbul'Dan Varlık, Var-Olan Ve Yokluk'A Kadîm Bir Nazar", Türkiye Günlüğü, ss.28-140, 2010
Fazlioğlu İ. , "Semanîye’Den Süleymanîye’Ye: Bir Küllî'Ye’Yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet", Türkiye Günlüğü, ss.29-41, 2010
Fazlioğlu İ. , "Devlet’In Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.165-178, 2010
Fazlioğlu İ. , "Türklüğe Dair", Türkiye Günlüğü, ss.35-40, 2009
Fazlioğlu İ. , "The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis For Ottoman Philosophy And Science", Journal for the History of Arabic Science, vol.XIV, pp.3-68, 2008
Fazlioğlu İ. , "Taqi Al-Din Ibn Maruf: Survey On His Works And Scientific Method", http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, ss.15-25, 2008
Fazlioğlu İ. , "Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.517-526, 2005
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihi’Nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.1-57, 2005
Fazlioğlu İ. , "İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ Ile ‘Tarih’ Ya Da ‘Bilim Tarihi’", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, cilt.2, ss.9-27, 2004
Fazlioğlu İ. , "Alamuddin Kaysar Ve Bir Geometri Teoremi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.199-208, 2004
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.345-367, 2003
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Muhammediyye Fî El-Hisâb’Inın ‘Çift Yanlış’ Ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.135-155, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri Ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.151-184, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Düşünce Geleneği’Nde ‘Siyasî Metin’ Olarak Kelam Kitapları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.379-398, 2003
Fazlioğlu İ. , "Aristoteles’In Sayı Tanımı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.127-138, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.14-66, 2003
Fazlioğlu İ. , "Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir Mi?", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.215-228, 2002
Fazlioğlu İ. , "İrşad El-Tullab Ila İlm El-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.315-340, 2002
Fazlioğlu İ. , "Selçuklu Döneminde Anadolu’Da Felsefe Ve Bilim- Bir Giriş-", Cogito, ss.152-168, 2001
Fazlioğlu İ. , "Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’A Sunulan Siyâsetnâme: El-Letâifu’L-Alâiyye Fî’L-Fedâili’S-Seniyye", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.225-239, 1997
Fazlioğlu İ. , "İlk Dönem Osmanlı İlim Ve Kültür Hayatında İhvânu’S-Safâ Ve Abdurrahmân Bistâmî", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.229-240, 1996
Fazlioğlu İ. , "İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’D-Dunya Ve İlmu’D-Dîn", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.217-224, 1996
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun Bir Hendese Problemi Ve Sinan Paşa’Ya Nisbet Edilen Cevabı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.85-105, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbnu’L-Annâbî Ve Es-Sa’Yul-Mahmûd Fî Nizâmi’L-Cunûd Adlı Eseri", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.165-174, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbn El-Havvâm (Öl. 724/1324), Eserleri Ve El-Fevâid El-Bahâiyye Fî El-Kavâid El-Hisâbiyye’Deki Çözümsüz Problemler Bahsi", Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.364-367, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Fazlioğlu İ. , "Akıl, ilim ve marifet bağlamında "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim"", IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2017, no.7, ss.10-21 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Faal Akıl Ölünce!: Xiii. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Hakîkî(İnvisible# Ile Zâhirî#Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması", Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2013, pp.27-36
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2011, pp.77-103
Fazlioğlu İ. , "Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'Nin Onto-Geometrik Bir Araştırması", Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2010, pp.271-304
Fazlioğlu İ. , "İthâf’Tan Enmûzec’E Fetih’Ten Önce Osmanlı Ülkesi’Nde Matematik Bilimler", Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2009 , pp.131-163
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)", Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2007, ss.159-195
Fazlioğlu İ. , "Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’In ‘Ara-Varlıklar’Dan Doğanın ‘Büyü’Den Arındırılması", XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2006, pp.109-110
Fazlioğlu İ. , "Kaynakları Ve Etkileri Açısından Aristoteles’In Sayı Tanımı", Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2005, ss.104-112
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Dil, Kültür ve Çagdaslasma, ANKARA, TÜRKİYE, 2003, ss.153-164
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü Ve Dâvûd El-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)", Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, TÜRKIYE, 1998, pp.25-42
Fazlioğlu İ. , "Xivth-Century Muslim Mathematician Ibnu’L-Havvam And His Work Al-Fawaid Al-Bahaiyya Fi’L-Qawaid Al-Hisabiyya", XIXth International Congress of History of Science , ISPANYA, 22-29 Agustos 1993, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Fazlioğlu İ. , "• "Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi" ", Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri, Güngör, Z., Ed., Ahmet Yesevi Üniversitesi , Ankara, ss.53-65, 2018 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nazarî Ufuk", Papersense, İSTANBUL, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kendini Bulmak", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak", Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.41-55, 2015
Fazlioğlu İ. , Fazlıoğlu Ş. , "Cezerî'nin Olağanüstü Makineleri", Çeviri, Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Derin Yapı", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Soruların Peşinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Sözün Eşiğinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği", İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, Cüneyt Kaya, Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.163-197, 2015
Fazlioğlu İ. , "Fuzulî Ne Demek İstedi?", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Selçukluluk Devrinde Anadolu'Da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-", Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Ed., Kayeseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, ss.41-73-, 2014
Fazlioğlu İ. , "Akıllı Türk Makul Tarih", Papaersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kendini Aramak", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kayıp Halka: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi", Papersense, İSTANBUL, 2014
Fazlioğlu İ. , Ragep F.J., "Archimedes Among The Ottomans: An Updated Survey", in: From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.239-253-, 2013 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’L-Hendese Ve’L-Hisab [Eukleides’In Elemanlar Kitabının Tahriri]", Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2013
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları", Şafak Ural'a Armağan, Yüksel Y., Ed., Alfa, İstanbul, ss.223-236-, 2012
Fazlioğlu İ. , "Işk Imiş Her Ne Var Âlemde / İlim Bir Kîl Ü Kâl Imiş Ancak: Fuzûlî Ne Demek Istedi?", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2011
Fazlioğlu İ. , "Bilen Bir'I Bilir: Topçu'Da Bilgi Ve Bilim Sorunu", Nurettin Topçu, Kara İ., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.210-223-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De/Türkçede Felsefe: Vii. Oturum", Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, Kaya C., Ed., Küre Yayınları, istanbul, ss.201-255-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Altın-Orda Ülkesi'Nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [Et-Tuhfe Fî Ilmi'L-Hisâb]", Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], Çakmak C., Ed., Dergah Yayınları, istanbul, ss.224-259-, 2008
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Risâlet El-Muhammediyye Fi El-Hisâb Adlı Eserine Kâtip Çelebî'Nin Yazdığı Şerh: Ahsen El-Hediyye Bi-Şerh El-Muhammediyye", in: Türk Dilleri Araştırmaları 17, Öztopçu K., Eds., Simurg Yayınları, istanbul, pp.113-125-, 2007
Fazlioğlu İ. , "Anadolu Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ocak Ahmet Y., Ed., Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, ss.413-427-, 2006
Fazlioğlu İ. , "Uygulamalı Geometri’Nin Tarihine Giriş: El-İkna Fi Ilmi’L-Misaha", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2004
Fazlioğlu İ. , Şeşen R. , İzgi C. , Akpınar C., "Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi", IRCICA Yayınları, İSTANBUL, 1997
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Fazlioğlu İ. , "Sıbtu’L-Mardini", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.37, ss.90-91, 2009
Fazlioğlu İ. , "İsmail Efendi (Gelenbevî)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.666-669, 2009
Fazlioğlu İ. , "Takiyüddin Rasıd", Encyclopedia of Ottoman Empire,Facts on File, Inc.,, vol.1, pp.552-553, 2009
Fazlioğlu İ. , "Semev’El El-Mağribî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.488-489, 2009
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Ali Paşa", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.48, 2009
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu", Encyclopedia of Ottoman Empire ,Facts on File, Inc.,, vol.1, pp.35-36, 2009
Fazlioğlu İ. , "Sabit B. Kurre", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.35, ss.353-356, 2008
Fazlioğlu İ. , "Ali Qushjî", Dictionary of Scientific Biography,Charles Scribner's Sons - Thomson Gale],, vol.1, pp.45-47, 2008
Fazlioğlu İ. , "Er-Risaletü’L-Muhammediyye", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.35, ss.129-130, 2008
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar: G) İlim Ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı Ve Bilim", İslâm Ansiklopedisi,,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.33, ss.548-556, 2007
Fazlioğlu İ. , "Ali Al-Muwaqqit:Mustafa B. Ali Al-Muwaqqıt", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.33-34, 2007
Fazlioğlu İ. , "Amajur Family", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.39-40, 2007
Fazlioğlu İ. , "Omar Al-Darandawî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.277-278, 2007
Fazlioğlu İ. , "Ibn Abî Al-Fath Al-Sufî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.547, 2007
Fazlioğlu İ. , "Kamal Al-Din Al-Turkmanî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.609, 2007
Fazlioğlu İ. , "Mirim Chalabî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.788-789, 2007
Fazlioğlu İ. , "Katib Sinan Al-Qunawî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, cilt.2, ss.945-946, 2007
Fazlioğlu İ. , "Qushji, Ali", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.946-948, 2007
Fazlioğlu İ. , "Al-Samarqandî, Shams Al-Din", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1008, 2007
Fazlioğlu İ. , "Al-Shirwanî, Fath Allah", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1055-1056, 2007
Fazlioğlu İ. , "Taqi Al-Din Rasıd", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1122-1123, 2007
Fazlioğlu İ. , "Al-Ubaydî, Jalal Al-Din Fadl Allah", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1157, 2007
Fazlioğlu İ. , "Nesevî, Ali B. Ahmed", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.32, ss.575-576, 2006
Fazlioğlu İ. , "Mustafa Sıdkı", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.31, ss.356-357, 2006
Fazlioğlu İ. , "Mustafa B. Ali El-Muvakkit", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.31, ss.287-288, 2006
Fazlioğlu İ. , "Georgias, Amirutsez Ve Oğlu Mehmed", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.538-542, 2005
Fazlioğlu İ. , "Mirim Çelebî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.160-161, 2005
Fazlioğlu İ. , "Muhammed Ebu’L-Hayr", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.524, 2005
Fazlioğlu İ. , "Muhammed Bâkır Yezdî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.507-508, 2005
Fazlioğlu İ. , "Mirim Çelebî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.160-161, 2005
Fazlioğlu İ. , "Esad Efendi, Mehmed Esad B. Ali B. Osman El-Yanyevî", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.604-607, 2004
Fazlioğlu İ. , "Mesaha", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.29, ss.261-264, 2004
Fazlioğlu İ. , "El-Ermeyunî, Ebu’L-Hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed B. Muhammed", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.485-489, 2004
Fazlioğlu İ. , "El-İstanbulî, Bedruddin Mehmed B. Esad B. Ali El-Yanyevî", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.539-541, 2004
Fazlioğlu İ. , "Mahanî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.27, ss.327-328, 2004
Fazlioğlu İ. , "Mardinî, Cemaleddin", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.52-52, 2003
Fazlioğlu İ. , "Mehmed Nadir", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.499-500, 2003
Fazlioğlu İ. , "Mardinî, İsmail B. İbrahim", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.53-53, 2003
Fazlioğlu İ. , "Mehmed Atıf Efendi", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.444-444, 2003
Fazlioğlu İ. , "Konevi, Mehmed", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.26, ss.165-165, 2002
Fazlioğlu İ. , "Kadızade-I Rumi", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.24, ss.98-100, 2001
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Hâim", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.21, ss.62-65, 2000
Fazlioğlu İ. , "İlm-I Menâzir (Optik): Osmanlılar’Da Ilm-I Menâzir", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.22, ss.131-132, 2000
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Ekfânî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.21, ss.22-24, 2000
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Havvâm", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.21, ss.76-78, 2000
Fazlioğlu İ. , "Davud Kayserî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.370-371, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.216-219, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ali Efendi (İbn Hamza)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.204-205, 1999
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Bennâ", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.20, ss.530-534, 1999
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Ali Paşa", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.259, 1999
Fazlioğlu İ. , "Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.351, 1999
Fazlioğlu İ. , "Mûsâ (Kâdî-Zâde)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.255-258, 1999
Fazlioğlu İ. , "Fâzıl Ali Bey", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.441-443, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ahmed Tevhîd Efendi", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.164-165, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ahmed Efendi (Taşköprülü-Zâde)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.122-124, 1999
Fazlioğlu İ. , "Abdurrahim Maraşî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.73, 1999
Fazlioğlu İ. , "Abdulalî Bircendî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.33-34, 1999
Fazlioğlu İ. , "Emrî Çelebi [Matematikçiliği]", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.407, 1999
Fazlioğlu İ. , "Abdurrahman Bistâmî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.24-25, 1999
Fazlioğlu İ. , "Hesâb-I Hataeyn", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.269-271, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hesâb-I Tahlîl Ve Teâküs", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.271-271, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hubûbî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.18, ss.270-271, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hulâsat El-Hisâb", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.18, ss.322-324, 1998
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar’Da Hesâb-I Sittînî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.266-268, 1998
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar’Da Hesâb-I Hindî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.262-265, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-I A’Dâd-I Erbaat Mütenâsibei", İslam Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.268-269, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hesap: Osmanlılar’Da Hesap", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.244-257, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hendese: Osmanlı Dönemi", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.17, ss.199-208, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hazin", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.126-129, 1998
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar’Da Hesâb-I Hevâî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.257-260, 1998
Fazlioğlu İ. , "Harizmî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.16, ss.224-227, 1997
Fazlioğlu İ. , "Habeş El-Hâsib", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.14, ss.367-369, 1996
Fazlioğlu İ. , "Cebir", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.7, ss.195-201, 1993
DİĞER YAYINLAR
Fazlioğlu İ. , "45. Söyleşi: İhsan Fazlıoğlu “Düşünce geleneğimizin ihyası; geçmişi anlamak, şimdiyi bilmek ve geleceği öngörmekle mümkündür.” Diyanet Dergisi, İslam Bilim Tarihi,", Diger, ss.22-26, 2019
Fazlioğlu İ. , "Baliğiz ama Akil Değiliz, Genç Dergisi Röportaj", Diger, ss.16-18, 2018
Fazlioğlu İ. , "Sureti ile sireti arasında Akif Emre", Diger, ss.102-106, 2018 (Link)
Fazlioğlu İ. , ""Düşünmek, nedenlemektir", Söyleşi, Medeniyet 2018 Bülten", Diger, ss.42-44, 2018
Fazlioğlu İ. , ""İlim: Kendini, kendi-olmayanlara ilemek" Yunus Emre özel sayısı, Arka Kapak, Yıl 3, Sayı 29, Şubat 2018.", Diger, ss.16-18, 2018
Fazlioğlu İ. , "Greklerden Önce Felsefe: Kadim Babil’de Hakikat Arayışı", Diger, ss.16-18, 2017
Fazlioğlu İ. , ""Mensubiyet, Mesuliyeti Yaratır" Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Kasım-Aralık 2017 Sayı:35", Diger, ss.1, 2017
Fazlioğlu İ. , "EHL-İ DİKKAT HAKİKATLİ BİR ADAM: AKİF EMRE", Diger, ss.1, 2017
Fazlioğlu İ. , ""Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: 'Üstad' kavramı üzerine..." ", Diger, ss.16-17, 2017
Fazlioğlu İ. , "Bir Kitaba Ömür Vermek ya da Kutbuddin Şirazi’nin Ma-Cerası", Diger, ss.10-12, 2016
Fazlioğlu İ. , "Sahîh bir dünya tasavvuru için, asgarî şart, dakîk bir dildir!", Diger, ss.104-106, 2016
Fazlioğlu İ. , "Bir Fikri Savunmak Kolay, Bir Fikre Sahip Olmak Zor…", Diger, ss.36-38, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kitap Değerlendirme: "Fahreddin Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği"", Diger, ss.149-152, 2016
Fazlioğlu İ. , "Mekâna Çentiklenmek ya da Kitâb Nedir?", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Fe’alte, Fe-la-Telum ya da Yaptın! Kıvırtma!", Diger, ss.16-17, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kitabın Bir Siyâseti Var Mıdır ya da İbn Haldun Neyi Yanlış Anladı?", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Her şey, her şeyle ilişkilidir", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , ""Kendimiz, Derdimiz; Niyetimiz, Seferimiz; Bilgimiz, Azığımızdır..."", Diger, ss.20-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Derdimiz Yolda Olmaktır, Çadır Kurmak Değil", İtibar, -Aylık Edebiyat Ve Fikriyat Dergisi-", Diger, ss.Sayı 18, sahife: 42-48, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kitabı Bırak, Okumaya Bak", Külliye", Diger, ss.7-13, 2013
Fazlioğlu İ. , "Philosophy In Early Safavid İran: Najm Al-Din Mahmud Al-Nayrizi And His Writings, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, Sayı 20", Diger, ss.435-438, 2011
Fazlioğlu İ. , "Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-I Gülşeni’Nin Baleybelen’Inin Düşündürdükleri, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10", Diger, ss.369-374, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi